6.Sınıf Matematik Testleri

1.Ünite Konu Testleri

1. DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

Üslü İfadeler

İşlem Önceliği

Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği

Problem Çözelim

2. ÇARPANLAR VE KATLAR

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar

Doğal Sayıların Asal Çarpanları

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları

3. KÜMELER

Kümelerin Gösterimleri

Üslü İfadeler 

İşlem Önceliği

Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği

Problem Çözelim

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar

Doğal Sayıların Asal Çarpanları

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları

Kümelerin Gösterimleri

Problemler Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım

Çarpanlar ve Katlar Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

1.Ünite Değerlendirme

Üslü İfadeler

Çarpanlar ve Katlar

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

İşlem Önceliği

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

Problem Çözme

Bölünebilme Kuralları

Üslü Nicelikler

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

2.Ünite Konu Testleri

 Tam Sayılar

 Tam Sayıları Sıralama

 Mutlak Değer

 Kesirlerde Sıralama

 Kesirlerle Toplama İşlemi

 Kesirlerle Çıkarma İşlemi

 Kesirlerle Çarpma İşlemi

 Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirleri Karşılaştıralım

Kesirlerle Toplama İşlemleri

Kesirlerle Çıkarma İşlemleri

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Tam Sayılarda İşlemler

Tam Sayılar

2.Ünite Değerlendirme

Kesirler

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirler

Mutlak Değer

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Tam Sayıları Sıralama

Tam Sayı

3.Ünite Konu Testleri

Oran

Oranları Karşılaştırma

Çoklukları Karşılaştırmada Oran

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Oran

Ondalık Gösterim

Oran

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Oran

Oran ve Orantı

4.Ünite Konu Testleri

Cebirsel İfadeler

Bir Cebirsel İfadenin Değeri

Cebirsel İfadelerin Anlamı

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Veri Toplama ve Değerlendirme

4.Ünite Değerlendirme

Cebirsel İfadeler

Veri İşleme

Veri Analizi

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfade

İstatistik

5.Ünite Konu Testleri

Matematik Paralelkenarın Alanı

Üçgenin Alanı

Açılar

Açıları ve Çeşitleri

Alan Ölçme

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme

Açı ve Açının Sembolle Gösterimi

Üçgende Yükseklik ve Alan

Paralelkenarda Yükseklik ve Alan

Alan Ölçme Birimleri

Arazi Ölçme Birimleri ve Alan Ölçüleri Arasındaki İlişki

6.Ünite Konu Testleri

2.Dönem 2.Yazılı

Çember

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

2.Dönem 3.Değerlendirme

Çember

Hacim

Sıvı Ölçme Birimleri