6.Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetime Katılıyorum Konu Testi

5 Şubat 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf Yönetime Katılıyorum

TEBRİKLER.

6.Sınıf Yönetime Katılıyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
B
Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
C
Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
D
Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
Soru 2
Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?
A
Tüketici
B
Tüccar
C
Üretici
D
Aracı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
A
Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
B
Bölge İdare Mahkemesi,
C
Reklam Kurulu,
D
Tüketici Mahkemesi,
Soru 4
 • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
 • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
 • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
 • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.
 • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
 • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
 • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
 • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.
  Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?
A
9
B
10
C
8
D
7
Soru 5
Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?
A
Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar­larını giderici, önlemler almak,
B
Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak.
C
Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak.
D
Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak.
Soru 6
Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Gizliliğe
B
Örf ve adetlere
C
Kanunlar
D
Gelenek ve görenekleri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A
Dilekçe verme hakkı,
B
Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
C
İtiraz etme hakkı,
D
Vergi verme hakkı,
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
A
Tüketici Hakları Derneği,
B
Belediyeler,
C
Sağlık Bakanlığı
D
Tüketici Haklan Merkezi,
Soru 9
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A
Belediyeler,
B
Defterdarlık
C
Muhtarlıklar,
D
Kaymakamlıklar,
Soru 10
Tüketici Hakların Koruma Yasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.
B
Tüketici bir ay içerisin­de itiraz edebilir.
C
Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir.
D
Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il­çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Tüketici Hakların Koruma Yasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?
Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
 • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.
 • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
 • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
 • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.
 • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
 • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
 • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
 • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.

Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?