6.Sınıf Sosyal Bilgiler Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Konu Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hukuk bilimi ile ilgili bir yargıdır?
A) Çevremizde yaşayan insanların davranışları ve kişilik özelliklerini tanımamızı ve onlarla iyi iletişim kurmamızı sağlar.
B) Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan bilim dalıdır.
C) İnsanda, doğru düşünebilmeyi ve bir probleme birçok yönden bakabilmeyi öğretir.
D) İçinde yaşadığımız toplumu yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı ve toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi ile ilgili değildir?
A) Tarih, eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen kazı bilimidir.
B) Tarihî bilgiler sayesinde kişiler güncel olayları daha iyi tahlil edip geleceğe dair daha doğru tahminlerde bulunurlar.
C) Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretip kendi milletini tanımasını, böylece bireylerin millî tarih ve millî kimlik bilinci kazanmasını sağlar.
D) Tarih, geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman göstererek inceleyen bilimdir.
Soru 3
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini paylaşma ve bu faaliyetlerden doğan ilişkileri inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Ekonomi
B) Antropoloji
C) Felsefe
D) Coğrafya
Soru 4
Sebze ve meyve halinde gördüğümüz tarımsal ürünlerin hangi ilimizde ve bölgemizde daha çok üretildiğini söyleyebiliriz.
Bir turiste yaşadığımız ildeki doğal güzellikler ve tarihî eserler hakkında bilgi verebiliriz.
Yaşadığımız ilin nüfus özellikleri hakkında görüş belirtebiliriz.
Yukarıdaki anlatımlar hangi bilim dalı ile ilgilidir?
A) Felsefe
B) Coğrafya
C) Antropoloji
D) Ekonomi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru sorma, sorgulama bilimidir?
A) Sosyoloji
B) Felsefe
C) Psikoloji
D) Antropoloji
Soru 6
Sosyal bilimlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Sosyoloji – Toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki faaliyetlerini inceler.
B) Kronoloji – Tarih öncesi ve. tarihi çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim dalıdır.
C) Tarih – İnsan topluluklarının geçmişte yaşadıkları siyasal ve sosyal olayları, yazılı ve yazısız belgeler ışığında, neden-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek objektif olarak inceleyen bilim dalıdır.
D) Ekonomi – İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünüdür.
Soru 7
Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. Bir sosyal bilim olan coğrafyadan edindiğimiz bilgiler günlük hayatımızda birçok işe yarar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) İçinde yaşadığımız toplumun geçmişini öğrenip kendi milletimizi tanımamızı sağlar.
B) Küresel ısınma, hava kirliliği vb. küresel çevre sorunları hakkında fikir yürütebiliriz.
C) Yaşadığımız çevrede görülen erozyon, heyelan vb. doğal afetlere karşı alınacak tedbirler konusunda görüş belirtebiliriz.
D) Sis, yağmur, kar, dolu vb. meteorolojik olaylarla karşılaştığımızda bu olayların nasıl oluştukları hakkında yorum yapabiliriz.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır?
A) Sosyal Bilimler
B) Antropoloji
C) Hukuk
D) Sosyoloji
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilimdir?
A) Psikoloji
B) Felsefe
C) Sosyoloji
D) Antropoloji
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi sosyoloji bilimi ile ilgili bir yargıdır?
A) İnsanda, doğru düşünebilmeyi ve bir probleme birçok yönden bakabilmeyi öğretir.
B) Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan bilim dalıdır.
C) Çevremizde yaşayan insanların davranışları ve kişilik özelliklerini tanımamızı ve onlarla iyi iletişim kurmamızı sağlar.
D) İçinde yaşadığımız toplumu yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı ve toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilimdir?
A) Sosyoloji
B) Felsefe
C) Psikoloji
D) Antropoloji
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi insanın niteliğine ilişkin daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkarmaya çalışan, insanlar ve davranışları hakkında genellemeler üretmeye ve insan çeşitliliğini anlamaya çalışan sosyal bilimdir?
A) Psikoloji
B) Felsefe
C) Sosyoloji
D) Antropoloji