6.Sınıf Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk Konu Testi

27 Eylül 2019 0 By testimiz.com

6.Sınıf Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk Konu Testi

6.Sınıf Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk

TEBRİKLER.

6.Sınıf Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmet esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir?
A
Mehmetçik Vakfı
B
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
C
Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı
D
Türk Hava Kurumu Vakfı
Soru 2
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Güzel ahlak
B
Hoşgörü
C
Ön yargılı olmak
D
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir.
B
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler.
C
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
D
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
Soru 4
Hangi değerler kapsamında yapılan faaliyetler artıkça toplumun refah düzeyi ve toplumsal huzur artar?
A
Örf ve adetler
B
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
C
Gelenek ve görenekler
D
Kültürel
Soru 5
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
A
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
B
Toplumsal temas artırmak.
C
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
D
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
5 numaralı soru için açıklama 
Ön yargının, ayrımcılığın ve çatşmanın azalmasını istyorsak toplumsal temas artrılmalıdır. İnsanlar arasındaki iletşim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bunun yanında empat ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştrilmelidir. Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlayacaktr. Ön yargı hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir. İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir. Kalıp yargı günlük hayata karşılaştğımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler.
Soru 6
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?
A
İletişim
B
Ön yargı
C
Bireysel farklılıklar
D
Kültürel farklılık
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplumda dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar?
A
Eğitim kuruluşları
B
Sosyal yardımlaşma kuruluşları
C
Resmi kurum ve kuruluşlar
D
Sivil toplum kuruluşları
Soru 8
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?
A
Hoşgörülü olmalıyız.
B
Yardımsever olmalıyız.
C
Sabırlı olmalıyız.
D
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.
Soru 9
“Ülkemizde farklı alanlarda hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine dayanmaktadır.” Aşağıdaki vakıflardan hangisi farklıdır?
A
Milli Eğitim Vakfı,
B
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,
C
Türkiye Mehmetçik Vakfı,
D
Çağdaş Eğitim Vakfı,
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulmuştur?
A
Türk Kültür Vakfı
B
Türk Kızılay Vakfı
C
Türk Eğitim Vakfı
D
Milli Eğitim Vakfı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

       6.Sınıf Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk Konu Testi Hakkında:

Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız. Böylelikle test sorularını ve seçeneklerini görebilirsiniz. Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testi tekrar tekrar çözmek üzere düzenlenmiştir. Yani kalıcı öğrenmek için tekrar önemlidir. Her tekrarda Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testinde soru ve cevapların yeri değişecektir. Böylelikle ezber yapmadan öğrenme ağlanmaktadır.

      Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk Konu Testinin Hazırlanışı:

Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Diğer bir deyişle online test çözme çalışmasıdır. Üstelik Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk kazanım testinde özellikle ders kitaplarında yer alan içerikler kullanılmıştır. Çünkü Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk çalışma testi öğrenme hedeflidir. Bununla birlikte Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testinin başarısını artıracaktır. Online Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Bizimle görüş ve önerilerinizi paylaşınız.

testimiz.com

      Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur.

testimiz.com

      Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk Testi Genel Özellikleri:

Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk testinin kullanımı özel izne tabidir.