İNTERAKTİF TESTLER

1.
A)
B)
C)
D)   
1. 29 basamaklı 11111......1 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 2
C) 5
D) 7
2.
A)
B)
C)
D)
2. 1’den 96’ya kadar olan sayılardan kaç tanesi hem 3’e hem de 4’e tam olarak bölünür?
A) 8
B) 9
C) 7
D) 10
3.
A)
B)
C)
D)
3. 6a36 sayısının hem 3’e hem de 5’e bölünebilmesi için a yerine kaç rakam gelebilir?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7
4.
A)
B)
C)
D)
4. 3642m4 ifadesinde m yerine en küçük hangi sayı gelmelidir ki oluşan sayı 6 ile bölünebilsin?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
5.
A)
B)
C)
D)
5. a6c üç basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 4’tür. Bu sayı 9 ile bölünebildiğine göre a’nın değeri kaçtır?
A) 1
B) 6
C) 8
D) 9
6.
A)
B)
C)
D)
6. 35 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
7.
A)
B)
C)
D)
7. 1 den 108’e kadar olan sayılardan kaç tanesi hem 3 hem de 5 e kalansız bölünür?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
8.
A)
B)
C)
D)
8. 138 sayısına en küçük hangi doğal sayı eklenmelidir ki 12 , 16 ve 18 ile tam olarak bölünebilsin?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
9.
A)
B)
C)
D)
9. İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının toplamı kaçtır?
A) 97
B) 98
C) 107
D) 108
10.
A)
B)
C)
D)
10. Bir sınıftaki öğrenciler ikişer, üçer ve dörder sayılınca birer öğrenci artıyor. Sınıftaki öğrenciler en az kaç kişi olabilir?
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
11.
A)
B)
C)
D)
11. 523a dört basamaklı sayısı 2 ve 3 ile tam bölünebildiğine göre “a” yerine kaç değişik sayı yazılabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 2 hem de 3 ile bölünebilir?
A) 129
B) 514
C) 711
D) 840
13.
A)
B)
C)
D)
13. 28 ile 69 sayıları arasındaki, 5 ile bölünebilen sayıların kümesi kaç elemanlıdır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
14.
A)
B)
C)
D)
14. 5218a sayısının hem 2 hem de 3 ile bölünebilmesi için a yerine hangi sayılar gelebilir?
A) (4, 8)
B) (3, 5)
C) (2, 6)
D) (2, 8)
15.
A)
B)
C)
D)
15. 66666666666 12 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının asal çarpanlarının kümesidir?
A) {2, 3, 5}
B) {2, 3, 7}
C) {3, 5, 7}
D) {2, 7, 5}
17.
A)
B)
C)
D)
17. 159a dört basamaklı sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için a yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 21
B) 18
C) 14
D) 12
18.
A)
B)
C)
D)
18. 188a1 sayısının 9 ile kalansız bölünebilmesi için a kaç olmalıdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) o
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 21
20.
A)
B)
C)
D)
20. Rakamları farklı 387a dört basamaklı sayısının 2 ile tam bölünebilmesi için a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
21.
A)
B)
C)
D)
21. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?
A) 2
B) 3
C) 7
D) 14
22.
A)
B)
C)
D)
22. Yukarıdaki sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ile III
D) II ile IV
23.
A)
B)
C)
D)
23. Sıfırdan farklı bir sayının 5 katı alınıp, başlangıçta alınan sayıya bölünürse bölüm kaç olur?
A) 0
B) 1
C) 3
D) 5
24.
A)
B)
C)
D)
24. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’e tam bölündüğü halde 9’a tam olarak bölünemez?
A) 189
B) 105
C) 81
D) 72
25.
A)
B)
C)
D)
25. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 5’e bölündüğünde 1 kalanı verir?
A) 1841
B) 2546
C) 3673
D) 5896
  HAZIRLAYAN:ErcanYEŞİLYURT

    
......