6.Sınıf Sözcükte Anlam Bilgisi Test

26 Kasım 2022 0 By testimiz.com

6.Sınıf Sözcükte Anlam Bilgisi Test

Test Çöz

 

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?
A) Ortalıkta uzun süre ses seda yoktu.
B) İleri geri konuşmalarıyla herkesin dikkatini çekiyordu.
C) Bu evde iyi kötü demeden yıllardır yaşıyoruz.
D) Tamir işlerinden az çok ben de anlarım.
Soru 2
1. Vazife – Görev
2. Hayat – Yaşam
3. Yapay – Doğal
4. Gider – Masraf
Numaralanmış sözcük çiftlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuru” sözcüğü “ıslak” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Kuru ekmekle karın doymaz, derdi annem
B) Bilgisayarın tozunu kuru bir bezle sildi.
C) Kuru vaatlerle oyalayamazsınız bizi.
D) Yazarın romanında kuru bir anlatım vardı.
Soru 4

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?
A) Aşağı yukarı on yıldır bu evde oturuyoruz
B) Bu yolları gide gele bacaklarımda derman kalmadı
C) Gece gündüz demeden çalışarak işi tamamladı.
D) Yarışmanın birincisi güçlü kuvvetli görünüyordu.
Soru 6
Dedemden yadigâr olan bu evi
Kışın fırtınası, yazın alevi
Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme
B) Konuşturma
C) Kişileştirme
D) Abartma
Soru 7

A) Konuşturma – Benzetme
B) Benzetme – Abartma
C) Abartma – Kişileştirme
D) Benzetme – Kişileştirme
Soru 8
Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başını bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Konuşturma
Soru 9

A) Kişileştirme
B) Benzetme
C) Abartma
D) Konuşturma
Soru 10
Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi
Bu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir?

A) Irmaklar
B) Çoban çeşmesi
C) Bağlar
D) Su
Soru 11
Güğüm bir gün Testiye, ‘‘Yola çıkalım.’’ dedi. Testi, ‘‘Korkarım ben.’’ diyerek evde kalmak istedi.
Bu parçada kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Güğüm” ve “ Testi”nin konuşturulması
B) “Güğüm’’ün Testiye benzetilmesi
C) “ Testi”nin anlatımında aşırılığa gidilmesi
D) “Ev”e insan özelliği yüklenmesi
Soru 12

A) A
B) B
C) C
D) D