İNTERAKTİF TESTLER

1)Bir kümenin alt küme sayısı ile özalt küme sayısı toplamı 63 ise bu küme kaç elemamlıdır?

a)5                b)6               
c)7                d)8              

2)60 kişilik bir otobüsün yolcularından 18i yalnız

Almanca 20 kişi yalnızca Fransızca konuşuyorsa

hem almanca hem Fransızca konuşanlar kaçkişidir?

a)15           b)20                    
c)22          d)25 

3)A=(1,2,3) kümesinin altkümelerinin kaç

tanesinde 3 eleman olarak bulunur?

a)1                B)2                 
c)3               d)4        


4)Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı

101 çıkan 25 olduğuna göre fark kaçtır?

a)23             b)25               
c)28            d)30  

5)Bir bölme işleminde bölünen 305 bölüm 30 kalan

5 ise bölen kaçtır?

a)8               b)10              
c)12               d)14

6)Bir kimde parasının önce 2/5 ini sonra geriye

kalanın 2/3 ünü harcadı.Cebinde 24 milyon

kaldığına göre parasının tamamı kaç liradır?

a)120           b)130               
C)1200         d)150

7))Bir çuval unun 2/5 inin 5/9 u satılıyor.Geriye

49kg kaldığına göre çuvalda kaç gr un vardı?

a)61             b)63  
c)65             d)60

8)480 sayısının 3/8 inin 1/6 sı kaçtır?

a)25             b)35                 
c)30             D)40

9)Bir sepetteki portakalları tabaklara ikişer

ikişer,üçer üçer, beşer beşer sayıldığında her

seferinde bir portakal eksik kalıyorsa bu

sepette en az kaç portakal vardır?

a)25                b)27             
c)28                d)29

10)3a25 sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi

için a yerine en büyük hangi sayı gelmelidir?

a)8         b)5           
c)3         d)0     

 

              

11-    Bir poşetteki fındıklar yedişer, dokuzar,

onbirer sayıldığında her seferinde 4 fındık artmaktadır.

Bu poşette en az kaç fındık vardır ?            

A )  262        B )  362      
C )  378        D )  389   

........................................................................................................................

12-Aşağıdakilerden hangisi 100 ün çarpanı değildir?

A) 5          B) 10         
C) 15          D) 20       

........................................................................................................................

13-Aşağıdakilerden hangisi 3 ile tam bölünür?   

A) 175             B) 353            
C) 238            D) 546

14-  4 Basamaklı 3a8b sayısı hem 5 hem de 9 ile bölünebilen çift bir doğal sayı olduğuna göre, a+b kaçtır?  

A)  4       B) 7      
C) 11        D) 15             

15-   Kenarları 72 m 88 m olan dikdörtgen şeklindeki

bir tarla, eşit ve en büyük kenarlı kare şeklinde

kısımları ayrılmak isteniyor. Buna göre tarla kaç parçaya ayrılır.

A) 20          B) 66            
C) 99          D) 108  

........................................................................................................................

16- Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir

A) 2       B) 19           C) 23                D) 27

........................................................................................................................ 

17-   18 ve 36 sayılarının EBOB’u kaçtır? 

A) 2                 B) 4             C) 18              D) 36

18-   Aşağıdaki sayılardan hangisi 6’ya kalansız bölünebilir? 

A) 15          B) 25         C) 40       D) 42

19-  Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?    

I     7 ve 8 aralarında asaldır.                                      

II    Bütün tek doğal sayılar asaldır.                               

III   Çift olan tek asal sayı 2 dir.                

IV   En küçük asal sayı 1 dir

A)  I - II   B ) II - III     C ) I - III       D) I - II - III

........................................................................................................................ 

20- Bir sporcu kafilesinde 20 kişi futbol, 15 kişi

Basketbol ve 8 kişi hem Futbol hem de Basketbol oynadığına göre, bu sporcu kafilesi kaç kişidir?            

A) 35                          B) 30                     C) 28                    D) 27

Cevaplar:1a 2c 3d 4c 5b 6a 7b 8c 9d 10a

11a 12c 13d 14b 15a 16d 17c 18d 19c 20d


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER