6.Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı Konu Testi

11 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

6.Sınıf Sözcükte Yapı

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sözcükte Yapı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

1. Balıkçı bugün büyük bir balık yakaladı.

2. Ormancı kendisine yeni bir balta aldı.

3. Annesi bebeğe şirin bir başlık ördü.

4. Yaşlı bilge sakince yanıt verdi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök hâlindedir?

Türkçede fillerin “-mak/-mek” eki almış hâline “mastar” denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır?
Türkçede hem isim hem fil olarak kullanılabilen kökler vardır. Bunların kök çeşidi, aldıkları eklerle ve cümledeki kullanımlarıyla belirlenir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
1. Gurbet elde bir hâl geldi başıma

2. Kâğıda yazılır ufak yazılar

3. Yürek yaralıdır, ciğer sızılar

4. Anasız olur mu körpe kuzular

Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde tüm sözcükler basit yapılıdır?

1. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.

2. Aç, aman bilmez; çocuk, zaman bilmez.

3. Atın ölümü arpadan olsun.

4. Acıkmış, kudurmuştan beterdir.

Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde, altı çizili sözcük aldığı ekle isim olmuştur?

Aşağıdaki belirtilen sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki, sözcüğün türünü değiştirmemiştir?
1. Sırtında pelerin vardı senin

2. Kulağında İspanyol küpelerin

3. Kim demiş geçmişin geçtiğini

4. Suyun eski adını biliyor musun?

Enis AKIN

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cı/-ci” eki eklendiği sözcüğe farklı bir anlam kazandırmıştır? 
Aşağıdaki belirtilen sözcüklerden hangisinin kökü farklı türdedir?
Bazen birleşik sözcükleri oluşturan her iki sözcük de anlamını kaybeder ve ortaya yeni bir anlam çıkar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir birleşik sözcük kullanılmıştır?
1. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

2. Huylu huyundan vazgeçmez.

3. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

4. Baş sağlığı, dünyanın varlığı.

Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük filden isim yapım eki almıştır? 

Bugün, Ankara’nın bazı bölgelerinde elektrikler bir saatliğine kesilecekmişBu sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?