6.Sınıf Sosyal Bilgiler Bilim Ve Teknolojide Değişim Konu Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, mal veya hizmette yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır?
A) İnovasyon
B) Nanoteknoloji
C) Otomasyon
D) Ar-ge
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir?
A) Teknolojik zekâ
B) Suni zekâ
C) Yapay zekâ
D) Gelişimsel zekâ
Soru 3
Enerji üretim ve iletim teknolojilerinin millî ve yerli imkânlarla geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisi değildir?
A) Millî rüzgâr enerji sistemleri geliştirilmesi ve prototip türbin üretimi (MİLRES) projesi ile rüzgâr türbini üretimi.
B) Millî güneş enerjisi santrali geliştirilmesi (MİLGES) projesi ile de yüksek verimli güneş pili üretimi.
C) SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir.
D) Hidroelektrik santral bileşenlerinin yerli olarak tasarımı ve üretimi (MİLHES) projesi ile hidroelektrik santrali türbini üretimi gerçekleştirilmektedir.
Soru 4
Millî üretim ile SOM Füzesi, Kanatlı Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kitleri gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bu gelişmeler hangi alanda yapılmıştır?
A) Savunma Sistemleri
B) İletişim ve Astronomi Çalışmaları
C) Otomotiv Sanayisi
D) Enerji Sistemleri
Soru 5
TÜBİTAK bünyesinde, tam elektrikli, menzili uzatılmış elektrikli gibi farklı hareket sistemleri ile çalışan 4 prototip (model) araç geliştirilmiştir. Bu gelişme hangi alanda yapılmıştır?
A) Savunma Teknolojisi
B) Bilişim Teknolojisi
C) Nanoteknoloji
D) Otomotiv Teknolojisi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapılan iletişim ve astronomi çalışmalarından birisi değildir?
A) Uydu teknolojisi geliştirmek.
B) Uzay gözlem evleri kurmak.
C) Marsa araç göndermek.
D) İletişim teknolojileri geliştirmek.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yenilik anlamına gelen bir terimdir?
A) Nanoteknoloji
B) İnovasyon
C) Otomasyon
D) Ar-ge
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ile geliştirilmeye çalışılan projelerden birisi değildir?
A) Uçan otomobil
B) Sanal klavye
C) Yürüyen merdiven
D) Sürücüsüz otomobil
Soru 9
Günlük hayatta tekstil, sağlık, kimya sanayi vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Çelikten on kat daha güçlü fakat çelikten daha hafif malzemeler geliştirerek, daha az yakıt tüketen deniz, kara ve hava taşıtları üretilmektedir.

Yukarıda anlatılan teknoloji hangisidir?
A) Otomotiv Teknolojisi
B) Savunma Teknolojisi
C) Bilişim Teknolojisi
D) Nanoteknoloji
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; hâlen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır?
A) Nanoteknoloji
B) İnovasyon
C) Ar-ge
D) Otomasyon