6.Sınıf Sosyal Bilgiler Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Konu Testi

5 Şubat 2021 0 By testimiz.com

 

6. Sınıf Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum

TEBRİKLER.

6. Sınıf Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Günümüzde dünya ekonomisinin en önemli enerji kaynağı hangisidir?      
A
Petrol
B
Doğal gaz
C
Su
D
Güneş
Soru 2
Yer altından çıkan suyun buharından elde edilir. Fay hatlarına paraleldir. Denizli-Sarayköy’de elektrik üreten santrali vardır. Elektrik üretimi ve seraların ısıtılmasında kullanılır. Yukarıda verilen bilgiler hangi enerji kaynağına aittir?      
A
Sıcak Enerji
B
Volkanik Enerji
C
Jeotermal Enerji
D
Nükleer Enerji
Soru 3
Akarsuların üzerine kurulan barajlardaki suyun elektrik üreten santralleri çalıştırması ile oluşan enerjiye ne denir?    
A
Hidroelektrik Enerji
B
Nükleer Enerji
C
Jeotermal Enerji
D
Rüzgâr Enerjisi
Soru 4
Enerji kaynakları; kömür, petrol, doğal gaz, rüzgâr ve güneş gibi çeşitli doğal kaynaklardır. Bu kaynaklar ısı ve enerji üretiminde kullanılarak insan yaşamını kolaylaştırır. Enerji kaynakları; tükenebilir (yenilenemeyen) ve tükenmeyen (yenilenebilen) olmak üzere iki grupta incelenir. Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenebilen enerji kaynaklarından birisi değildir?      
A
Rüzgâr Enerjisi
B
Hidroelektrik Enerji
C
Jeotermal Enerji
D
Doğal gaz
Soru 5
Doğada kendini yenileyebilen unsurların kullanılmasıyla elde edilen enerji kaynaklarına yenilenebilen enerji kaynağı denir. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisidir?      
A
Güneş
B
Taş kömürü
C
Petrol
D
Linyit
Soru 6
Tükenebilir enerji kaynakları içinde çevreye en az zarar veren enerji kaynağıdır. Ülkemizde Hamitabat (Kırklareli) ve Çamurlu’dan (Mardin) çıkarılmaktadır. İstanbul, Bursa ve Kırklareli’nde bu yakıtla çalışan termik santraller bulunmaktadır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?      
A
Linyit
B
Doğal gaz
C
Taş kömürü
D
Petrol
Soru 7
Yenilenemeyen () enerji kaynaklarına fosil yakıt denir. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan birisi değildir?      
A
Petrol
B
Odun
C
Linyit
D
Kömür
Soru 8
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi çevreye diğerlerinden daha çok zarar vermektedir?      
A
Jeotermal Enerji
B
Rüzgâr Enerjisi
C
Nükleer Enerji
D
Hidroelektrik Enerji
Soru 9
Ülkemizde Zonguldak çevresinden çıkarılmaktadır. Zonguldak-Ereğli havzasından çıkarılan bu yakıtın ısı enerjisi oldukça yüksektir. Bu nedenle demir-çelik sanayisinde kullanılır. Bu yakıt kullanılarak Çatalağzı Termik Santralinde (Zonguldak) elektrik üretilmektedir. Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağıdır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?      
A
Taş kömürü
B
Linyit
C
Petrol
D
Doğal gaz
Soru 10
Ülkemizde en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı hangisidir?  
A
Rüzgâr Enerjisi
B
Hidroelektrik Enerji
C
Güneş enerjisi
D
Jeotermal Enerji
Soru 11
Isı enerjisi daha düşük olan bu yakıt ülkemizde yaygın olarak çıkarılan bir kömür çeşididir. Evlerde ısınma amacıyla ve termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır ve en fazla Soma (Manisa), Tunçbilek (Kütahya) vb. çıkarılmaktadır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?      
A
Doğal gaz
B
Taş kömürü
C
Petrol
D
Linyit
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynaklarından uranyum ve toryumun ham madde olarak kullanılmasıyla elde edilen enerjidir?      
A
Rüzgar enerjisi
B
Nükleer Enerji
C
Jeotermal Enerji
D
Hidroelektrik Enerji
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Enerji kaynakları; kömür, petrol, doğal gaz, rüzgâr ve güneş gibi çeşitli doğal kaynaklardır. Bu kaynaklar ısı ve enerji üretiminde kullanılarak insan yaşamını kolaylaştırır. Enerji kaynakları; tükenebilir (yenilenemeyen) ve tükenmeyen (yenilenebilen) olmak üzere iki grupta incelenir. Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenebilen enerji kaynaklarından birisi değildir?
Doğada kendini yenileyebilen unsurların kullanılmasıyla elde edilen enerji kaynaklarına yenilenebilen enerji kaynağı denir. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynaklarından uranyum ve toryumun ham madde olarak kullanılmasıyla elde edilen enerjidir?
Yer altından çıkan suyun buharından elde edilir. Fay hatlarına paraleldir. Denizli-Sarayköy’de elektrik üreten santrali vardır. Elektrik üretimi ve seraların ısıtılmasında kullanılır. Yukarıda verilen bilgiler hangi enerji kaynağına aittir?
Akarsuların üzerine kurulan barajlardaki suyun elektrik üreten santralleri çalıştırması ile oluşan enerjiye ne denir?
Günümüzde dünya ekonomisinin en önemli enerji kaynağı hangisidir?
Yenilenemeyen () enerji kaynaklarına fosil yakıt denir. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan birisi değildir?
Ülkemizde Zonguldak çevresinden çıkarılmaktadır. Zonguldak-Ereğli havzasından çıkarılan bu yakıtın ısı enerjisi oldukça yüksektir. Bu nedenle demir-çelik sanayisinde kullanılır. Bu yakıt kullanılarak Çatalağzı Termik Santralinde (Zonguldak) elektrik üretilmektedir. Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağıdır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?
Isı enerjisi daha düşük olan bu yakıt ülkemizde yaygın olarak çıkarılan bir kömür çeşididir. Evlerde ısınma amacıyla ve termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır ve en fazla Soma (Manisa), Tunçbilek (Kütahya) vb. çıkarılmaktadır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?
Tükenebilir enerji kaynakları içinde çevreye en az zarar veren enerji kaynağıdır. Ülkemizde Hamitabat (Kırklareli) ve Çamurlu’dan (Mardin) çıkarılmaktadır. İstanbul, Bursa ve Kırklareli’nde bu yakıtla çalışan termik santraller bulunmaktadır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi çevreye diğerlerinden daha çok zarar vermektedir?
Ülkemizde en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı hangisidir?