6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Ünite Testi

5 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

 

6. Sınıf Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler

TEBRİKLER.

6. Sınıf Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemiz, maden çeşitliliği ve rezervi bakımından zengin olmasına rağmen ülkemizde maden sanayisi istenilen düzeyde gelişmemiştir. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?
A
Sanayileşmenin yeterli olmaması.
B
Ülke ihtiyaçlarını karşılamaması.
C
Ulaşım sorunları.
D
Çalışacak insan gücü olmaması.
Soru 2
Ekim dikim işleri yanında, hayvancılık ve ormancılık  gibi topraktan faydalanarak yapılan ekonomik faaliyetlere ne ad verilir?
A
Sanayi
B
Tarım
C
Üretim
D
Ekonomi
Soru 3
Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Tükiye’de hayvancılık, artan nüfusun beslenmesinde ve endüstrinin ham maddesi olması açısından önemli bir yer tutar.
B
Millî gelirimizin yaklaşık % 20’si hayvancılıktan sağlanmaktadır.
C
Dış ticaretimizde hayvancılık % 15’lik bir paya sahiptir.
D
Hayvancılık daha çok tarıma elverişli olmayan alanlarda tamamen geleneksel olarak yapılmaktadır.
Soru 4
“Bor madeni inşaat, otomotiv, ev gereçleri, mobilya, ilaç, elektrik - elektronik, seramik, gübre, sabun, deterjan, kozmetik, fotoğraf ve plastik sanayi gibi pek çok alanda kullanılır.”Kullanım alanı çok çeşitli ve dünyada en çok ülkemizde çıkarılmasına rağmen bor minerallerinden yeterince gelir elde edilememesinin temel nedeni nedir?
A
Yeterince işlenemeyip hammadde olarak satılması.
B
Boraks madeninin daha çok ülkemizde çıkması.
C
İşlenmesinin tarım ve doğal alanlara zarar vermesi.
D
Diğer madenlere daha çok ihtiyaç duyulması.
Soru 5
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A
Tarım ve Hayvancılık.
B
Madencilik.
C
Turizm.
D
Balıkçılık.
Soru 6
Ülkemizde orman alanlarının daha çok Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ulaşım imkanları
B
İklim şartları
C
Tarım alanları
D
Üretim faaliyetleri
Soru 7
Başlıca Divriği (Sivas), Hekimhan, Hasan Çelebi (Malatya), Kayseri, Kahramanmaraş gibi yerlerde çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taş kömürü
B
Demir
C
Bakır
D
Petrol
Soru 8
Toplumda farklı meslekler oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Devletlerin ekonomi politikaları.
B
İnsanların farklı düşüncelere sahip olması.
C
Ülkelerin gelişim düzeyi.
D
Toplum ihtiyaçlarının çeşitliliği.
Soru 9
“Çevremizdeki insanlar farklı mesleklerde görev yapmaktadır. Kimi öğretmen, kimi çiftçi, kimi tüccar, kimi de şofördür. Aralarında maden işçisi, asker, hukukçu, mühendis, mimar olanlar da vardır.”Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Her mesleğin faaliyet alanı farklıdır. Birbirinden etkilemezler.
B
Hepsi çevremizde gördüğümüz belli başlı mesleklerdir.
C
Bütün meslekler birbirini destekler ve tamamlar.
D
Bu meslekler ekonomik faaliyetleri şekillendirirler.
Soru 10
Ülkemizde elde edilen gelir bakımından ilk sırada sanayi sektörü yer almaktadır. Sanayinin en önemli ham maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ormanlar
B
Madenler
C
Hayvancılık
D
Tarım ürünleri
Soru 11
Aşağıdaki madenlerden hangisi alüminyum sanayisinde daha çok kullanılmaktadır?
A
Bakır
B
Demir
C
Krom
D
Boksit
Soru 12
İnşaat sektöründe kullanılan ve daha çok Marmara Adası-Kapıdağ Yarımada sı (Balıkesir), Elâzığ, Afyonkarahi sar, Çanakkale, Eskişehir gibi yerlerde çıkarılan maden hangisidir?
A
Boksit
B
Krom
C
Broksit
D
Mermer
Soru 13
Daha çok Ereğli, İskenderun, Karabük, Kırıkkale, Sivas gibi yerlerde işlenebilen maden aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bakır
B
Boksit
C
Demir
D
Krom
Soru 14
Ülkemiz ekonomisine en çok katkı sağlayan hayvancılık faaliyeti hangisidir?
A
arıcılık
B
Kümes hayvancılığı
C
Balıkçılık
D
Ahır hayvancılığı. (Sığır, koyun, keçi)
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı etkileyen doğal etmenlerden birisidir?
A
İklim ve bitki örtüsü
B
Tohum ıslahı,
C
Sulama ve gübreleme,
D
Makineleşme ve pazarlama
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal kaynaklarından birisi değildir?
A
Ormanlarımız
B
Su kaynaklarımız
C
Toprağımız
D
Paralarımız
Soru 17
Guleman (Elâzığ), Köyceğiz-Fethiye (Muğla), Acıpayam-Buldan (Denizli) gibi yerlerde çıkarılan ve paslanmaz çelik yapımında kullanılan maden hangisidir?
A
Bakır
B
Krom
C
Bor minerali
D
Demir
Soru 18
Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Maden (Elâzığ), Ergani (Diyarbakır) gibi yerlerde çıkarılan maden hangisidir?
A
Demir
B
Bakır
C
Çinko
D
Altın
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tahıl üretiminin fazla olmasının nedenlerinden birisi değildir?
A
İklimin ve toprak yapısının uygun olması.
B
Üretim ve hasatın kolay olması.
C
Tahılların temel besin kaynağı olması.
D
Ekonomiye en çok katkı sağlaması.
Soru 20
Ülkemizde dört mevsimin yaşanması ve farklı toprak türlerinin bulunmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A
Tarım alanları giderek daralmıştır.
B
Çok çeşitli meslekler ortaya çıkmıştır.
C
Ülkemizin her yerinde tarımla uğraşılmaktadır.
D
Çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal kaynaklarından birisi değildir?
“Çevremizdeki insanlar farklı mesleklerde görev yapmaktadır. Kimi öğretmen, kimi çiftçi, kimi tüccar, kimi de şofördür. Aralarında maden işçisi, asker, hukukçu, mühendis, mimar olanlar da vardır.”Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Toplumda farklı meslekler oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Ekim dikim işleri yanında, hayvancılık ve ormancılık  gibi topraktan faydalanarak yapılan ekonomik faaliyetlere ne ad verilir?
Ülkemizde dört mevsimin yaşanması ve farklı toprak türlerinin bulunmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı etkileyen doğal etmenlerden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tahıl üretiminin fazla olmasının nedenlerinden birisi değildir?
Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ülkemiz ekonomisine en çok katkı sağlayan hayvancılık faaliyeti hangisidir?
Ülkemizde orman alanlarının daha çok Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Ülkemizde elde edilen gelir bakımından ilk sırada sanayi sektörü yer almaktadır. Sanayinin en önemli ham maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Ülkemiz, maden çeşitliliği ve rezervi bakımından zengin olmasına rağmen ülkemizde maden sanayisi istenilen düzeyde gelişmemiştir. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?
Başlıca Divriği (Sivas), Hekimhan, Hasan Çelebi (Malatya), Kayseri, Kahramanmaraş gibi yerlerde çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Maden (Elâzığ), Ergani (Diyarbakır) gibi yerlerde çıkarılan maden hangisidir?
Guleman (Elâzığ), Köyceğiz-Fethiye (Muğla), Acıpayam-Buldan (Denizli) gibi yerlerde çıkarılan ve paslanmaz çelik yapımında kullanılan maden hangisidir?
“Bor madeni inşaat, otomotiv, ev gereçleri, mobilya, ilaç, elektrik – elektronik, seramik, gübre, sabun, deterjan, kozmetik, fotoğraf ve plastik sanayi gibi pek çok alanda kullanılır.”Kullanım alanı çok çeşitli ve dünyada en çok ülkemizde çıkarılmasına rağmen bor minerallerinden yeterince gelir elde edilememesinin temel nedeni nedir?
İnşaat sektöründe kullanılan ve daha çok Marmara Adası-Kapıdağ Yarımada sı (Balıkesir), Elâzığ, Afyonkarahi sar, Çanakkale, Eskişehir gibi yerlerde çıkarılan maden hangisidir?
Aşağıdaki madenlerden hangisi alüminyum sanayisinde daha çok kullanılmaktadır?
Daha çok Ereğli, İskenderun, Karabük, Kırıkkale, Sivas gibi yerlerde işlenebilen maden aşağıdakilerden hangisidir?