6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Testi

3 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟burun” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Yurt dışına tatile gidince biraz burnu büyümüş
B) Onun burnu havada, kimseyle selamlaşmıyor.
C) Geminin burnu lodos fırtınasında çok hasar görmüş.
D) Başkalarının yaptığı yemeklere burun büker, onları yemezdi.
Soru 3
1. Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.

2. Kış kışlığını; kuş kuşluğunu gösterir.

3. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

4. Ağustosta beyni kaynayanın kışın kazanı kaynar.

Numaralanmış atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır?

A) 1. ve 2.
B) 1. ve 4
C) 2. ve 3.
D) 3. ve 4.
Soru 4
‟İşleyen demir ışıldar.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır?

A) Akan su yosun tutmaz.
B) Ağır git ki yol alasın.
C) Baş kes, yaş kesme.
D) Gün doğmadan neler doğar.
Soru 5

A) Farklı ülkelerde tanınıyor olmak
B) Eserleri farklı dillere çevrilmek
C) Farklı ülkeler fethetmek
D) Sınırsız bir hoşgörüye sahip olmak
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ara” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
A) İki dostun aralarının açılması, işlerinin bozulmasına sebep oldu.
B) Aralarını bulmak için ikisini de bu akşam yemeğe çağırdım.
C) Aralarında değerli sanatçıların da olduğu kişiler bir dernek kurmuşlar.
D) Şu işi aradan çıkarırsam hemen tatile gideceğim.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) Yan masadakilerin konuşmalarına kulak misafiri olmuştu.
B) Annesini birden karşısında görünce dünyalar onun oldu.
C) Otobüse yetişemeyeceğim diye koşmuş, su içinde kalmıştı.
D) Sabaha kadar gözünü kırpmamıştı, uykusunu almıştı
Soru 8

A) sakin sakin
B) telaş ve aceleyle
C) korku içinde
D) kimseye söylemeden
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?
A) Artık ıvır zıvır işlerle pek ilgilenmiyorum.
B) Deli dolu insanlardan zarar gelmezmiş.
C) Biz İzmirʼe aşağı yukarı üç yıl önce taşındık.
D) Bugün herkes üzgün ve yorgun görünüyordu.
Soru 10

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 11
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamlıdır?
A) Ateş düştüğü yeri yakar.
B) Dibi görünmeyen sudan geçme.
C) Ağaç yaşken eğilir.
D) Bugünün işini yarına bırakma.
Soru 12

A) Sıkıntılarını ayrıntılı olarak anlatmak
B) Acısını hatırlatıp üzülmesine yol açmak
C) Gereksiz yere, üzüntü veren bir işe girişmek
D) Hak ettiği kötü duruma düşmek