6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk Test Çöz

27 Eylül 2019 1 By testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarih boyunca Anadolu;

I. Coğrafi konumu

II. Elverişli iklim

III. Zengin doğal kaynakları

IV. Tarım imkanları

gibi durumları bakımından insanlar için tercih edilen özellikleriydi Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?
A
Ticaretin gelişmesine
B
Sık sık istilaya uğraması
C
İlk yerleşim yerlerinin kurulmasına
D
Tek tanrılı dine inanılmasına
Soru 2
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Ege Bölgesi - Orman
B
İç Anadolu Bölgesi - Bozkır
C
Akdeniz Bölgesi - Maki
D
Karadeniz Bölgesi - Orman
Soru 3
Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir?
A
Sıcak
B
Ilıman
C
Kurak
D
Soğuk
Soru 4
Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
İyonlar
B
Hititler
C
Frigler
D
Lidyalılar
Soru 5
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür?
A
Karadeniz Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Ege Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 6
İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir?
A
İnsan yaşamı
B
Haberleşme
C
Ulaşım
D
Tarım
Soru 7
Ticarete verdiği önemle tanınan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lidyalılar
B
Hititler
C
İyonlar
D
Frigler
Soru 8
İnsanlar tarih boyunca beslenme, barınma ve savunma ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacakları bölgelere yerleşmişlerdir. Buna göre insanların yerleşim yerlerini seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Güçlü devletler kurma
B
Dünya hakimiyetini sağlama
C
Hayatlarını kolaylaştırma
D
Bilimsel çalışmalar yapma
Soru 9
Filozoflarıyla ünlü eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
İyonlar
B
Frigler
C
Hititler
D
Lidyalılar
Soru 10
Batı Anadolu’da kurulan başkenti Gordiyon olan tarım ve hayvancılıkla uğraşan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lidyalılar
B
Frigler
C
Hititler
D
İyonlar
Soru 11
Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer?
A
Karadeniz Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Akdeniz Bölgesi
Soru 12
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A
Gelenek ve görenekler.
B
Giyim
C
Ekonomi
D
Eğitim
Soru 13
Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir?
A
Maki
B
Savan
C
Bozkır
D
Orman
Soru 14
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür?
A
İç Anadolu Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Ege Bölgesi
Soru 15

- Frigler, Sakarya Nehri civarında

- Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri civarında

- İyonlar, İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim birimlerinin seçilmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Geçimlerini sağlama çabaları
B
Güvenlik ihtiyaçları
C
Dini ihtiyaçları
D
Bilimsel çalışmaya uygunluğu
Soru 16
Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir?
A
İklim
B
Meteoroloji
C
Hava durumu
D
Yağış
Soru 17
Eski çağlarda yaşamış insanların sosyal yaşa­mını ve temel geçim kaynaklarını göz önüne aldığımızda Anadolu'nun önemli bir merkez olduğunu görürüz. Çünkü.. Öğrencinin cümlesine;

I. Anadolu iklimi yaşam için elverişlidir.

II. Anadolu'da ve­rimli ve bereketli ovalar çoktur.

III. Bor mineralllerinin %70 Anadolu’dadır.

yargılarından hangisi ile tamamlarsak yanlış bir yorum yapmış oluruz?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I ve III
Soru 18
Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür?
A
Zonguldak
B
İstanbul
C
Antalya
D
Ordu
Soru 19
Kızılırmak yayı içinde kurulan Pankuş adlı soylular meclisi ile yönetilen eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frigler
B
Lidyalılar
C
İyonlar
D
Hititler
Soru 20

Tarih Öncesi Çağlar'da insanlar;

-Yontma Taş Devri'nde mağaralarda,

-Cilalı Taş Devri'nde köylerde,

-Maden Devri'nde kentlerde yaşamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Ekonomik faaliyetlerin gerilediğine
B
Yaşam biçimlerinin zamanla geliştiğine
C
Yontma Taş Devri'nin diğerlerine göre daha uzun sürdüğüne
D
İlk yerleşik hayatın Anadolu'da başladığına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

       6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk Konu Testi Hakkında:

      Tarihe Yolculuk uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız. Böylelikle test sorularını ve seçeneklerini görebilirsiniz. Tarihe Yolculuk testi tekrar tekrar çözmek üzere düzenlenmiştir. Yani kalıcı öğrenmek için tekrar önemlidir. Her tekrarda Tarihe Yolculuk testinde soru ve cevapların yeri değişecektir. Böylelikle ezber yapmadan öğrenme ağlanmaktadır.

      Tarihe Yolculuk Konu Testinin Hazırlanışı:

      Tarihe Yolculuk konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Diğer bir deyişle online test çözme çalışmasıdır. Üstelik Tarihe Yolculuk testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Tarihe Yolculuk testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Tarihe Yolculuk testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Tarihe Yolculuk kazanım testinde özellikle ders kitaplarında yer alan içerikler kullanılmıştır. Çünkü Tarihe Yolculuk çalışma testi öğrenme hedeflidir. Bununla birlikte Tarihe Yolculuk testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Tarihe Yolculuk testinin başarısını artıracaktır. Online Tarihe Yolculuk testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Bizimle görüş ve önerilerinizi paylaşınız.

testimiz.com

      Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

      Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Tarihe Yolculuk test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Tarihe Yolculuk konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Tarihe Yolculuk kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Tarihe Yolculuk çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Tarihe Yolculuk etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Tarihe Yolculuk testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Tarihe Yolculuk testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur.

testimiz.com

      Tarihe Yolculuk Testi Genel Özellikleri:

      Tarihe Yolculuk konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Tarihe Yolculuk testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Tarihe Yolculuk çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Tarihe Yolculuk konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Tarihe Yolculuk test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Tarihe Yolculuk kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Tarihe Yolculuk testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Tarihe Yolculuk etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Tarihe Yolculuk testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Tarihe Yolculuk konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Tarihe Yolculuk kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Tarihe Yolculuk testinin kullanımı özel izne tabidir.