6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Coğrafi Özellikleri Testimiz

4 Aralık 2021 2 By testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Coğrafi Özellikleri

 

6.Sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dört taraf sularla çevrili olan kara parçasıdır?
A
burun
B
koy
C
ada
D
göl
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesidir?
A
okyanus
B
göl
C
deniz
D
nehir
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür?
A
burun
B
koy
C
körfez
D
ada
Soru 4
Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
plato
B
dağ
C
adi
D
ova
Soru 5
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur?
A
Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına.
B
Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına.
C
Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine.
D
Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir?
A
bitki örtüsü
B
yeryüzü şekilleri
C
tarım ürünleri
D
yerleşme şekilleri
Soru 7
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A
Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır.
B
Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır.
C
Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır.
D
Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır.
Soru 8
Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümüne ne ad verilir?
A
koy
B
vadi
C
burun
D
ova
Soru 9
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz.
B
Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur.
C
Batı Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır.
D
Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur.
Soru 10
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?
A
bitki örtüsü
B
ekonomik faaliyetler
C
yeryüzü şekilleri
D
denizlere göre konumu
Soru 11
Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?
A
Karadeniz iklimi
B
Muson iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Karasal iklim
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir?
A
iklim
B
tarım
C
yeryüzü şekilleri
D
toprak yapısı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şeklidir?
A
vadi
B
plato
C
tepe
D
ova
Soru 14
İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A
beşerî coğrafya
B
siyasi coğrafya
C
yerel coğrafya
D
fiziki coğrafya
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yatak içinde akan su kütlesidir?
A
nehir
B
göl
C
boğaz
D
deniz
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir?
A
dağ
B
ova
C
vadi
D
plato
Soru 17
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır?
A
tarım ürünleri
B
iklim özellikleri
C
yeryüzü şekilleri
D
bitki örtüsü
Soru 18
Üç taraf sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir?
A
koy
B
körfez
C
burun
D
kıta
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından derin olarak yarılmış geniş düzlüklere verilen addır?
A
ova
B
vadi
C
çöl
D
plato
Soru 20
Nem (su buharı) bir yerdeki sıcaklığın fazla artmasını ve azalmasını engeller. Böylece sıcaklığın dengede kalmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar, doğu batı yönünde uzandığı için kıyı kesimlerdeki nemin iç kesimlere doğru girmesini engeller. İç kesimlerde nemin az olması günlük ve yıllık sıcaklık farkını artırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Ülkenin iç kesimlerinde daha çok yağış görülmesine,
B
Ülkemizde çok çeşitli iklim görülmesine,
C
Daha geniş alanlarda karasal iklim görülmesine.
D
Tarım alanlarının daha geniş olmasını,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdakilerden hangisi dört taraf sularla çevrili olan kara parçasıdır?
Aşağıdakilerdehangisi çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir?
Aşağıdakilerden hangisi karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür?
Aşağıdakilerden hangisi karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesidir?
Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından derin olarak yarılmış geniş düzlüklere verilen addır?
Aşağıdakilerden hangisi akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şeklidir?
Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümüne ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yatak içinde akan su kütlesidir?
Üç taraf sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir?
Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur?
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?
Nem (su buharı) bir yerdeki sıcaklığın fazla artmasını ve azalmasını engeller. Böylece sıcaklığın dengede kalmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar, doğu batı yönünde uzandığı için kıyı kesimlerdeki nemin iç kesimlere doğru girmesini engeller. İç kesimlerde nemin az olması günlük ve yıllık sıcaklık farkını artırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?
İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir?
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır?
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir?
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?