6.Sınıf Türkçe 6.Tema Değerlendirme Test

22 Mart 2023 0 By testimiz.com

6.Sınıf Türkçe 6.Tema Değerlendirme

Test Çöz

 

 

konmak” fiiline aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir fiil ortaya çıkar?
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapı m eki hem çekim eki almıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin her ikisi de anlam kaybına uğramıştır?
“Birkaç gün arayla binbaşı haber yolladı.” cümlesindeki kelimeleri yapıları bakımından incelediğinizde sıralama nasıl olur?
Aşağıdakilerden hangisi bir masal metninden alınmıştır?
Konfiçyus’a sordular:

 

“Bir memleketi yönetmeye çağrılsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu?”

Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”

Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti:” (1) Dil kusurlu olursa kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. (2) Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. (3) Vazifeler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. (4) Düşünce iyi anlatı lmazsa yapılması gereken şeyler doğru anlatılamaz. (5) Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.

Yukarıdaki paragrafta numara verilmiş cümleler nasıl sıralanırsa paragraf anlamlı hâle gelir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?

 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun yazılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 

 

Aşağıdaki isimlerden hangisi yönelme durum eki almıştır?
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

 

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile dövmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır.

Âşık Veysel

Dostlar Beni Hatırlasın.

Şiirde, şair toprakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

Bu gök, bu toprak, bu deniz,

 

Nerde var bu güneşli iz?

Hiç bir şey yok senden aziz,

Sana bin canla kurbanım!

Halide Nusret ZORLUTUNA

Ellerim Bomboş, Şiirler.

Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?

 

 

“Kır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerleriyle sesteştir?
“Güzel şiir okumak için…”cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

 

 

“Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması.” cümlesinde kaç tane isim vardır?
Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?