6.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Konu Testi

20 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi

Başla

TEBRİKLER.

6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

I – Okula gitmek için can atıyordu.

II – Arkadaşlık ilişkilerine önem veriyorum.

III – Canını dişine takarak uğraşıyordu.

IV – Zamanı boş yere harcamamalıyız.

Yukarıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinin hece sayısı ötekilerden farklıdır?

Bir çırpıda ağzımızdan çıkan tek ya da bileşik sese “hece” denir. Her sesli harf bir hecedir. Dilimizde altı çeşit hece vardır. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı fazladır?
Dilimizde harfler ünlü ve ünsüz harfler diye ikiye ayrılır. Ünlü harfler sekiz tanedir. Bunlar ince ünlüler: e,i,ö,ü kalın ünlüler: a,ı,o,u’dur. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinin tamamında kalın ünlü kullanılmıştır?
Sözcüklerdeki ünlü harflerin incelik ve kalınlık bakımından uyumuna büyük ünlü uyumu denir. Büyük ünlü uyumuna göre ; ilk hecedeki ünlü harf ince sesli ise diğerleri de ince , ilk ünlü kalınsa diğerleri de kalın sesli olmalıdır. Tek heceli sözcüklerde ve birleşik yapılı sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Buna göre aşağıda verilen sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmamıştır? 
Dilimizde yirmi bir tane ünsüz harf vardır. Bunlardan p,ç,t,k,f,h,s,ş,p sert sessizler ve b,c,d,g,ğ,l,m,n,r,v,y,z yumuşak sessizlerdir. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin ünsüzlerinin tamamı sert ünsüzlerden oluşmuştur?
Türkçe sözcüklerin sonunda b,c,d,g ünsüzleri gelmez. İki ünlü ya da iki ünsüzün yan yana geldiği sözcükler Türkçe değildir. Ayrıca Türkçe sözcüklerdeki hecelerde iki ünsüz yan yana gelmez. Buna göre aşağıda verilen sözcüklerden hangisi Türkçe dil kurallarına uygundur?
Sert sessizle biten sözcüğe b, c, d, g ile başlayan ek getirilirse ekin başındaki b, c, d, g → p, ç, t, k’ ye dönüşür. Buna ünsüz sertleşmesi denir. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi yoktur?
Türkçede sert ünsüz (p,ç,t,k) ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki (p,ç,t,k) ünsüzleri (b,c,d,g) ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
Ünsüzle biten iki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?
Sonunda düz – geniş ünlü (a-e) bulunan sözcüklere, şimdiki zaman eki (yor) getirildiğinde geniş ünlüler (ı-i-u-ü) dar ünlülerine dönüşmesine ünlü daralması denir. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
Türkçe sözcüklerde, bir sözcük ünlü ile bitiyorsa ve ünlü ile başlayan bir ek alıyorsa iki ünlü arasına y, ş, s, n kaynaştırma harfleri girer. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?