6.Sınıf Sosyal Bilgiler Toplumdaki Rollerim Konu Kazanım Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.
B) Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz.
C) Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.
D) İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Öğrencilik
C) Sporculuk
D) Askerlik
Soru 3
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A) Okul kurallarına uymak
B) Beslenmek
C) Düzenli olmak
D) Bir işte çalışmak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?
A) Kişilik
B) Mudur yardımcılığı
C) Kardeşlik
D) Annelik
Soru 5
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
A) Sınıf başkanı seçilmek
B) Okulu temizlemek
C) Okulun öğrencisi olmak
D) Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?
A) Derslerine iyi çalışmak
B) Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak
C) Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek
D) Öğretmenlerine karşı saygılı olmak
Soru 7
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
B) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
C) Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
D) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
Soru 8
“Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Aile – anne
B) Futbol takımı – kaleci
C) Okul – öğretmen
D) Sınıf – yazar
Soru 9
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yapmak zorundadır.
B) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
C) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
D) Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.
Soru 10
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rol
B) Oyun
C) Görüş
D) Olgu
Soru 11
“Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Hafta sonu pikniğe gitmek,
B) Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
C) Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
D) Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
Soru 12
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?
A) Sorumluluk
B) Özgürlük
C) Hak
D) Çalışma