6.Sınıf Türkçe 6.Tema Değerlendirme Testi

2 Şubat 2021 0 By testimiz.com

 

6.Sınıf 6.Tema Değerlendirme

TEBRİKLER.

6.Sınıf 6.Tema Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu gök, bu toprak, bu deniz,

Nerde var bu güneşli iz?

Hiç bir şey yok senden aziz,

Sana bin canla kurbanım!

Halide Nusret ZORLUTUNA

Ellerim Bomboş, Şiirler.

Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gurbet
B
Vatan
C
Aile
D
Sevgili
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir masal metninden alınmıştır?
A
Toprağını bulmuş gürbüz fidanlar gibi ruhumuzun da birden yeşerip filizlenmesini istiyorsak kitapların ruh doyurucu zevkinden kendimizi yoksun bırakmamalıyız.
B
Üç limonu da koparıp geriye dönmüş. Tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman, dev, bahçesinden limonların koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış.
C
Konuşmanızın zevkle dinlenmesini istiyorsanı z, kalbinizin sesine dikkat ediniz; zekânız kendisine dikkat etmeyi bilir. Konuşma sanatı, bir anlamda, zevk verme sanatıdır.
D
Nizam Dede, adamın sırtını sıvazladı. Giray adamın üzüntüsünü fark etmişti. İçinde bir eziklik, bir burukluk duydu. Babası kesesini çıkartmış paraları sayıyordu.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
 
A
Bugün Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrendik.
B
Ayşe, kitapları bana getirecekti.
C
Kedim minnoş çok sevimlidir.
D
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Soru 4
“Güzel şiir okumak için…”cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
 
A
Şiirin kaç dize olduğunu saymalıyız.
B
Tonlamaları ve vurguları nerede yapacağımızı bilmeliyiz.
C
Şiire hakim olan duyguyu kavramalıyız.
D
Önce şiirde ne anlatıldığını anlamalıyız.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?
A
Çocuklar bahçede sek sek oynuyorlar.
B
Ankara’da hava sıcaklığı bugün artacak.
C
Engebeli yollardan geçerek kasabaya ulaştık.
D
Atatürk, “ Türk milleti zeki ve çalışkandır.” demiştir.
Soru 6

Konfiçyus’a sordular:

“Bir memleketi yönetmeye çağrılsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu?”

Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”

Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti:” (1) Dil kusurlu olursa kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. (2) Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. (3) Vazifeler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. (4) Düşünce iyi anlatı lmazsa yapılması gereken şeyler doğru anlatılamaz. (5) Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.

Yukarıdaki paragrafta numara verilmiş cümleler nasıl sıralanırsa paragraf anlamlı hâle gelir?
A
1, 5, 4, 3, 2
B
4, 1, 3, 5, 2
C
1, 4, 3, 5, 2
D
1, 3, 2, 4, 5
Soru 7
“Kır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerleriyle sesteştir?
A
Yolumuzun üstünde küçük, sevimli bir kır kahvesi vardı.
B
Ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu.
C
Gözlerinden, kırları artan sakallarına bir iki damla yaş düştü.
D
Kırlarda koşup oynamak istiyordu.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?
A
Vatan
B
Karadeniz
C
Mardin
D
Türkçe
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A
Şu güzele de güzel demek söz mü ki.
B
Samsun’dan Ankara’ya otobüsle mi gittiniz?
C
Ablam 23 Eylül 1973’ te Ankara’da doğmuş.
D
Seni buraya getiren nedeni öğrene bilirmiyim?
Soru 10
“Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması.” cümlesinde kaç tane isim vardır?
A
6
B
7
C
4
D
5
Soru 11
Birkaç gün arayla binbaşı haber yolladı.” cümlesindeki kelimeleri yapıları bakımından incelediğinizde sıralama nasıl olur?
A
bileşik - basit –türemiş - bileşik - basit - türemiş
B
bileşik - basit – basit - bileşik - basit - türemiş
C
türemiş - bileşik - basit – basit - türemiş - basit
D
basit - bileşik – türemiş - basit - basit - bileşik
Soru 12
  • konmak” fiiline aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir fiil ortaya çıkar?
A
-an
B
-uk
C
-dur
D
-ak
Soru 13
Aşağıdaki isimlerden hangisi yönelme durum eki almıştır?
A
Masada
B
Bahçeye
C
Evini
D
Yazdan
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin her ikisi de anlam kaybına uğramıştır?
A
kargaburun
B
karadut
C
kan bankası
D
kara borsa
Soru 15

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile dövmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır.

Âşık Veysel

Dostlar Beni Hatırlasın.

Şiirde, şair toprakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
A
Dost olduğuna
B
Satın almak gerektiğine
C
İşlemek gerektiğine
D
Bereketli olduğuna
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?
A
Sürü
B
Ordu
C
Orman
D
Halk
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?
 
A
Ara sıra bu tarafa bakıyordu.
B
Sevinçten gözlerinin içi pırıl pırıldı.
C
Anlattıklarımı uzun uzun düşündü.
D
Küçücük ellerinde kuşu tutuyordu.
Soru 18
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapı m eki hem çekim eki almıştır?
A
sevgilim
B
ölümsüz
C
dostluk
D
bereketli
Soru 19
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?
 
A
Dışarıdan
B
Bahçeden
C
İşimiz
D
Karşıdaki
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun yazılmıştır?
A
Beni gördüğüne o kadar sevindiki anlatamam.
B
İstanbul’dan Konya’ya trenle gitmek için Eskişehir’den geçmelisiniz.
C
Hüseyin beyin de geldiğini görmüş.
D
Ramazan Bayramı bizimkiler içinde bir sevinç kaynağı olmuştu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

konmak” fiiline aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir fiil ortaya çıkar?
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapı m eki hem çekim eki almıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin her ikisi de anlam kaybına uğramıştır?
“Birkaç gün arayla binbaşı haber yolladı.” cümlesindeki kelimeleri yapıları bakımından incelediğinizde sıralama nasıl olur?
Aşağıdakilerden hangisi bir masal metninden alınmıştır?
Konfiçyus’a sordular:

“Bir memleketi yönetmeye çağrılsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu?”

Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”

Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti:” (1) Dil kusurlu olursa kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. (2) Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. (3) Vazifeler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. (4) Düşünce iyi anlatı lmazsa yapılması gereken şeyler doğru anlatılamaz. (5) Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.

Yukarıdaki paragrafta numara verilmiş cümleler nasıl sıralanırsa paragraf anlamlı hâle gelir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun yazılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 

Aşağıdaki isimlerden hangisi yönelme durum eki almıştır?
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile dövmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır.

Âşık Veysel

Dostlar Beni Hatırlasın.

Şiirde, şair toprakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

Bu gök, bu toprak, bu deniz,

Nerde var bu güneşli iz?

Hiç bir şey yok senden aziz,

Sana bin canla kurbanım!

Halide Nusret ZORLUTUNA

Ellerim Bomboş, Şiirler.

Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?

 

“Kır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerleriyle sesteştir?
“Güzel şiir okumak için…”cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

 

“Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması.” cümlesinde kaç tane isim vardır?
Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?