6.Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Araştırma Basamakları Konu Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yaparken hipotez oluşturma aşamasında yapılır?
A) Varsayımların ortaya konması.
B) Konuyla ilgili bilimsel veriler toplanması.
C) Rapor oluşturulması. Yararlanılan kaynaklar kaynakça ve dipnot ile belirtilmesi.
D) Kaynaklar dikkatlice gözden geçirilmesi. Konularına göre sınıflandırılması.
Soru 2
Bilimsel araştırmada ikinci basamakta araştırılacak konuda sorunun çözümüne yönelik tahminde bulunmaktır. Bunun için araştırılacak konu ile ilgili yapılan çalışmaları inceleyerek bir varsayımda bulunmaya ne denir?
A) Kaynakça
B) Dipnot
C) Hipotez
D) Analiz
Soru 3
Aşağıda verilen bilimsel araştırma basamaklarından hangisi en sonda yer alır?
A) Kaynaklar dikkatlice gözden geçirilir. Konularına göre sınıflandırılır.
B) Konuyla ilgili bilimsel veriler toplanır.
C) Varsayımlar (hipotezler) ortaya konur.
D) Rapor oluşturulur. Yararlanılan kaynaklar kaynakça ve dipnot ile belirtilir.
Soru 4
Bilimsel araştırmanın son aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Raporlama
B) Kaynak taraması
C) Hipotez oluşturma
D) Bilgilerin sınıflandırılması
Soru 5
Aşağıda verilen bilimsel araştırma basamaklarından hangisi ilk sırada yer alır?
A) Kaynaklar dikkatlice gözden geçirilir. Konularına göre sınıflandırılır.
B) Konuyla ilgili bilimsel veriler toplanır.
C) Varsayımlar (hipotezler) ortaya konur.
D) Konu belirlenir.
Soru 6
Bilimsel araştırma yaparken aynı konuyu farklı kaynaklardan yararlanarak araştırma aşamasına ne denir?
A) Bilgilerin sınıflandırılması
B) Hipotez oluşturma
C) Kaynak taraması
D) Raporlama
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi metin içinde geçen herhangi bir bilgiyle ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisidir?
A) Dipnot
B) Kaynakça
C) Analiz
D) Hipotez
Soru 8
Doğru ve gerçek bilgilere bilimsel araştırma ile ulaşılır. Bilimsel araştırma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Bilimsel araştırma yaparken aynı konuyu farklı kaynaklardan yararlanarak araştırma aşamasına analiz denir.
B) Bilimsel araştırmada yararlanılan kaynağı belirtmekteki amaçta emeğe saygı bulunmaktadır.
C) Bilimsel araştırma yaparken ilk olarak konu belirlenir.
D) Bilimsel araştırmanın son aşamasında kaynakça belirtilir.
Soru 9
Aşağıda verilen bilimsel araştırma basamaklarından hangisi diğerlerinden önce gelir?
A) Kaynaklar dikkatlice gözden geçirilir. Konularına göre sınıflandırılır.
B) Konuyla ilgili bilimsel veriler toplanır.
C) Rapor oluşturulur. Yararlanılan kaynaklar kaynakça ve dipnot ile belirtilir.
D) Varsayımlar (hipotezler) ortaya konur.
Soru 10
Aşağıda verilen bilimsel araştırma basamaklarından hangisi diğerlerinden sonra yer alır?
A) Konuyla ilgili bilimsel veriler toplanır.
B) Varsayımlar (hipotezler) ortaya konur.
C) Kaynaklar dikkatlice gözden geçirilir. Konularına göre sınıflandırılır.
D) Konu belirlenir.