6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testimiz

26 Aralık 2021 1 By testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sosyal bilgiler dersinin faydaları ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Özgür bir birey olarak ilgilerimizin, isteklerimizin ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
B
Toplumsal kurallara uyma alışkanlığı ve vatandaşlık bilinci kazandırır.
C
Karşılaşılan sorunlara karşı duyarsız olma tutum ve davranışı kazandırır.
D
Toplumu oluşturan bireylerin etkin vatandaşlar olmalarını sağlar.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz iklimin özelliklerinden birisi değildir?      
A
En çok yağış aldığı mevsim sonbahardır.
B
Kışlar ılık geçtiği için kar yağışı ve don olayı azdır.
C
Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.
D
Türkiye’de etki alanı en geniş olan iklimdir.
Soru 3
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerden birisidir?    
A
Ulaşım
B
İklim
C
Ticaret
D
Ekonomi
Soru 4
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı faydalardan biri değildir?    
A
Maddelerin yapısını öğreniriz.
B
Etkin vatandaşlar olmamızı sağlar.
C
Sorumluluk bilinci kazandırır.
D
Karşılaşılan sorunları çözme becerisini arttırır.
Soru 5
Dünya üzerindeki bir yerin, çevresine göre ayırt edici özelliklerine göre yerine göreceli konum denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir?    
A
Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B
Akdeniz’den Karadeniz’e doğru sıcaklık azalır.
C
Yer altı kaynakları bakımından zengindir.
D
Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Hava genellikle kapalıdır. Bu nedenle güneş enerjisinden yararlanma imkânı azdır.
B
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
C
Tarımda sulamaya ve nadasa olan ihtiyaç fazladır.
D
Nem az olduğu için hava çabuk ısınıp, çabuk soğur.
Soru 7
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı faydalardan biri değildir?    
A
Millî bilincin oluşmasını sağlar.
B
Sorumluluklarımızı öğrenmemize yardımcı olur.
C
Yeni bir buluşma yöntem ve tekniklerini öğreniriz.
D
İnsan haklarına saygılı bireyler olmamızı sağlar.
Soru 8
Aşağıda verilen fizikî haritalarda kullanılan renklerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Haritalarda deniz ve akarsular mavi, sınırlar kırmızı renk ile gösterilir.
B
Haritalarda deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk koyulaşır.
C
Fiziki haritada kullanılan renkler yükseltinin kaç metre olduğunu gösterir
D
Fiziki haritalarda dağlar yeşil renk ile gösterilir.
Soru 9
Ülkemizin iklim çeşitliliği aşağıdakilerden hangisine neden olmamaktadır?      
A
Doğal yapı malzemelerinin farklı olmasına.
B
Bitki örtüsünün zenginleşmesine.
C
Nüfusun azalmasına.
D
Yetiştirilen ürünlerin çeşitlenmesine.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent ve Marka Kurumunun kuruluş amaçları arasında yer almaz?    
A
Üretilen ürünün satışını yükseltmek
B
Marka, tasarım ve mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak
C
Düşünce özgürlüğünü yasal güvence altına almak
D
Üreticiliği ve yeniliği teşvik etmek
Soru 11
Türkiye’nin matematiksel konu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Türkiye 36-45 derece kuzey paralelleri ile 26-42 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
B
Türkiye 36-42 derece kuzey paralelleri ile 26-45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
C
Türkiye 26-42 derece kuzey paralelleri ile 36-45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
D
Türkiye 26-45 derece kuzey paralelleri ile 36-42 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
Soru 12
Aşağıda verilen bilimsel araştırma basamakları hangisi en başta yer alır?    
A
Konuya ilişkin varsayımların oluşturulması
B
Konunun belirlenmesi
C
Konu ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması
D
Konu ile ilgili hazırlanan metinlerin rapor hâline getirilmesi
Soru 13
Aşağıda verilen kavram tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?    
A
Arkeoloji - Tarih öncesi ve. tarihi çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim dalıdır.
B
Tarih - İnsan topluluklarının geçmişte yaşadıkları siyasal ve sosyal olayları, yazılı ve yazısız belgeler ışığında, neden-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek objektif olarak inceleyen bilim dalıdır.
C
Hukuk - Toplum kurallarını düzenleyen ve devletin yaptırım gücü ile uyulması zorunlu olan yasalar bütünüdür.
D
Antropoloji - Olayların tarihsel sıralamasını ortaya çıkartan bilim dalıdır.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan teknolojidir?    
A
Jeoloji
B
Arkeoloji
C
Bio teknoloji
D
Nano teknoloji
Soru 15
Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?      
A
Çevresine göre oldukça yüksek ve eğimli yamaçlara sahip geniş kara kütlelerine dağ
B
Denizlerin karaların iç kesimlerine doğru sokulmasına burun denir.
C
Çevremizde gördüğümüz dağ, ova, akarsu gibi yeryüzü şekilleri doğal unsurları oluşturur.
D
İki dağ arasında kalan ve genellikle akarsuyun içinden aktığı çukurluklara vadi
Soru 16
Türkiye’de nüfus yoğunluğu ve dağılışı düzensiz olup, bölgelerimiz arasında büyük farklılıklar görülür. Kıyı bölgelerimiz nüfusun daha yoğun olduğu yerler iken yüksek ve engebeli alanlar ile yağışın az olduğu kesimler yoğunluğun seyrek olduğu yerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olduğu yerlerden birisi değildir?    
A
Karadeniz kıyı şeridi
B
Marmara bölgesi
C
Doğu Anadolu bölgesi
D
Ege kıyıları
Soru 17
Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir?    
A
İzmir
B
Adana
C
Samsun
D
Ankara
Soru 18
Aşağıda verilen kavram tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?    
A
Coğrafya - Yeryüzünde oluşan, doğal çevreye ve insana ilişkin olayların; oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri araştırıp açıklayan bilim dalıdır.
B
Ekonomi - İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünüdür.
C
Sosyoloji - Toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki faaliyetlerini inceler.
D
Felsefe - Toplum kurallarını düzenleyen ve devletin yaptırım gücü ile uyulması zorunlu olan yasalar bütünüdür.
Soru 19
Akdeniz iklimi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde görülmez?      
A
Marmara bölgesi
B
İç Anadolu bölgesi
C
Akdeniz bölgesi
D
Ege bölgesi
Soru 20
Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir?    
A
Eserlerin kopyalanmasında
B
Yazarın kitaplarının satışında
C
Yapılan çalışmanın beğenilmesinde
D
Yazarın emeğine saygı duyulmasında
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı faydalardan biri değildir?
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı faydalardan biri değildir?
Aşağıda verilen kavram tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yanmayan, buruşmayan, ıslanmayan kumaşların üretilmesinde kullanılan teknolojidir?
Sosyal bilgiler dersinin faydaları ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen kavram tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen bilimsel araştırma basamakları hangisi en başta yer alır?
Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir? 
Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent ve Marka Kurumunun kuruluş amaçları arasında yer almaz?
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nüfusun yeryüzünde dağılışına etki eden doğal faktörlerden birisidir?  
Dünya üzerindeki bir yerin, çevresine göre ayırt edici özelliklerine göre yerine göreceli konum denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarından değildir? 
Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fizikî haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile ifade edilir? 
Türkiye’nin matematiksel konu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Türkiye’de nüfus yoğunluğu ve dağılışı düzensiz olup, bölgelerimiz arasında büyük farklılıklar görülür. Kıyı bölgelerimiz nüfusun daha yoğun olduğu yerler iken yüksek ve engebeli alanlar ile yağışın az olduğu kesimler yoğunluğun seyrek olduğu yerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olduğu yerlerden birisi değildir?  
Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz iklimin özelliklerinden birisi değildir?
Ülkemizin iklim çeşitliliği aşağıdakilerden hangisine neden olmamaktadır?
Akdeniz iklimi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde görülmez?    
Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen fizikî haritalarda kullanılan renklerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?