6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Yurt Anadolu Konu Testi

21 Ekim 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Yurt Anadolu

 

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Yurt Anadolu Test Çöz

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Yurt Anadolu Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Samsun’u Rum tehditlerinden kurtararak uluslararası Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağladı. Avrupa ve Mısır’dan gelen ticaret gemilerinin uğrak yeri olan Antalya’yı fethetti. Böylece Selçuklular, Avrupalılarla ticari ilişkilere girip anlaşmalar yaptılar.Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarının hangisi zamanında olmuştur?      
A
I. Kılıç Arslan
B
Gıyaseddin Keyhüsrev
C
II. Kılıç Arslan
D
İzzeddin Keykavus
Soru 2
“Türkiye Selçuklu Devlet’nin askerî hareketlerini durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Manuel sefer hazırlıklarına başladı. II. Kılıç Arslan’ın barış teklifni kabul etmeyen Manuel, 1176’da harekete geçt. II. Kılıç Arslan Miryokefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu pusuya düşürerek yendi.” Aşağıdakilerden hangisi bu savaşın sonuçlarından birisi değildir?  
A
Bizans Türkler karşısında savunmaya çekilmek zorunda kaldı.
B
Anadolu’ya yeniden hâkim olmak isteyen Bizans’ın çaba ve girişimleri sona erdi.
C
Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı.
D
Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.
Soru 3
“Eyyübi Devlet Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine düzenlenmiştir. Uluborlu ve Akşehir’de yapılan mücadeleler sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermişlerdir. Daha sonra Konya’yı kuşatan Haçlılar Kudüs’e doğru yönelmişler fakat başarılı olamamışlardır.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?    
A
Dördüncü Haçlı Seferi
B
Birinci Haçlı Seferi
C
Üçüncü Haçlı Seferi
D
İkinci Haçlı Seferi
Soru 4
“Bizans, Anadolu’da Türklerin akınlarını bir türlü durduramıyordu. Türklerin ilerleyişi çok hızlı olduğu için İstanbul’un hata Avrupa’nın güvenliği tehlikede idi. Bu durum sadece Bizans’ı olumsuz etkilemedi, Avrupa’daki diğer devletlerin de tedirgin olmasına sebep oldu. Bizans’ın Anadolu’daki Türk akınlarına karşı Avrupalı devletlerle birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Büyük bir ordu hazırlamak isteyen Bizans imparatoru, Katolik kilisesinin başında bulunan Papa II. Urbano’dan (Urban) yardım istedi.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?    
A
Pasinler Savaşı
B
I. Haçlı Seferi
C
Mohaç Meydan Muharebesi
D
Malazgirt Savaşı
Soru 5
1064 yılında fethedilen Kars’ta bulunan ve kalın surlarından dolayı alınamaz diye ifade edilen Ani Kalesi kimin zamanında fethedilmiştir?  
A
Selçuk Bey
B
Tuğrul Bey
C
Alparslan
D
Kılıçaslan
Soru 6
“Bizans İmparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen) Türkleri Anadolu’dan atıp bütün İslam ülkelerini ele geçireceğini düşünüyordu. Bu yüzden imparator, dönemin en güçlü ordularından birini oluşturarak harekete geçti.” Aşağıdakilerden hangisi Romanos Diogenes’in amaçlarından birisi değildir?  
A
Komşularıyla barış yapmak.
B
İslam ülkelerini işgal etmek.
C
Türkleri Anadolu’dan atmak.
D
Savaş ganimetlerini artırmak.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden birisi değildir?  
A
Kiliseye olan güven azalması.
B
Doğunun zenginliklerini ele geçirmek
C
Bizans’ın papadan yardım istemesi.
D
Doğudan gelen ticaret yollarına hâkim olmak.
Soru 8
“Urfa’nın Müslümanlar tarafndan geri alınması üzerine düzenlenmiştir. Eskişehir civarında haçlılar zayıf atları ile ağır hareket ederken Türkler hafif silahlar ve çevik atlarla mücadele etmiştir. Sultan Mesud Haçlı ordusunu mağlup etmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?    
A
Üçüncü Haçlı Seferi
B
Dördüncü Haçlı Seferi
C
Birinci Haçlı Seferi
D
İkinci Haçlı Seferi
Soru 9
Türkler Anadolu’ya ilk defa kimin zamanında gelmeye başladılar?  
A
Metehan
B
Tuğrul Bey ve Çağrı Bey
C
Alparslan
D
Teoman
Soru 10
“Özgürce yaşamaya alışkın olan Türkler, gitkleri her yerde bağımsız bir devlet kurmayı kendilerine ilke edindi. Bu amaçla Dandanakan Savaşı (1040) ile kurulan Büyük Selçuklu Devlet, Türkmenlerin yurt bulmak amacıyla sığındığı bir ülke hâline geldi. Nüfusu hızla artan Büyük Selçuklu Devleti yeni topraklar elde etmek zorunda kaldı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?  
A
Türklerin Anadolu’ya yönelmesine,
B
Türklerin Müslüman olmasına,
C
Türklerin yerleşik hayata geçmesine,
D
Türklerin birbiri ile savaşmasına,
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin sonuçlarından birisi değildir?  
A
Anadolu’daki Türk akınları yavaşladı.
B
Merkezî krallıklar güçlendi.
C
Türkler Anadolu’dan atıldı.
D
Doğu-batı ticaret gelişti.
Soru 12
“Erzurum taraflarında fetihler yapan Selçuklu askerleri 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusu ile karşılaştı. Selçuklular, yapılan savaşı kazanarak Bizans’a karşı ilk büyük zaferini elde et.” Bu savaş hangi hükümdar zamanında olmuştur?  
A
Kılıçaslan
B
Alparslan
C
Tuğrul Bey
D
Selçuk Bey
Soru 13
Moğollarla yapılan ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına sebep olan savaş hangisidir?
A
Pasinler Savaşı
B
Kösedağ Savaşı
C
Dandanakan Savaşı
D
Miryokefalon Savaşı
Soru 14
Kars’ta bulunan Ani Kalesi’nin fethedilmesi Türkleri nasıl etkilemiştir?
A
İslamiyet’e bağlılıklarını artırdı.
B
Alparslan’a olan güvenlerini azalttı.
C
Anadolu’nun fethi için Türklerin ümitlerini artırdı.
D
Türklerin birleşmesini sağladı.
Soru 15
“Türkler fetih ve gaza amacıyla yeni vatanları Anadolu’ya kitleler hâlinde göç etmeye devam ediyorlardı. Bu amaçla gelenlerden biri de Oğuzların Kınık boyuydu. Bizans’ın zayıflıklarından yararlanan Kınıklar, İznik’e kadar geldi ve burayı başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.” Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir?    
A
I. Kılıç Arslan
B
İzzeddin Keykavus
C
II. Kılıç Arslan
D
Süleyman Şah
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?    
A
Bizanslılar Anadolu’daki kaleleri güçlendirerek, İstanbul’u surlarla çevirdi.
B
Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
C
Anadolu’nun Türk yurdu olma süreci başladı.
D
Anadolu’da İslamiyet hızla yayılmaya başladı.
Soru 17
“ Haçlıların en başarılı olduğu seferdir. İznik’i alan haçlılar Eskişehir’de Selçuklularla yaptıkları meydan muharebesini kazanmışlardır. Kudüs, Urfa ve Antakya gibi kutsal kabul ettikleri yerleri almışlardır. Türkiye Selçuklu Devleti başkentini Konya’ya taşımıştır.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?    
A
Birinci Haçlı Seferi
B
Dördüncü Haçlı Seferi
C
Üçüncü Haçlı Seferi
D
İkinci Haçlı Seferi
Soru 18
“Eyyübi Devlet Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine düzenlenmiştir. Uluborlu ve Akşehir’de yapılan mücadeleler sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermişlerdir. Daha sonra Konya’yı kuşatan Haçlılar Kudüs’e doğru yönelmişler fakat başarılı olamamışlardır. ” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?  
A
Üçüncü Haçlı Seferi
B
Birinci Haçlı Seferi
C
İkinci Haçlı Seferi
D
Dördüncü Haçlı Seferi
Soru 19
Danişmendliler’in egemenliğine son vererek Anadolu’da Türk birliğini kurma yolunda büyük adım attı. Miryokefalon’da Bizans’ı yenerek Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağladı. Yaşlılığı döneminde ülke topraklarını on bir çocuğu arasında paylaştırdı. Bu durum merkezî otoriteyi zayıflattı.Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarının hangisi zamanında olmuştur?    
A
II. Kılıç Arslan
B
I. Kılıç Arslan
C
İzzeddin Keykavus
D
Gıyaseddin Keyhüsrev
Soru 20
“Selahaddin Eyyübi’nin ölmesi üzerine ortaya çıkan taht kavgalarından yararlanmak için düzenlenmiştir. Fakat Haçlılar Kudüs’ü geri almak yerine İstanbul’u işgal etmişlerdir. ” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?  
A
Birinci Haçlı Seferi
B
Dördüncü Haçlı Seferi
C
İkinci Haçlı Seferi
D
Üçüncü Haçlı Seferi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

“Özgürce yaşamaya alışkın olan Türkler, gitkleri her yerde bağımsız bir devlet kurmayı kendilerine ilke edindi. Bu amaçla Dandanakan Savaşı (1040) ile kurulan Büyük Selçuklu Devlet, Türkmenlerin yurt bulmak amacıyla sığındığı bir ülke hâline geldi. Nüfusu hızla artan Büyük Selçuklu Devleti yeni topraklar elde etmek zorunda kaldı.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Türkler Anadolu’ya ilk defa kimin zamanında gelmeye başladılar?
“Erzurum taraflarında fetihler yapan Selçuklu askerleri 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusu ile karşılaştı. Selçuklular, yapılan savaşı kazanarak Bizans’a karşı ilk büyük zaferini elde et.” Bu savaş hangi hükümdar zamanında olmuştur?
1064 yılında fethedilen Kars’ta bulunan ve kalın surlarından dolayı alınamaz diye ifade edilen Ani Kalesi kimin zamanında fethedilmiştir?
Kars’ta bulunan Ani Kalesi’nin fethedilmesi Türkleri nasıl etkilemiştir?
“Bizans İmparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen) Türkleri Anadolu’dan atıp bütün İslam ülkelerini ele geçireceğini düşünüyordu. Bu yüzden imparator, dönemin en güçlü ordularından birini oluşturarak harekete geçti.” Aşağıdakilerden hangisi Romanos Diogenes’in amaçlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?
“Türkler fetih ve gaza amacıyla yeni vatanları Anadolu’ya kitleler hâlinde göç etmeye devam ediyorlardı. Bu amaçla gelenlerden biri de Oğuzların Kınık boyuydu. Bizans’ın zayıflıklarından yararlanan Kınıklar, İznik’e kadar geldi ve burayı başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu.” Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir?  
Danişmendliler’in egemenliğine son vererek Anadolu’da Türk birliğini kurma yolunda büyük adım attı. Miryokefalon’da Bizans’ı yenerek Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağladı. Yaşlılığı döneminde ülke topraklarını on bir çocuğu arasında paylaştırdı. Bu durum merkezî otoriteyi zayıflattı.”Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarının hangisi zamanında olmuştur?  
Samsun’u Rum tehditlerinden kurtararak uluslararası Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağladı. Avrupa ve Mısır’dan gelen ticaret gemilerinin uğrak yeri olan Antalya’yı fethetti. Böylece Selçuklular, Avrupalılarla ticari ilişkilere girip anlaşmalar yaptılar.” Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarının hangisi zamanında olmuştur?
“Bizans, Anadolu’da Türklerin akınlarını bir türlü durduramıyordu. Türklerin ilerleyişi çok hızlı olduğu için İstanbul’un hata Avrupa’nın güvenliği tehlikede idi. Bu durum sadece Bizans’ı olumsuz etkilemedi, Avrupa’daki diğer devletlerin de tedirgin olmasına sebep oldu. Bizans’ın Anadolu’daki Türk akınlarına karşı Avrupalı devletlerle birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Büyük bir ordu hazırlamak isteyen Bizans imparatoru, Katolik kilisesinin başında bulunan Papa II. Urbano’dan (Urban) yardım istedi.” Bu gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
“ Haçlıların en başarılı olduğu seferdir. İznik’i alan haçlılar Eskişehir’de Selçuklularla yaptıkları meydan muharebesini kazanmışlardır. Kudüs, Urfa ve Antakya gibi kutsal kabul ettikleri yerleri almışlardır. Türkiye Selçuklu Devleti başkentini Konya’ya taşımıştır.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
“Urfa’nın Müslümanlar tarafndan geri alınması üzerine düzenlenmiştir. Eskişehir civarında haçlılar zayıf atları ile ağır hareket ederken Türkler hafif silahlar ve çevik atlarla mücadele etmiştir. Sultan Mesud Haçlı ordusunu mağlup etmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
“Eyyübi Devlet Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine düzenlenmiştir. Uluborlu ve Akşehir’de yapılan mücadeleler sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermişlerdir. Daha sonra Konya’yı kuşatan Haçlılar Kudüs’e doğru yönelmişler fakat başarılı olamamışlardır.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
“Eyyübi Devlet Sultanı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması üzerine düzenlenmiştir. Uluborlu ve Akşehir’de yapılan mücadeleler sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermişlerdir. Daha sonra Konya’yı kuşatan Haçlılar Kudüs’e doğru yönelmişler fakat başarılı olamamışlardır. ” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
“Selahaddin Eyyübi’nin ölmesi üzerine ortaya çıkan taht kavgalarından yararlanmak için düzenlenmiştir. Fakat Haçlılar Kudüs’ü geri almak yerine İstanbul’u işgal etmişlerdir. ” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin sonuçlarından birisi değildir?
“Türkiye Selçuklu Devlet’nin askerî hareketlerini durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Manuel sefer hazırlıklarına başladı. II. Kılıç Arslan’ın barış teklifni kabul etmeyen Manuel, 1176’da harekete geçt. II. Kılıç Arslan Miryokefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu pusuya düşürerek yendi.” Aşağıdakilerden hangisi bu savaşın sonuçlarından birisi değildir?
Moğollarla yapılan ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına sebep olan savaş hangisidir?