6.Sınıf Türkçe 4.Tema Değerlendirme Test

7 Ocak 2023 0 By testimiz.com

6.Sınıf Türkçe 4.Tema Değerlendirme

Test Çöz

 

Soru 1
(1) Canım arkadaşım, seni çok özledim. (2) Birlikte neşe içerisinde oynadığımız o günleri unutamam. (3) Burada da çok iyi arkadaşlar edindim.(4) Fakat hiçbiri sana olan hasretimi dindirmedi. Yukarıdaki hangi cümlede duygulara yer verilmemiştir?
A) 4
B) 3
C) 1
D) 2
Soru 2
Oturduğumuz sitenin güvenlik görevlisi değişti.
Yarın önemli bir toplantıya katılacağız.
Hafta sonu pikniğe gideceğiz.
Kitaplığımızda yüz yirmi kitap var.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde çokluk eki almadığı hâlde bir çokluğu anlatan isim vardır?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Dr. Murat Aras hastasını muayene etti.
B) Yoğun kar nedeniyle tren 14:30’da kalkacak.
C) Yeni görevime 30.09.2011 tarihinde başlayacağım.
D) II. Mehmet İstanbul’u fethedince Fatih unvanını aldı.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins isim özel isim olarak kullanılmıştır?
A) Gül, bizimle sinemaya geldi.
B) Lale soğanı almak için çiçekçiye gidiyor.
C) Kıraç bir bölgeden geçeceğiz.
D) Kiraz bahçelerinde yıllarca çalıştı.
Soru 5
Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. İyiler ve kötüler uyuyor. Uyku eşitliyor insanları. Sabah yıldızı; uykulara, ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor. Yukarıdaki parçada aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Özel
B) Çoğul
C) Cins
D) Somut
Soru 6
1- Elimdeki kitabı sana vermek istiyorum. 2- Her ay, bir bilim dergisi alır. 3- Bir saat içerisinde buraya gelmelisin. 4- Olanları kimse kabullenmedi. Yukarıdaki cümleler içinde zamir olan cümleler “+” ile, zamir olmayan cümleler “-” ile gösterilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleleri doğru ifade etmektedir?
A) + – + +
B) – – + +
C) – + + –
D) + + – +
Soru 7
Gözleri yüksekte olup güvenle yola çıktıklarını gördüğüm insanların hepsi hedeşerine ulaştılar hem de tahminimden çok daha erken. Gerçi onlar faydalı bir girişimi asla ihmal etmemiş, işlerine yarayabilecek insanlarla daima ilgilenmekten geri durmamışlardır. Kısacası gerektiği zaman gerekenleri de pohpohlamışlardır. Nice tembeller görmüşümdür: “Parmağımı bile kıpırdatmam, ayağıma gelip beni arasınlar.” derler. Asıl isterler ki kimsecikler onlara dokunmasın. Gerçekten kimse dokunmaz onlara. Bazen toplum adaletsizdir, derler ya, bu hüküm haksızdır. Toplum kendisinden bir şey istemeyene, yani devamlı ve sebatlı bir şekilde istemeyene bir şey vermez. Alain (Alen) 7, 8, 9 ve 10. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Yazara göre kimler tahmininden çok daha önce hedeflerine ulaşabilmişlerdir?
A) Parmağını kımıldatanlar
B) Toplumdan bir şey isteyenler
C) Gözleri yüksekte olanlar
D) Yola güvenle çıkanlar
Soru 8
Yazar kimleri yargılarında haksız bulmaktadır?
A) Toplumdan istekte bulunmayanları
B) Sebatsız kişileri
C) Tembel kişileri
D) Toplumun adaletsiz olduğunu söyleyenleri
Soru 9
Paragrafa göre başarılı kişiler, işlerine yarayan kişileri ne zaman pohpohlamıştır?
A) Gerektikçe
B) Gerekli gereksiz
C) Her zaman
D) Akıllarına estikçe
Soru 10
“Gözü yükseklerde olmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha üstün yere ulaşmak özlemi
B) Kimseyi beğenmemek
C) Kendini beğenmek
D) Bulunduğu durumdan yakınmak
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Asım bey kaygılı bakışlarını bana doğrulttu.
B) Ay Dünya’mızın uydusudur.
C) Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla kurulmuştur.
D) Ramazan Bayramı’nda Erzurum’a gittik.
Soru 12
“Sınıfın kapısında öğretmeni bekliyorlardı.” cümlesindeki tamlamanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıfat tamlaması
B) Zincirleme isim tamlaması
C) Belirtili isim tamlaması
D) Belirtisiz isim tamlaması
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?
A) Bazıları herkese yardım etmek için çabalıyorlardı.
B) Apartmandaki kimi insanların ismini bile hatırlamıyordum.
C) Sınıftaki herkes bu olaya çok üzülmüştü.
D) Evlerin birçoğu yıkılmıştı.
Soru 14
“İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Heybetli ağaçların arasında incesini bulmak çok zordu.
B) İnce esprileriyle herkesi kendine hayran bıraktı.
C) Herkes şişman o ise çok inceydi.
D) Bu soğuk havalarda bu kadar ince giyinmemelisin.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?
A) Sapsarı saçları güneş parlıyordu.
B) O sıcak havada herkes bunalmıştı.
C) Toplantıda kötü mü kötü bir konuşma yaptı.
D) Son baktığımız tertemiz bir evdi.
Soru 16
Bayram sabahı annemin evine gitmek üzere kapıdan çıkarken posta kutusuna baktım; boştu. O anda buruk bir duyguya kapıldım. Oysa uzun zamandır boş sayılırdı. Bilgisayar ve İnternet yaşantımıza girdiğinden bu yana mektupların yerini elektronik postalar almış, evlerimizin kapılarındaki posta kutuları yalnızca faturalara kalmıştı. Parçaya göre, yazar neye üzülmektedir?
A) Faturaların çok olmasına
B) E- postaların mektupların yerini almasına
C) Bayram sabahı olmasına
D) Kimsenin onu arayıp sormamasına
Soru 17
tüm yorgunluğumuzu
postacının kapı aralığından
bayram ertesinde
unuttururdu
içeri attığı zarfları açmak
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl yapılmalıdır?
A) 2 – 3 – 4 – 5 – 1
B) 3 – 2 – 5 – 1 – 4
C) 5 – 2 – 4 – 1 – 3
D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum (hâl) eki almış bir zamir vardır?
A) Koltukta uyuyakalmış.
B) O, bizim yardımımıza koştu.
C) Etrafında kimse kalmamıştı.
D) Onu dün yolda gördüm.
Soru 19
“Çalışkan” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Çalışkanlar, sene sonunda ödül aldılar.
B) Çalışkanlık her zaman insanı başarıya götürür.
C) Ayşe hepimizden daha düzenli ve çalışkandı.
D) Çalışkan insanlar kendi şanslarını yaratırlar.
Soru 20
“Uzun, gür, siyah, dalgalı saçlar” sıfat tamlamasındaki sıfatların çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Niteleme sıfatı
B) Sayı sıfatı
C) İşaret sıfatı
D) Belgisiz sıfat