6.Sınıf Türkçe Zamirler Konu Testi

3 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
1. Akşam, yemeğe size geleceğiz. Kişi zamiri

2. Kâğıtları yere değil, şuraya atın. Belgisiz zamir

3. Bu saatte arayan kimmiş? Soru zamiri

4. O kalem benim, ötekini alabilirsin. İşaret zamiri

Numaralanmış cümlelerin hangisinde, karşısında verilen zamir türünün örneği yoktur?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 2
1. Selam olsun bizden güzel dünyaya.

2. Bahçelerde hâlâ güller açar mı?

3. Selam olsun sonsuz güneşe, aya.

4. Işıklar, gölgeler suda oynar mı?

Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 3
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir yoktur?
A) O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.
B) Ateş böcekleri gibiydik karanlıklarda Bilmeyen kalmadı bu türküyü
C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır
D) Burası İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken.
Soru 4
Yalnızım bu şehirde, yapayalnızım…

Ne ben kimseyi beklerim,

Ne kimse beni bekler.

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen zamir türleri vardır?

A) Kişi zamiri – Soru zamiri
B) İşaret zamiri – Soru zamiri
C) Kişi zamiri – Belgisiz zamir
D) İşaret zamiri – Belgisiz zamir
Soru 5

A) Kişi zamiri – İşaret zamiri – Soru zamiri
B) Belgisiz zamir – Kişi zamiri – İşaret zamiri
C) Kişi zamiri – Belgisiz zamir – İşaret zamiri
D) Belgisiz zamir – Kişi zamiri – Soru zamiri
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A) Anadolu’nun birçok şehrinde üniversite var artık.
B) Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım.
C) Herkes, şairin en son çıkan kitabını konuşuyor
D) Kasadaki balıkların hangisi daha taze?
Soru 7
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zamir yoktur?
A) Az mal kan yutturur, çoğu birbirini güttürür
B) Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz iç- meye.
C) Mart yağar, nisan övünür; nisan yağar, insan övü- nür
D) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yoktur?
A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz
B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor
C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür.
D) Bu dostluğu hiçbir fırtına kolay kolay sarsamaz.
Soru 9
‟O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
A) O sene kıtlık olduğu için köylüler çok zor günler geçirmişti
B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi.
C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı
D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu?
Soru 10

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 11

A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 12

A) kitap
B) deneme
C) söz
D) yazar