6.Sınıf Sosyal Bilgiler İslamiyetin Yayılışı Konu Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Türkler hangi dönemde Müslüman olmaya başlamışlardır?
A) Dört Halife Dönemi
B) Muaviye Dönemi
C) Abbasiler Dönemi
D) Emeviler Dönemi
Soru 2
Hz. Muhammed’in (s.a.v) ailesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Annesi Amine’yi de altı yaşında iken kaybetti.
B) Dedesi Abdulmuttalip’i sekiz yaşındayken kaybetti.
C) Amcası Ebu Bekir’in himayesinde büyüdü.
D) Babası Abdullah’ı daha doğmadan önce ölmüştür.
Soru 3
Hz. Muhammed (s.a.v), başta eşi Hz. Hatice ve yakın çevresi olmak üzere Mekkeli Arapları İslamiyet’e davet etmeye başladı. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’i ilk kabul edenlerden birisi değildir?
A) Abdulmuttalip
B) Hatice
C) Ebubekir
D) Zeyd
Soru 4
Hz. Muhammed (s.a.v) Arabistan’ın hangi şehrinde doğdu?
A) Kureyş
B) Taife
C) Medine
D) Mekke
Soru 5
Hz. Muhammed (s.a.v) hangi tarihte doğdu?
A) 632
B) 610
C) 622
D) 571
Soru 6
Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Muhammed (s.a.v) 25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile evlendi.
B) Hz. Muhammed (s.a.v) 622 yılında peygamber oldu ve İslamiyet’i insanlara anlatmaya başladı.
C) Muhammed (s.a.v) putlara itibar etmiyor, putperestliğin yanlış bir inanç olduğunu düşünüyordu.
D) Muhammed (s.a.v) Hira Mağarası’ndayken vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılığıyla kendisine ilk vahiy geldi.
Soru 7
Aşağıda verilen hilifelerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatından sonra Müslümanlar arasında yaşanan iç karışıklıkları bastırmış, birlik ve beraberliği sağlayarak devlet otoritesini yeniden tesis etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i kitap hâline getirmiştir?
A) Osman
B) Ömer
C) Ali
D) Hz. Ebu Bekir
Soru 8
625’te Mekkeli müşrikler Bedir’in intikamını almak için Medine’ye doğru harekete geçti. Yapılan savaşı Müslümanlar kaybetti. Bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uhud Savaşı
B) Taif Savaşı
C) Hicaz Savaşı
D) Hendek Savaşı
Soru 9
Hz. Muhammed (s.a.v) peygamber olmadan önce de çevresindekiler tarafından sevilen ve güvenilen birisiydi. Bu yüzden kendisine ne denirdi?
A) Muhammed-ül Alim
B) Muhammed-ül Ekrem
C) Muhammed-ül Adil
D) Muhammed-ül Emin
Soru 10
Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında üç yüz kişilik Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş hangisidir?
A) Taif Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Bedir Savaşı
D) Uhud Savaşı
Soru 11
İslamiyet’i kabul ettikleri için Mekkeli müşriklerin baskılarına maruz kalan Müslümanlar göç etmek zorunda kaldılar. Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına ne ad verilir?
A) Ricat
B) Hicret
C) Veda Haccı
D) Sefer
Soru 12
Kur’an-ı Kerim Hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?
A) Hz. Osman
B) Ebu Bekir
C) Ömer
D) Ali