6. Sınıf Sosyal Rollerin Değişimi Test

13 Eylül 2023 12 By testimiz.com

6. Sınıf Sosyal Rollerin Değişimi

Test Çöz

Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?