6.Sınıf Sosyal Bilimler ve Toplum Test

10 Eylül 2022 0 By testimiz.com

6.Sınıf r Sosyal Bilimler ve Toplum

Test Çöz

Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Tüketici Hakların Koruma Yasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?
Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
  • Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.
  • Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
  • Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
  • Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.
  • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
  • Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
  • İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
  • Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.

Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?