6.Sınıf Sosyal Bilgiler Biz ve Değerlerimiz Konu Kazanım Testi

9 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi görüş değildir?
A) Türkiye’de tatil yapılabilecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
B) Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Uludağ’dır.
C) Dünyanın en iyi futbol’ takımı İtalya’dadır.
D) 2006 Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya’dır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir?
A) Görüş
B) Genelleme
C) Varsayım
D) Olgu
Soru 3
Belirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen yaşantılara dayanarak tümü üzerinde ileri sürülen yargıya ne denir?
A) Kavram
B) Olgu
C) Görüş
D) Genelleme
Soru 4
“Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz.” Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir?
A) Bu okulun en başarılı öğrencisi Ezgi’dir.
B) Bir yıl üç yüz atmış beş gündür.
C) Güneş doğudan doğar, batıdan batar.
D) Ay Dünya’nın çevresinde dönmektedir.
Soru 5
İnsanların kişisel fikirlerini yansı­tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere ne denir?
A) Olgu
B) Genelleme
C) Kavram
D) Görüş
Soru 6
-Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. Bu durum, olayların çok boyutluluğunu gösterir. Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Her olay kendiliğinden ortaya çıkar
B) Her olayın bazı sonuçları vardır
C) Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir
D) Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
Soru 7
“Dünyayı tanıtarak, birçok ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ayrı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.” Şeklindeki bir ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
A) Sınıflandırma
B) Parçadan bütüne
C) Tümdengelim
D) Tümevarım
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bir olgu ifadesi değildir?
A) Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
B) İstanbul en güzel şehrimizdir.
C) Ordu Karadeniz Bölgesinde bulunur.
D) Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu.
Soru 9
Görüşle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bizce, bize göre gibi ifadeler kullanılır.
B) Kesinlik bildirir.
C) Doğruluğu kanıtlanamaz, ölçülemez ispat edilemez.
D) Kişiden kişiye değişebilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi “Tümevarım” kavramını açıklar?
A) Parçadan bütüne varmaktır.
B) Bütünleri gruplandırmaktır.
C) Parçaları sınıflandırmaktır.
D) Bütünleri parçalamaktır.
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgudur?
A) Dünyamız Güneş’in etrafında döner.
B) Hava bugün çok güzel.
C) Çevre kirliliği çağımızın en önemli sorunudur.
D) Türkler özgürlüklerine düşkün bir millettir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi görüştür?
A) Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir.
B) Türkiye’nin güney kıyılarında deniz suyu sıcaklığı kuzeye göre daha fazladır.
C) Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
D) Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder.
Soru 13
“İnsanlar her gün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden öğrenilir. Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz.” Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
A) Hayvanların yavrulayarak çoğaldığını,
B) Ağaçların büyük bir kısmının sonbaharda yapraklarını döktüğünü,
C) Bütün canlıların üreme özelliğine sahip olduğunu,
D) Üçgenin alanının hesaplanmasını,
Soru 14
Doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere ne denir?
A) Kavram
B) Olgu
C) Görüş
D) Genelleme
Soru 15
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Olgu: Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkince olan şekline geoid denir.
B) Genelleme Dünya’nın geoid şeklinde olmasının sonucunda güneş ışınları her noktaya farklı açılarla düşer.
C) Görüş: Uludağ’ın yükseltisi 2543 metredir.
D) Kavram: Dünya
Soru 16
“Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A) Olgu
B) Genelleme
C) Kavram
D) Görüş
Soru 17
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Görüş: Kişiden kişiye değişmeyen, toplumun genelinin kabul ettiği düşüncelerdir.
B) Genelleme:Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadelerdir.
C) Kavram:Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.
D) Olgu:Tam olarak bilinen, objektif olarak ispatlanan, somut bağlar, olay ve düşüncelerdir.
Soru 18
“Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadeler­dir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A) Genelleme
B) Olgu
C) Kavram
D) Görüş
Soru 19
“Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya duruma OLAY denir. Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşamın birçok alanını içine alan etkilerde bulunabilmektedir.” Bu duruma ne ad verilir?
A) Çok boyutluluk.
B) Genelleme
C) Olgu ve görüş.
D) Toplumsal etki.
Soru 20
Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütününe kimlik denir.
B) Zihinde tasarlanan, canlandırılan her şeye düşünce denir.
C) Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlığa birey denir.
D) Kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.