İNTERAKTİF TESTLER

 1.        (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
A) -199            B) 1999         
C) -201            D)201
  
 2.    4: 5   - 3  : 5   işleminin sonucu kaçtır?
           7    4    2
   A) 48     B)  1     C) 53     D)  7   
     5         2        10         8
3.    2x+1 3x-1 = 9 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden
         3        5
                  
A) 3                 B) 5             
C) 7                 D)9
    
       4.        3. (2x+1)-4. (x-3)=x+7 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) -3           B) -8                  
C) 7            D)13
   
        5.        6 işçinin 12 günde yaptıkları bir işin 8 günde yapılabilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?
A) 1                  B) 2         
C) 3                 D)5
   
       6.        Toplamları 33 olan iki sayıdan büyüğü küçüğe bölündüğünde bölüm 3 kalan 5 olmaktadır. Buna göre büyük   sayı kaçtır?
A) 15           B) 23           
C) 25          D)26
  
         7.        Bir anne 36, oğlu ise 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katına eşit olur?
A) 3               B) 5             
C) 7               D)10
         8.        Burcu her gün eşit sayfa kitap okuyarak bir kitabı 8 günde bitiriyor. Eğer günde 5 sayfa daha fazla okusaydı kitap 6 günde bitecekti. Buna göre kitap kaç sayfadır?
A) 80             B) 120        
C) 160            D)200
  
9.        1/4’ü 60 olan sayının 100 eksiği kaçtır?
A) 84            B) 96            
C) 120           D)140
  
10.   Bir işi Ahmet 15 günde, Ali 30 günde yapabilmektedir. İkisi beraber aynı işin 3/5’ini kaç günde yaparlar?                                           
A) 2                B) 4       
C) 6                D)9
         
11-    7 arkadaşın yaşlarının ortalaması 16’dır. İçlerinden biri ayrıldığında geriye kalan 6 kişinin yaşlarının ortalaması 15 olduğuna  göre ayrılan kişinin yaşı kaçtır? 
    A)   20             B)   21 
     C)    22           D)  23
... 
12-  Bir şehirde ocak ayında ölçülen en düşük sıcaklık -11 derece ve en yüksek sıcaklık +7 derece olduğuna göre bu şehirdeki sıcaklık farkının mutlak değeri kaç derecedir? 
A) 7                 B) 11              
C) 15                D) 18 
... 
13-  (-5-5-5)+6.(-2)-8:-2  işleminin sonucunun toplama işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -23             B) -5       
C) +23            D) +5

...  
14-  13,45,29,58,60 sayılarının açıklık ve aritmetik ortalamalarının toplamı ve farkının çarpımı kaçtır? 
A)528             B)529                
C)530             D)531  
... 
15-  düzgün altıgenin kaç tane simetri ekseni vardır? 
A) 4                B) 5             
C) 6                D) 3 
... 
16-  Aşağıdakilerden hangisi 15 ile bölünebilir? 
A) 95          B)  81             
C)  105         D) 130
...  
17-  MÖ 301 ve  MS 203 yılları arasında varlık göstermiş bir uygarlık kaç artık yıl yaşamıştır? 
A) 126            B) 125        
C) 25            D) 24
... 
18-  120 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

A) 16               B) 10              
C) 5                D) 3

...  
19-  5 ile bölünebilen bir sayı “k” kalanını veriyor. Aşağıdakilerden hangisi k sayısı olamaz?
A) 0                B) 1             
C) 4                D) 5
... 
20-  En küçük asal sayının toplamaya göre tersi ile en küçük mükemmel sayının  toplamı  nedir?

A) 4                B) 5             
C) 6                D) 7

 

 

 

 

 

...  

CEVAP ANAHTARI:1-A 2-C 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-A 9-D 10-C

11-C 12-D 13-C 14-A 15-C 16-C 17-A 18-B 19-D 20-A


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER