6.Sınıf Sosyal Bilgiler Demokratik Devlet Ve Organları Konu Testi

5 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

6.Sınıf Demokratik Devlet Ve Organları Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Demokratik Devlet Ve Organları Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İşlevi vatandaşların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözme olan güç hangisidir?    
A
Denetim
B
Yürütme
C
Yargı
D
Yasama
Soru 2
Aşağıda verilen organlarından hangisi yürütme işlevi ile yetkilidir?    
A
Cumhurbaşkanı
B
TBMM
C
Anayasa Mahkemesi
D
Bağımsız Mahkemeler
Soru 3
Aşağıda verilen yetki organlarından hangisinin işlevi yasamadır?    
A
Cumhurbaşkanı
B
TBMM
C
Bağımsız Mahkemeler
D
Anayasa Mahkemesi
Soru 4
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yargı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Danıştay idari yani yönetim ile ilgili davaların en üst mahkemesidir.
B
İdari mahkemeler devlet ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları inceler.
C
Ülkemizde en üst mahkeme Anayasa Mahkemesidir.
D
Adli mahkemeler adli davaların en üst yetkili mahkemesidir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir?    
A
Demokrasi
B
Cumhuriyet
C
Oligarşi
D
Monarşi
Soru 6
Monarşi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Yönetme yetkisi babadan oğula ya da hanedan üyelerinden birine geçmektedir.
B
Yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi meclise aittir.
C
Ülke ile ilgili kararlarda son söz kendisine ait olup devlet yönetiminde mutlak egemen kişidir.
D
Yönetici olan kişi ömrü boyunca yönetimde kalabilir.
Soru 7
Ülkemiz yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir. Kanunları uygulama gücüne ne ad verilir?  
A
Yasama
B
Yargı
C
Mahkeme
D
Yürütme
Soru 8
Aşağıda verilen yetki organlarından hangisinin işlevi yargıdır?    
A
Cumhurbaşkanı
B
Bağımsız Mahkemeler
C
Anayasa Mahkemesi
D
TBMM
Soru 9
Ülkemiz yetkileri anayasada belirtilen yasama, yürütme ve yargı güçleriyle yönetilir. Yasama ne anlama gelir?    
A
Yargı kurumlarını denetleme
B
Kanunları uygulama
C
Kanun ve yasa çıkarma
D
Kanunlara uyulmasını sağlama
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyerek belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasının ifade edilmesidir?    
A
Kuvvet kullanma
B
Kuvvetler üstü
C
Kuvvetler ayrılığı
D
Kuvvetler birliği
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden birisi değildir?    
A
Genel ve özel af ilanına karar vermek
B
Uluslar arası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
C
Para basılmasına karar vermek
D
Savaş ilanına karar vermek
Soru 12
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının göre ve yetkilerinden birisi değildir?    
A
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
B
Devleti yurt içinde ve dışında temsil etmek
C
Kanunları onaylamak ve Resmî Gazete’de yayınlatarak yürürlüğe koymak
D
Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık yapmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir?
Monarşi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Ülkemiz yetkileri anayasada belirtilen yasama, yürütme ve yargı güçleriyle yönetilir. Yasama ne anlama gelir?
Ülkemiz yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir. Kanunları uygulama gücüne ne ad verilir?
İşlevi vatandaşların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözme olan güç hangisidir?
Aşağıda verilen yetki organlarından hangisinin işlevi yasamadır?
Aşağıda verilen yetki organlarından hangisinin işlevi yargıdır?  
Aşağıda verilen organlarından hangisi yürütme işlevi ile yetkilidir?  
Aşağıdakilerden hangisi devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyerek belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasının ifade edilmesidir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden birisi değildir?
Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının göre ve yetkilerinden birisi değildir?
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yargı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?