6.Sınıf Tarihi Yollar Testimiz

21 Ekim 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf Tarihi Yollar

 

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihi Yollar Test Çöz

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihi Yollar Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“İpek Yolu üzerinde önemli bir konumda yer alır. Sasaniler, Araplar, Bizans ve Türkler aralarında mücadele ederek farklı dönemlerde şehre hâkim olmuşlardır. Ticaret şehri Hint baharatı, Çin porseleni ve ipekli kumaşı, Kıpçak kürkü ticaret yapılmıştır. Türk, Rus, İngiliz, İtalyan ve İranlı tüccarlar, bu malları alıp İslam ülkelerine ve Anadolu üzerinden Avrupa’ya satmışlardır. Böylelikle Avrupalılar doğu kültürüne ait porselen, ipek gibi ögeleri tanımış ve bu ürünleri günlük hayatlarında kullanmaya başlamışlardır.” Yukarıda belirtilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Şam
B
Turfan
C
Semerkant
D
Tebriz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Hindistan’dan başlayarak kara ve deniz yolu ile Mısır’a ve Anadolu’ya oradan da Avrupa’ya uzanan İlk Çağ’dan XV. yüzyıla kadar kullanılan önemli bir ticaret yoludur?
A
Baharat Yolu
B
Hint Deniz Yolu
C
İpek Yolu
D
Kral Yolu
Soru 3
“Bu şehir, batı illerinin kapısı diye anılmıştır. İpek Yolu’nun önemli bir durağı olan bu şehirdeki ticari faaliyetler şehrin zenginleşmesini sağlamıştır. Şehre egemen olmak için yıllarca Türkler ve Çinliler arasında mücadeleler yaşanmıştır.” Yukarıda belirtilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Şam
B
Semerkant
C
Tebriz
D
Turfan
Soru 4
İpek Yolu’nun eski önemini kaybetmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Büyük Hun Devleti’nin yıkılması
B
Yeni deniz yollarının keşfedilmesi
C
İpek Yolu’nun Çin’in yönetimine geçmesi
D
İpekli kumaşların değerini kaybetmesi
Soru 5
Aşağıdaki illerimizden hangisi İpek Yolu’nun hem başlangıç hem de bitiş noktasındadır?    
A
Yozgat
B
İzmir
C
Erzurum
D
İstanbul
Soru 6
İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
“İpek Yolu” deyimi, bu yolun en çok ipek ticareti için kullanılması ile ilgilidir
B
15. yüzyıl sonlarında yeni deniz yollarının keşfiyle eski önemini kaybetmeye başlamıştır.
C
Hiç bir zaman Türklerin kontrolüne girmemiştir.
D
Asya’dan geçer ve Çin ile Avrupa arasını bağlar
Soru 7
“M.Ö. yaklaşık 500’den, M.S. 1650’lere kadar ticaret amacıyla kullanılan en önemli kara yoludur. Asya’dan geçer ve Çin’le Avrupa arasını bağlar.” Yukarıda sözü edilen ticaret yolu hangisidir?  
A
Kral Yolu
B
Baharat Yolu
C
Hint Deniz Yolu
D
İpek Yolu
Soru 8
İpek Yolunda yaşayanların, I.Ekonomik      II.Siyasal        III.Sosyal        IV.Askeri alanların hangilerinde birbirlerini etkiledikleri savunulabilir?    
A
II ve IV
B
I ve II
C
III ve IV
D
I ve III
Soru 9
İpek Yolu’nun tamamını ilk kez boydan boya geçen gezgin aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Macellan
B
Evliya Çelebi
C
Batolomoe Diaz
D
Marco Polo
Soru 10
“MÖ 8.000’li yıllarda insanlar, yerleşik hayata geçerek tarımla uğraşmaya başlamıştır. Böylelikle insanlar ilk kez üretim yapmıştır. Ancak bir süre sonra ihtiyacından fazla üretim yapan insanlar, ihtiyaç duydukları başka ürünlerle kendi ürünlerini değiştirerek takas usulünü keşfetmiştir.” Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinin ilk adımıdır?      
A
Rekabet
B
Sanayi
C
Yollar
D
Ticaret
Soru 11
“İpek Yolu’nun üzerinde bulunan bu şehir, önemli bir kültür ve ticaret merkezidir. İslam toprakları üzerinde en kaliteli kâğıdın üretildiği bu şehirde ipek, yün kumaş ve yün dokumaları da üretilmiş ve bu malların ticaret yapılmıştır.” Yukarıda belirtilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Semerkant
B
Şam
C
Tebriz
D
Turfan
Soru 12
Tarihi İpek Yolu son yıllarda UNESCO tarafın­dan “Diyalog Yolu” olarak adlandırılmaktadır. ,Bu adlandırmada İpek Yolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?    
A
Güçlü ülkelerden geçmesinin
B
Türklerin kontrolünde olan bir yol olmasının
C
Zengin ülkelerden geçmesinin
D
Bir çok ülke arasında sosyal ve kültürel etkileşim sağlanmasının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

“MÖ 8.000’li yıllarda insanlar, yerleşik hayata geçerek tarımla uğraşmaya başlamıştır. Böylelikle insanlar ilk kez üretim yapmıştır. Ancak bir süre sonra ihtiyacından fazla üretim yapan insanlar, ihtiyaç duydukları başka ürünlerle kendi ürünlerini değiştirerek takas usulünü keşfetmiştir.” Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinin ilk adımıdır?
“M.Ö. yaklaşık 500’den, M.S. 1650’lere kadar ticaret amacıyla kullanılan en önemli kara yoludur. Asya’dan geçer ve Çin’le Avrupa arasını bağlar.” Yukarıda sözü edilen ticaret yolu hangisidir? 
İpek Yolunda yaşayanların, I.Ekonomik      II.Siyasal        III.Sosyal        IV.Askeri alanların hangilerinde birbirlerini etkiledikleri savunulabilir?
Tarihi İpek Yolu son yıllarda UNESCO tarafın­dan “Diyalog Yolu” olarak adlandırılmaktadır. ,Bu adlandırmada İpek Yolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?  
İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
İpek Yolu’nun eski önemini kaybetmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
İpek Yolu’nun tamamını ilk kez boydan boya geçen gezgin aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki illerimizden hangisi İpek Yolu’nun hem başlangıç hem de bitiş noktasındadır?
“İpek Yolu’nun üzerinde bulunan bu şehir, önemli bir kültür ve ticaret merkezidir. İslam toprakları üzerinde en kaliteli kâğıdın üretildiği bu şehirde ipek, yün kumaş ve yün dokumaları da üretilmiş ve bu malların ticaret yapılmıştır.” Yukarıda belirtilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
“Bu şehir, batı illerinin kapısı diye anılmıştır. İpek Yolu’nun önemli bir durağı olan bu şehirdeki ticari faaliyetler şehrin zenginleşmesini sağlamıştır. Şehre egemen olmak için yıllarca Türkler ve Çinliler arasında mücadeleler yaşanmıştır.” Yukarıda belirtilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
“İpek Yolu üzerinde önemli bir konumda yer alır. Sasaniler, Araplar, Bizans ve Türkler aralarında mücadele ederek farklı dönemlerde şehre hâkim olmuşlardır. Ticaret şehri Hint baharatı, Çin porseleni ve ipekli kumaşı, Kıpçak kürkü ticaret yapılmıştır. Türk, Rus, İngiliz, İtalyan ve İranlı tüccarlar, bu malları alıp İslam ülkelerine ve Anadolu üzerinden Avrupa’ya satmışlardır. Böylelikle Avrupalılar doğu kültürüne ait porselen, ipek gibi ögeleri tanımış ve bu ürünleri günlük hayatlarında kullanmaya başlamışlardır.” Yukarıda belirtilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Çin ve Hindistan’dan başlayarak kara ve deniz yolu ile Mısır’a ve Anadolu’ya oradan da Avrupa’ya uzanan İlk Çağ’dan XV. yüzyıla kadar kullanılan önemli bir ticaret yoludur?