6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Roller:Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlererol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Aile - anne
B
Futbol takımı - kaleci
C
Sınıf – yazar
D
Okul - öğretmen
Soru 2
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?
A
Toplumu
B
Sanatı
C
Kültürü
D
İletişimi
Soru 3
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş
B
Rol
C
Olgu
D
Oyun
Soru 4
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?
A
Hoşgörülü olmalıyız.
B
Yardımsever olmalıyız.
C
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.
D
Sabırlı olmalıyız.
Soru 5
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
A
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
B
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
C
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
D
Toplumsal temas artırmak.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
A
Ailemizin bize verdiği eğitim.
B
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
C
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
D
Okulumuzda tanınan her şey.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
B
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
C
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
D
İnsan hakları kişilere aittir.
Soru 8
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
A
Kültür
B
Gelenk ve görenekler
C
Tarih
D
Örf ve adetler
Soru 9
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A
Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.
B
Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.
C
Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.
D
Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Soru 10
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.
B
Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
C
Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
D
Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A
Askerlik
B
Cumhurbaşkanlığı
C
Sporculuk
D
Öğrencilik
Soru 12
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?
A
Edebiyat
B
Gelenek
C
Dil
D
Bilim
Soru 13
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
B
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
C
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
D
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
Soru 14
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
A
hak
B
iş birliği
C
sorumluluk
D
rol
Soru 15
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Güzel ahlak
B
Ön yargılı olmak
C
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
D
Hoşgörü
Soru 16
Görevler:Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
B
Hafta sonu pikniğe gitmek,
C
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
D
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
A
Üretici Hakları
B
Vatandaşlık Hakları
C
İnsan Hakları
D
Çocuk Hakları
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler
B
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
C
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
D
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir
Soru 19
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A
Alile
B
Meclisi
C
Devlet
D
Okulu
Soru 20
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?
A
Ön yargı
B
Bireysel farklılıklar
C
İletişim
D
Kültürel farklılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Roller:Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlererol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Görevler:Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?