6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihe Yolculuk Ünite Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigler
B) Hititler
C) Lidyalılar
D) İyonlar
Soru 2
Eski çağlarda yaşamış insanların sosyal yaşa­mını ve temel geçim kaynaklarını göz önüne aldığımızda Anadolu’nun önemli bir merkez olduğunu görürüz. Çünkü.. Öğrencinin cümlesine;
I. Anadolu iklimi yaşam için elverişlidir.

II. Anadolu’da ve­rimli ve bereketli ovalar çoktur.

III. Bor mineralllerinin %70 Anadolu’dadır.

yargılarından hangisi ile tamamlarsak yanlış bir yorum yapmış oluruz?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
Soru 3
Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür?
A) İstanbul
B) Antalya
C) Zonguldak
D) Ordu
Soru 4
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Marmara Bölgesi
Soru 5
Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir?
A) İklim
B) Yağış
C) Meteoroloji
D) Hava durumu
Soru 6
– Frigler, Sakarya Nehri civarında

– Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri civarında

– İyonlar, İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim birimlerinin seçilmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Dini ihtiyaçları
B) Bilimsel çalışmaya uygunluğu
C) Güvenlik ihtiyaçları
D) Geçimlerini sağlama çabaları
Soru 7
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
Soru 8
Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir?
A) Kurak
B) Ilıman
C) Sıcak
D) Soğuk
Soru 9
Filozoflarıyla ünlü eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Lidyalılar
C) İyonlar
D) Frigler
Soru 10
Batı Anadolu’da kurulan başkenti Gordiyon olan tarım ve hayvancılıkla uğraşan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Hititler
C) Frigler
D) İyonlar
Soru 11
Ticarete verdiği önemle tanınan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyonlar
B) Lidyalılar
C) Hititler
D) Frigler
Soru 12
Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir?
A) Bozkır
B) Maki
C) Orman
D) Savan
Soru 13
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Karadeniz Bölgesi – Orman
B) İç Anadolu Bölgesi – Bozkır
C) Akdeniz Bölgesi – Maki
D) Ege Bölgesi – Orman
Soru 14
Kızılırmak yayı içinde kurulan Pankuş adlı soylular meclisi ile yönetilen eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigler
B) Hititler
C) Lidyalılar
D) İyonlar
Soru 15
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A) Ekonomi
B) Gelenek ve görenekler.
C) Giyim
D) Eğitim
Soru 16
İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir?
A) Ulaşım
B) Haberleşme
C) İnsan yaşamı
D) Tarım
Soru 17
Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer?
A) Ege Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
Soru 18
İnsanlar tarih boyunca beslenme, barınma ve savunma ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacakları bölgelere yerleşmişlerdir. Buna göre insanların yerleşim yerlerini seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Hayatlarını kolaylaştırma
B) Bilimsel çalışmalar yapma
C) Dünya hakimiyetini sağlama
D) Güçlü devletler kurma
Soru 19
Tarih Öncesi Çağlar’da insanlar;

-Yontma Taş Devri’nde mağaralarda,

-Cilalı Taş Devri’nde köylerde,

-Maden Devri’nde kentlerde yaşamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yontma Taş Devri’nin diğerlerine göre daha uzun sürdüğüne
B) Yaşam biçimlerinin zamanla geliştiğine
C) Ekonomik faaliyetlerin gerilediğine
D) İlk yerleşik hayatın Anadolu’da başladığına
Soru 20
Tarih boyunca Anadolu;

I. Coğrafi konumu

II. Elverişli iklim

III. Zengin doğal kaynakları

IV. Tarım imkanları

gibi durumları bakımından insanlar için tercih edilen özellikleriydi Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?
A) Tek tanrılı dine inanılmasına
B) İlk yerleşim yerlerinin kurulmasına
C) Ticaretin gelişmesine
D) Sık sık istilaya uğraması