6.Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Araştırma Basamakları Konu Testi

9 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Varsayımlar oluşturulduktan sonra kitap, dergi ve internet gibi kaynaklar kullanılarak soruna yönelik araştırma yapılması ve gözlem yaparak ya da konu hakkında bilgi sahibi insanlar ile röportaj yaparak bilgi toplanması bilimsel araştırma yapmanın hangi basamağında yapılır?
A) Sonuçları yazma
B) Varsayımı test etme
C) Veri toplama
D) Sorun belirleme
Soru 2
” Araştırmanın çözümüne yönelik varsayımlarda (hipotez) bulunulur. ” İfadesi bilimsel araştırma yapmanın hangi aşamasıdır?
A) 2. Basamak
B) 4. Basamak
C) 1. Basamak
D) 3. Basamak
Soru 3
Kitaplarda ya da yazılı eserlerde genelde sayfanın altında yer alır. Yazıda şayet bir alıntı yapıldıysa ya da herhangi bir açıklama ihtiyacı varsa bu nerede gösterilir?
A) Kaynakça
B) Dipnot
C) İntihal
D) Hipotez
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın 3. Basamağı olabilir?
A) Sorun belirleme
B) Veri toplama
C) Varsayım oluşturma
D) Varsayımı test etme
Soru 5
Bilimsel bir araştırmada problemin çözümüne yönelik bilimsel tahmin, iddia ve çözüm önerilerine ne denir?
A) Dipnot
B) İntihal
C) Hipotez
D) Kaynakça
Soru 6
“İlgi duyulan, merak edilen bir olay ya da sorun seçilerek araştırılacak konu belirlenir.” İfadesi bilimsel araştırma yapmanın hangi aşamasıdır?
A) 3. Basamak
B) 2. Basamak
C) 4. Basamak
D) 1.Basamak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın en son basamağıdır?
A) Konu ile kaynaklardan elde edilen notlar konula­rına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotez) test edilir.
B) Notlar kontrol edildikten sonra metin oluşturulur.; Metin oluşturulurken bilgi alınan kaynaklar dipnot ile gösterilir.
C) Konuyla ilgili kitap, dergi, gazete ve makaleler­den bilgi toplanır.
D) Araştırmanın çözümüne yönelik varsayımlarda (hipotez) bulunulur.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın 3.Basamağında yer alır?
A) Araştırmanın çözümüne yönelik varsayımlarda (hipotez) bulunulur.
B) Notlar kontrol edildikten sonra metin oluşturulur.; Metin oluşturulurken bilgi alınan kaynaklar dipnot ile gösterilir.
C) Konuyla ilgili kitap, dergi, gazete ve makaleler­den bilgi toplanır.
D) Konu ile kaynaklardan elde edilen notlar konula­rına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotez) test edilir.
Soru 9
Bir eserinde başka kişilere ifade, buluş veya düşüncelerin kaynak belirtilmeksizin kullanılmasına ne denir?
A) İntihal
B) Kaynakça
C) Dipnot
D) Hipotez
Soru 10
Sorun belirlendikten sonra sorunun çözümüne yönelik fikirler (hipotezler) sunulması bilimsel araştırma yapmanın hangi basamağında yapılır?
A) Veri toplama
B) Sonuçları yazma
C) Varsayım oluşturma
D) Varsayımı test etme