6.Sınıf Türkçe Çekim Ekleri Konu Testi

31 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin “Badanalamak” fiilinin gereklilik kipinin, olumsuzunun, birinci çoğul kişi çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
“Türkçemizde özel isimlerden sonra gelen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.” Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
Koyu yazılan sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? 
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? 
Aşağıdaki fiillerden hangisi dilek kiplerinden biri ile çekimlenmiştir?
Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır?
Aşağıdaki kelimelerin hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır?
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır?