6.Sınıf Toplumdaki Rollerim Testimiz

12 Ekim 2021 9 Yazar: testimiz.com

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?