6.Sınıf Toplumdaki Rollerim Testimiz

12 Ekim 2021 9 By testimiz.com

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

TEBRİKLER.

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yapmak zorundadır.
B
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
C
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
D
Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.
Soru 2
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?
A
Hak
B
Çalışma
C
Sorumluluk
D
Özgürlük
Soru 3
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Olgu
B
Oyun
C
Görüş
D
Rol
3 numaralı soru için açıklama 
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz roller çok çeşitli olabilir. Bu çeşitliliği gün içerisinde dahi yaşayabiliriz. Örneğin Ahmet Bey, gün boyu öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam pazara uğradığında müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise karısına karşı eş, çocuklarına karşı baba rolündedir. Evlerine misafr gelirse o anki eş ve baba rolüne ek olarak bir de ev sahibi rolünü de üstlenir.
Soru 4
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A
Okul kurallarına uymak
B
Düzenli olmak
C
Bir işte çalışmak
D
Beslenmek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A
Cumhurbaşkanlığı
B
Öğrencilik
C
Sporculuk
D
Askerlik
Soru 6
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
B
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
C
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
D
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
6 numaralı soru için açıklama 
Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itbaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı do- ştan sahip olduğumuz rollerdir. Bu roller evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kay aklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektrmeyen rollerimizdir. Bunları seçme imkânımız yoktur. Bazı llerimizde vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür ademizle katldığımız grupların bize yüklediği rollerdir. Sınıf başkanı olmak, takım kaptanı olmak gibi.
Soru 7
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.
B
Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz.
C
Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.
D
İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?
A
Kardeşlik
B
Kişilik
C
Mudur yardımcılığı
D
Annelik
Soru 9
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
A
Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak
B
Okulu temizlemek
C
Okulun öğrencisi olmak
D
Sınıf başkanı seçilmek
Soru 10
Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Sınıf – yazar
B
Aile - anne
C
Okul - öğretmen
D
Futbol takımı - kaleci
Soru 11
Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
B
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
C
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
D
Hafta sonu pikniğe gitmek,
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?
A
Derslerine iyi çalışmak
B
Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek
C
Öğretmenlerine karşı saygılı olmak
D
Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?