6. Sınıf Asal Sayılar Test

13 Eylül 2023 1 By testimiz.com

6. Sınıf Asal Sayılar Test

Test Çöz

 

Soru 1
İki farklı sayının aralarında asal olabilmeleri için her ikisinin de asal olmasına gerek yoktur. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi sadece kendi aralarında asaldır?
A) 3 ve 5
B) 7 ve 11
C) 4 ve 9
D) 2 ve 7
Soru 2
Aşağıdaki sayı gruplarından hangisinin tamamı asal değildir?
A) 2,3,5,7,11
B) 7,9,12,15
C) 13,17,19,23
D) 29,31,37,41
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 39
B) 59
C) 49
D) 69
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 54
B) 12
C) 42
D) 41
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A) 53
B) 47
C) 43
D) 45
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A) 13
B) 15
C) 17
D) 11
Soru 7
Aşağıdaki sayılardan hangisi asaldır?
A) 27
B) 29
C) 21
D) 24
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 5
Soru 9
Asal sayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her asal sayının iki tane böleni vardır.
B) Asal olan tek çift sayı 2’dir.
C) En küçük asal sayı 1’dir.
D) 1 ve kendine bölünebilen sayılar asal sayıdır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 59
B) 63
C) 96
D) 75