İNTERAKTİF TESTLER

1.“m” bir doğal sayıdır. 5 < m < 12 koşulunu gerçekleyen kümenin kaç tane elemanı vardır ?
a) 3               b) 4 
c) 5                d) 6 

2-  Aşağıdakilerden hangisi bir  kümenin alt kümelerinin sayısını belirtmez?
A) 2                B) 36  
C)64               D) 128

3.Bir bölme işleminde bölünen 378, bölüm 25 ve kalan 3 olduğuna göre, bölen kaçtır ?
a) 13                    b) 14 
c) 15                    d) 16

4.Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 5 ve kalan 3 olduğuna göre   
   bölünenin 5 ile bölünmesinden elde edilen kalan aşağıdakilerden  hangisidir ?
a) 2                      b) 3 
c) 4                      d) 5

5.Bir bölme işleminde bölüm 20 dir. Bölünen, bölümün 5 katı olduğuna göre, bölen aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 3                      b) 4  
c) 5                      d) 6

6.Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 7, çarpım 49 ise, diğer çarpan aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 4                      b) 5 
c) 6                      d) 7

7.Bir doğal sayının 4 katının 3 eksiği 61 ise, bu doğal sayının yarısı
   aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 6                      b) 7 
c) 8                      d) 16

8.Annesinin yaşı Özlemin yaşının 3 katından 3 yaş eksiktir. Yaşlarının toplamı 37 olduğuna göre, Özlem kaç yaşındadır ?
 a) 10                     b) 20 
c) 25                     d) 30

9.Hangi sayının 6 katının 5 eksiği 19 dur ?
 a) 3                       b) 4
c) 5                       d) 6

10.Bir kümesteki tavuklar ile tavşanların sayısı 50 dir. Bu kümesteki
     ayakların sayısı 140 olduğuna göre, tavukların sayısı kaçtır ?
a) 30                    b) 25
c) 20                    d) 15

 
11-    94503a sayısının 3 ile kalansız olarak bölünebilmesi için a yerine yazılabilecek sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?      
A) 12               B) 15 
C) 18               D) 21 
 
...............................................................................
12-  A = { a , b , c } kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi,  A kümesinin alt kümesidir ?
A) { 1 }              B) { 2 } 
C) { 3 }              D) {   }         
...............................................................................
13-   523a dört basamaklı sayısı 2 ve 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre,a yerine kaç değişik sayı yazılabilir?
A) 2                         B) 3      
C) 4                         D) 5
 
...............................................................................
14-   Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. Bir asal sayıyı bölebilen iki sayı vardır.           
II. Her asal sayı tektir.           
III. İki asal sayının çarpımı bir asal sayıdır.           
IV. Aralarında asal olan sayılar asal sayılardır.
A) 1                          B) 2
C) 3                          D) 4
...............................................................................
15-  Aşağıdaki olaylardan hangisinin olması imkansızdır?
A) Kış aylarında kar yağması.
B) geceleri gökyüzünde Ay’ın olması. 
C) Şelalenin ters yönde akması.
D) Kedilerin dört ayak üstüne düşmesi.  
...............................................................................
16-  18:3+12.2-60:3 işleminin sonucu kaçtır? 
A) 4               B) 6 
C) 10               D) 16  
 
...............................................................................
17-  Aşağıdakilerden hangisi bir  kümenin alt kümelerinin sayısını belirtmez?
A) 2                B) 36 
C)64                D) 128
 
...............................................................................
18-   5715x752 x 379 x 653   işleminde çarpımın 5 ile bölümünden kalan kaçtır bulunuz?
A)0                         B)1 
C)2                         D)3  
 
...............................................................................
19-   3a2b  sayısı  3 ve 5 ‘e  tam bölünebildiğine göre a yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır? 

A)15  
B)19
C)23  
D)27

............................................................................... 
20-  18:3+12.2-60:3 işleminin sonucu kaçtır? 

A)4               B) 6 
C) 10             D)16

 

 

...............................................................................
............................................................................... 
CEVAPLAR                            
1-D           2-C          3-C                                           
4-B            5-C         6-D                                           
7-D           8-A          9-B                                          
10-A        11-C        12-D                                           
13-A       14-A         15-C                                            
16-C       17-B         18-A                                            
19-D        20-C 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER