6.Sınıf Matematik Problem Çözelim Konu Testi

2 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Koyun ve tavukların bulunduğu bir çiftlikte toplam 128 ayak vardır. Bu çiftlikte 24 koyun olduğuna göre kaç tane tavuk vardır?
A) 16
B) 17
C) 15
D) 18
Soru 2
75 Kr’a bir kalem ve bir silgi alan Ezgi, kaleme silginin fiyatının 4 katından 10 Kr daha az ödüyor. Silginin fiyatı kaç Kr’tur?
A) 30
B) 17
C) 25
D) 20
Soru 3
Anne 38 yaşında iken kızı 12 yaşında olduğuna göre kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olur?
A) 4
B) 3
C) 1
D) 2
Soru 4
3 katının 5 fazlası 38 olan sayı kaçtır?

A) 12
B) 11
C) 13
D) 14
Soru 5
Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıdır. Sınıf mevcudu 36 olduğuna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?
A) 12
B) 8
C) 9
D) 10
Soru 6
Ezgi’nin yaşı 12, Özkan’ın yaşı ise Ezgi’nin yaşının 2 katından 6 eksiktir. Özkan kaç yaşındadır?
A) 15
B) 16
C) 18
D) 17
Soru 7
8kg peyniri 48 TL’ye alan bir bakkal 4 kg peyniri 32 TL’ye satıyor. 16 kg peynir satan bakkal kaç TL kar eder?
A) 32 TL
B) 16 TL
C) 48 TL
D) 24 TL
Soru 8
Ezgi bir kitabın her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katını okumaktadır. İlk gün 5 sayfa kitap okuyan Ezgi 6.gün kaç sayfa kitap okumuştur?
A) 245
B) 456
C) 315
D) 160
Soru 9
Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 2 katıdır. Kızların yarısı folklor takımına katıldığında sınıfta 5 kız kalmaktadır. Bu sınıfın mevcudu kaçtır?
A) 30
B) 40
C) 20
D) 35
Soru 10
Bir kümesteki tavşan ve tavukların sayısının toplamı 33 tür. Kümeste toplam 84 tane ayak bulunduğuna göre tavşanların sayısı kaçtır?

A) 18
B) 24
C) 9
D) 10