6.Sınıf Sosyal Bilgiler Hak Özgürlük Sorumluluk Konu Testi

9 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
“Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.” Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Her çocuk bir işte çalışmalıdır.
B) Çocuklar eğitim görmelidirler.
C) Tüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
D) Çocuklar oyun oynama hakkına sahiptirler.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
B) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
C) İnsan hakları kişilere aittir.
D) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
Soru 3
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların “güvenlik hakkı” kapsamında değildir?
A) Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
B) Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
C) Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır.
D) Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
A) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
B) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
C) Ailemizin bize verdiği eğitim.
D) Okulumuzda tanınan her şey.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
A) Çocuk Hakları
B) İnsan Hakları
C) Vatandaşlık Hakları
D) Üretici Hakları
Soru 6
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
A) Tasarruflu olmaya
B) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
C) Başkalarının haklarını zarar vermemeye
D) Sorumluluklarını yerine getirmeye
Soru 7
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
A) iş birliği
B) hak
C) rol
D) sorumluluk
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?
A) Askerlik
B) Eğitim
C) Barınma
D) Sağlık
Soru 9
UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?
A) Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.
B) Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
C) Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
D) Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu‘dur.
Soru 10
Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?
A) 20
B) 14
C) 18
D) 16
Soru 11
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Alile
B) Okulu
C) Meclisi
D) Devlet
Soru 12
Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?
A) Ödevleri zamanında yapmak
B) Fırında ekmek sırasına girmek
C) Bol bol kitap okumak
D) Bilgi yarışmasında birinci olmak