6.Sınıf Toplumdaki Rollerim Test

10 Eylül 2022 10 By testimiz.com

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

TEBRİKLER.

6.Sınıf Toplumdaki Rollerim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?
A
Özgürlük
B
Sorumluluk
C
Çalışma
D
Hak
Soru 2
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
B
Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.
C
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
D
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yapmak zorundadır.
Soru 3
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Olgu
B
Görüş
C
Rol
D
Oyun
3 numaralı soru için açıklama 
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz roller çok çeşitli olabilir. Bu çeşitliliği gün içerisinde dahi yaşayabiliriz. Örneğin Ahmet Bey, gün boyu öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam pazara uğradığında müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise karısına karşı eş, çocuklarına karşı baba rolündedir. Evlerine misafr gelirse o anki eş ve baba rolüne ek olarak bir de ev sahibi rolünü de üstlenir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?
A
Annelik
B
Mudur yardımcılığı
C
Kardeşlik
D
Kişilik
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?
A
Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek
B
Derslerine iyi çalışmak
C
Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak
D
Öğretmenlerine karşı saygılı olmak
Soru 6
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
B
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
C
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
D
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
6 numaralı soru için açıklama 
Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itbaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı do- ştan sahip olduğumuz rollerdir. Bu roller evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kay aklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektrmeyen rollerimizdir. Bunları seçme imkânımız yoktur. Bazı llerimizde vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür ademizle katldığımız grupların bize yüklediği rollerdir. Sınıf başkanı olmak, takım kaptanı olmak gibi.
Soru 7
Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
B
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
C
Hafta sonu pikniğe gitmek,
D
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
Soru 8
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A
Bir işte çalışmak
B
Beslenmek
C
Düzenli olmak
D
Okul kurallarına uymak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A
Cumhurbaşkanlığı
B
Öğrencilik
C
Askerlik
D
Sporculuk
Soru 10
Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Okul - öğretmen
B
Sınıf – yazar
C
Futbol takımı - kaleci
D
Aile - anne
Soru 11
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
A
Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak
B
Okulu temizlemek
C
Sınıf başkanı seçilmek
D
Okulun öğrencisi olmak
Soru 12
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz.
B
Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.
C
İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.
D
Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir

Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?