İNTERAKTİF TESTLER

1. Tokatla Niksar arasında
Bir küçük ev görünür uzaktan.
Kütükten duvarlı, önünde çeşme akar,
Yeşermiş bir topraktan.
Yukarıdaki dörtlükte kaç sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1

2. Millet olarak bizim; başı dik, huzur içinde ve hür yaşamamızda en büyük dayanağımız Mehmetçik’tir. Ona bu anlamlı sözcükle seslenirken uzun cümlelere ihtiyacımız yok. Yeryüzünde başka hangi millet, barışta vatanını ve milletini bekleyen; savaşta bu mukaddes varlıklar uğruna canını seve seve veren oğullarına böyle hitap etmiş veya edebilir?
Paragrafta, Mehmetçik’le ilgili olarak yazarın hangi duygusundan söz edilemez?
A) Sevgi
B) Özlem
C) Övünç
D) Beğenme

3. Buzdan soğuk olur bazı geceler
Dört tarafın yabancı memleket
Gırtlağına kadar gurbet
Soğuk olur bazı geceler
Yukarıdaki dörtlükte ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umut
B) Karamsarlık
C) Yalnızlık
D) Memleket özlemi

4. “ Yazın hayatına başlarken şuna dikkat etmelisiniz: Sözcükler sizin ağzınızdan çıkarken yeni bulunmuş ya da yeni şekillendirilmiş olmalıdır; daha önce yayın¬lanmış bir metinde var oldukları akla gelmemelidir.”
Yukarıdaki cümlede yazar, yeni yazarlara neyi öğütlemektedir?
A) Özgün olmayı
B) Samimi olmayı
C) Etkileyici olmayı
D) Evrensel olmayı

5. “Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,
Sanatkârdın, deniz kadar engin,
Kimsenin görmediğini görürdü,
Sevgiyle bakan gözlerin”
Yukarıdaki dörtlükte ağırlıklı olarak hangi duygu işlenmiştir?
A) Yüceltme
B) Çaresizlik
C) Özlem
D) Umutsuzluk

6. Yüreğinin korusunu taşır
Boynundaki kutup çiçeği
Karanlıktan çağlayarak
İçime düştü.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Hece düşmesi
B) Benzeşme
C) Yumuşama
D) Daralma

7. Akhisar’ın yolları çok bozuktu. Bırakın bisiklet sürmeyi, yürümek bile cambazlık istiyordu. Bu yüzden birçok yerde bisikletlerimizi biz taşıyorduk. Bağların serinletici ve doyurucu ferahlığı, bağlardaki kadınların üzüm ikramları, avucu dolduran ve bir kıvırışta salkımından kopan üzümlerin tadı bile kumlu, bozuk, insan eli değmemiş bu yolun yorgunluğunu gidermiyordu.
Parçadan alınan aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A) tadı
B) ferahlığı
C) bağı
D) avucu

8. Ne demektir fırsat ( I ) Şu ( II ) Tutalım ki ( III ) hayat beni bir tiyatro topluluğuyla şehirden şehire dolaşmak zorunda bıraktı ( IV ) O zaman piyesler yazardım ( V ) Çok da başarılı olurdum.
Bu parçada numaralı yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir ?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

9. ‘’Ömer Seyfettin önemli bir öykücümüzdür.Ona göre dil ne kadar yalın ise öykü o derece başarılıdır.Bu özelliği ile de pek çok genç öykü yazarına örnek olmuştur.’’
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Ömer Seyfettin’im genç öykü yazarlarına örnek olması
B) Öykülerindeki kahramanları daha çok gençlerden seçmesi
C) Öykü türü ile dilin yalınlığı arasındaki ilişki
D) Ömer Seyfettin ‘in öykü türünde önemli bir yere sahip olması

 

10. Akhisar’ın yolları çok bozuktu.Bırakın bisiklet sürmeyi, yürümek bile cambazlık istiyordu.Bu yüzden birçok yerde bisikletlerimizi biz taşıyorduk.Bağların serinletici ve doyurucu ferahlığı, bağlardaki kadınların üzüm ikramları, avucu dolduran ve bir kıvırışta salkımından kopan üzümlerin tadı bile kumlu, bozuk, insan eli değmemiş bu yolun yorgunluğunu gidermiyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kadınların misafirperver olduklarına
B) Yolun araç trafiğine uygun olmadığına
C) Yorucu olan bu yolculuğa niçin çıkıldığına
D) Üzüm bağlarının iç açıcı güzelliğine

11. Kitap; düşünenlerin, yaşadığı zamana bir değer katmak isteyenlerin sığınağıdır. O vazgeçilmez bir ihtiyaçtır; kesinlikle boş zamanların uğraşı değildir. Bilgisiz yüreklerin, sorularla uyuşmuş beyinlerin sessizlik aradıkları bir liman gibidir kitap sayfaları.
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Kitap, insanın en önemli ihtiyacıdır.
B) Ara sıra kitap okumak yararlıdır.
C) Her çeşit kitabı okumak gerek.
D) Yolculuklarda en iyi dost kitaptır

12. Bugün yetmiş yaşındayım(I) Yaptıklarımdan pişmanlık duyuyorum(II) Öyle çok yanlış yaptım ki(III) Her şeyden önce en değerli varlığım olan zamanı iyi kullanamadım. Halbuki şimdikinden daha verimli olabilirdim(IV)
Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta(…) konulmalıdır?
A) (I)
B) (II)
C) (III)
D) (IV)

13. Herkes kitaplardan yararlanmayı bilmez. Bazıları neyi, nasıl ve nerede arayacağını bilmediği için saatlerce kitaplarla boğuşur. Bu, boş bir uğraştır elbette, oysa kitaplardan yararlanmanın da yolu vardır. Kişi, öncelikle bu yolu bilmelidir ki kitaplarla güzel dostluklar kurabilsin.
Parçada boş bir uğraş olarak gösterilen nedir?
A) Yararsız kitaplarla zaman geçirmek
B) Herşeyi unuturcasına kitaplara dalmak
C) Yolunu bilmeden kitaplardan yararlanmaya çalışmak
D) Kitaplardan yararlanmanın yolunu öğrenmeye çalışmak

14. Bir bilgeye sormuşlar:
“Kimin yolu uzundur?”
Bilge:
“İyi bir dost arayanın” demiş.
Parçada anlatılmak istenen nedir?
A) Dost bulmanın zorluğu
B) Yalnız yaşamanın güçlüğü
C) Dostluğun önemi
D) Bilge olmanın yolları

15. Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.
Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir?
A) Herkesin yazı yazamayacağı
B) Yazmanın sorumluluk isteyen bir iş olduğu
C) Yazıların tarafsız olması gerektiği
D) Nitelikli yazıların bir düşünceye dayandığı

Ey kusursuz mavilik
Kıpırdayan toprak
Düşünen ağaç
Ve soluğunu tutmuş dağ
Merhaba
16. Yukarıda verilen parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Örnekleme
D) Açıklama

17. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Şairin ülkesini sevdiğine
B) Türkiye’nin her yanını gezdiği
C) Doğduğu yerlere özlem duyduğuna
D) Doğduğu yerleri tanıdığına

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin
Benim doğduğum köyler de güzeldi.
Sen de anlat doğduğun yerleri,
Anlat biraz. Cahit KÜLEBİ
18. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Şairin ülkesini sevdiğine
B) Türkiye’nin her yanını gezdiği
C) Doğduğu yerlere özlem duyduğuna
D) Doğduğu yerleri tanıdığına

19. Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir
şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun,
eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirde konuya gereken önem verilmelidir.
B) Şiirde konu anlatım biçimini belirler.
C) Şiirde konu ile anlatım aynı önemde olmalıdır.
D) Şiiri şiir yapan içeriktir.

20. Dil,insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından biridir.Dilsiz bir hayatı düşünmek bile abestir.”Dil olmazsa tarih, kültür,edebiyat ve medeniyet de olmazdı” diyen Mehmet Kaplan haklıdır.”
Parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme
B) Karşılaştırma
C) Alıntı yapma
D) Tanımlama


 

DERLEYEN: Özkan BİÇER

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER