6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Testi

3 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?
A) Ortalıkta uzun süre ses seda yoktu.
B) İleri geri konuşmalarıyla herkesin dikkatini çekiyordu.
C) Bu evde iyi kötü demeden yıllardır yaşıyoruz.
D) Tamir işlerinden az çok ben de anlarım.
Soru 2
1. Vazife – Görev

2. Hayat – Yaşam

3. Yapay – Doğal

4. Gider – Masraf

Numaralanmış sözcük çiftlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuru” sözcüğü “ıslak” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Kuru ekmekle karın doymaz, derdi annem
B) Bilgisayarın tozunu kuru bir bezle sildi.
C) Kuru vaatlerle oyalayamazsınız bizi.
D) Yazarın romanında kuru bir anlatım vardı.
Soru 4

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?
A) Aşağı yukarı on yıldır bu evde oturuyoruz
B) Bu yolları gide gele bacaklarımda derman kalmadı
C) Gece gündüz demeden çalışarak işi tamamladı.
D) Yarışmanın birincisi güçlü kuvvetli görünüyordu.
Soru 6
Dedemden yadigâr olan bu evi

Kışın fırtınası, yazın alevi

Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme
B) Konuşturma
C) Kişileştirme
D) Abartma
Soru 7

A) Konuşturma – Benzetme
B) Benzetme – Abartma
C) Abartma – Kişileştirme
D) Benzetme – Kişileştirme
Soru 8
Sekizimiz odun çeker

Dokuzumuz ateş yakar

Kaz kaldırmış başını bakar

Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Konuşturma
Soru 9

A) Kişileştirme
B) Benzetme
C) Abartma
D) Konuşturma
Soru 10
Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Bu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir?

A) Irmaklar
B) Çoban çeşmesi
C) Bağlar
D) Su
Soru 11
Güğüm bir gün Testiye, ‘‘Yola çıkalım.’’ dedi. Testi, ‘‘Korkarım ben.’’ diyerek evde kalmak istedi.

Bu parçada kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Güğüm” ve “ Testi”nin konuşturulması
B) “Güğüm’’ün Testiye benzetilmesi
C) “ Testi”nin anlatımında aşırılığa gidilmesi
D) “Ev”e insan özelliği yüklenmesi
Soru 12

A) A
B) B
C) C
D) D