6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Ve Ekonomik Faaliyetleri Konu Testi

5 Şubat 2021 1 Yazar: testimiz.com

 

6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ve Ekonomik Faaliyetleri

TEBRİKLER.

6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ve Ekonomik Faaliyetleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ayçiçeği, mısır, zeytin ve fındık bitkiler hangi sanayide ham madde olarak kullanılan tarım    
A
Yağ fabrikalarında
B
Otomotiv fabrikalarında
C
Dokuma fabrikalarında
D
Kağıt fabrikalarında
Soru 2
Narenciye adı da verilen turunçgiller portakal, mandalina, limon, greyfurt vb. meyvelerden oluşmaktadır. Narenciye tarımı en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?      
A
Marmara Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 3
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi kâğıt, kereste, mobilya gibi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır?      
A
Ormancılık
B
Madencilik
C
Tarım
D
Ticaret
Soru 4
Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni hangisidir?      
A
Tarıma önem verilmesi.
B
Toprakların verimli olması.
C
Tarlaların geniş olması.
D
Çeşitli iklimlerin görülmesi.
Soru 5
Doğal kaynak, oluşumunda insanların etkisinin bulunmadığı, doğada var olan tüm zenginliklerdir. Topraklar, sular, ormanlar, madenler doğal kaynaklardandır. Doğal kaynaklar aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin de temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
Tarım ürünlerinin alınıp satılması ile ticaret faaliyetleri,
B
Madenlerin yer altından çıkarılması ile sanayi faaliyetleri,
C
Toprağın işlenmesi ile tarım faaliyetleri,
D
Doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde turizm faaliyetleri,
Soru 6
Türkiye’de arazi kullanımında en çok alan hangi ekonomik faaliyet için ayrılmıştır?      
A
Turizm
B
Tarım
C
Sanayi
D
Hayvancılık
Soru 7
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  
A
Balıkçılık
B
Büyükbaş hayvancılık
C
Küçükbaş hayvancılık
D
Kümes hayvancılığı
Soru 8
Tarımda toprağın devamlı kullanılması, minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi azaltmaktadır. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?      
A
Gübreleme
B
Makineleşme
C
Sulama
D
İlaçlama
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimliliği artırmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?      
A
Gübre kullanımı,
B
Sanayi ve ticaret,
C
Makineleşme ve ilaçlama,
D
Tohum ıslahı,
Soru 10
Tarladaki ürünün hastalık ve zararlılara karşı korunması, çiftçilerin önemli sorunlarındandır. Türkiye’de çok sayıda bitki hastalığı ve bitki zararlısı görülmektedir. Bunlar, birçok üründe önemli zararlara yol açabilmektedir. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?      
A
Sulama
B
Makineleşme
C
İlaçlama
D
Gübreleme
Soru 11
Ülkemiz için en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Günümüzde modern yöntemlerin kullanılmasıyla, tarımsal verim gün geçtikçe artmaktadır. Tarım faaliyetlerinin temel kaynağı hangisidir?      
A
Su
B
Hayvancılık
C
Madenler
D
Toprak
Soru 12
Ülkemizde tarım alanlarının büyük bir kısmında soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar ve baklagiller yetiştirilir. İklimin elverişli olduğu yerlerde ise ekonomik değeri yüksek olan sanayi bitkileri, sebze ve meyveler yetiştirilir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi hammaddesi değildir?    
A
Pamuk
B
Zeytin
C
Nohut
D
Çay
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Doğal kaynak, oluşumunda insanların etkisinin bulunmadığı, doğada var olan tüm zenginliklerdir. Topraklar, sular, ormanlar, madenler doğal kaynaklardandır. Doğal kaynaklar aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin de temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi kâğıt, kereste, mobilya gibi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır?
Ülkemiz için en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Günümüzde modern yöntemlerin kullanılmasıyla, tarımsal verim gün geçtikçe artmaktadır. Tarım faaliyetlerinin temel kaynağı hangisidir?
Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimliliği artırmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
Ülkemizde tarım alanlarının büyük bir kısmında soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar ve baklagiller yetiştirilir. İklimin elverişli olduğu yerlerde ise ekonomik değeri yüksek olan sanayi bitkileri, sebze ve meyveler yetiştirilir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi hammaddesi değildir?
Türkiye’de arazi kullanımında en çok alan hangi ekonomik faaliyet için ayrılmıştır?
Ayçiçeği, mısır, zeytin ve fındık bitkiler hangi sanayide ham madde olarak kullanılan tarım 
Tarımda toprağın devamlı kullanılması, minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi azaltmaktadır. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?
Tarladaki ürünün hastalık ve zararlılara karşı korunması, çiftçilerin önemli sorunlarındandır. Türkiye’de çok sayıda bitki hastalığı ve bitki zararlısı görülmektedir. Bunlar, birçok üründe önemli zararlara yol açabilmektedir. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?
Narenciye adı da verilen turunçgiller portakal, mandalina, limon, greyfurt vb. meyvelerden oluşmaktadır. Narenciye tarımı en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?