İNTERAKTİF TESTLER

1. Bir Kimsenin ortaya koyduğu bir buluşla ilgili bilgileri gizlice ele geçirip çoğaltarak satmak, buluşu yapan kişinin haklarından hangisinin ihlal edilmesine yol açar?

A) Eğitim
B) Yaşam
C) Patent
D) Öğrenme

2. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkede görülmez?

A) Muhalefet partileri
B) İktidar partisi
C) Diktatör
D) Koalisyon

3. Aşağıdakilerden hangisinin yönetim şekli ile devleti yönetenler yanlış eşleştirilmiştir?

A) Monarşi/Mutlakiyet)-Geniş yetkilere sahip hükümdar
B) Oligarşi-Soylu ya da ayrıcalıklı bir grup
C) Teokrasi-Din adamları ya da onların onay verdiği hükümdarlar
D) Cumhuriyet-Burjuva

4. Aşağıda verilen ülke ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) KKTC-Lefkoşe
B) Kazakistan-Astana
C) Kırgızistan-Aşkabat
D) Özbekistan-Taşkent

5. Bilal Utku, yurt dışında hangi ülkeye giderse, gittiği ülkedeki insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağına sahip olur?

A) İngiltere
B) İran
C) Azerbaycan
D) Yunanistan

6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ihraç ettiği tarım ürünleri arasında önemli bir yer tutmaz?

A) Trunçgiller
B) Kuru Üzüm
C) Prinç
D) Fındık

7. Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağılmasından sonra kurulan Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

A) Türkmenistan
B) Kırgızistan
C) Tacikistan
D) Hırvatistan

8. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

A) Küresel ısınma
B) Hava kirliliği
C) Orman tahribi
D) Çığ

9. Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasında en büyük yüz ölçümüne sahip olan aşahıdakilerden hangisidir?

A) Türkmenistan
B) Özbekistan
C) Azerbaycan
D) Kazakistan

10. Aşağıdaki kurumlardan hangisi, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızla yakından ilgilenmek amacıyla kurulmuştur?

A) TİKA
B) TRT
C) THY
D) TÜİK


11. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri değildir?

A) Çin
B) Hindistan
C) Türkmenistan
D) Japonya

12. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ekonominin gelişmesine katkıda bulunan kurum ya da kuruluşlardan biri değildir?

A) Kızılay
B) Etibank
C) Ankara Ticaret Odası
D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

13. Ülkemiz aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisinin rezervi bakımından Dünyada ilk sırada yer alır?

A) Taş Kömürü
B) Demir
C) Bor
D) Petrol

14. Ülkemizde aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin geliştiği söylenemez?

A) Gıda
B) Dokuma
C) Uçak
D) Çimento

15. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlardan değildir?

A) Ziraat Bankası
B) Toprak Mahsulleri Ofisi
C) Türkiye İstatistik Kurumu
D) Tarım Kredi Kooperatifi

16. Aşağıda verilen ülke ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Suriye-Şam
B) İran-Tahran
C) Gürcistan-Erivan
D) Yunanistan-Atina

17. Aşağıdaki mesleklerden hangisi farklı bir meslek grubu iinde yer alır?

A) Doktor
B) Hemşire
C) Eczacı
D) Mühendis

18. Aşağıdaki yörelerin hangisinde büyükbaş hayvancılık daha yaygındır?

A) Çankırı
B) Konya
C) Kars
D) Şanlıurfa

19. Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvanlar içinde yer alır?

A) Manda
B) Keçi
C) Deve
D) Sığır

20. Aşağıdaki illlerimizn hangisinde arıcılık faaliyetleri gelişme göstermiştir?

A) Muğla
B) İstanbul
C) Ankara
D) Zonguldak

CEVAPLAR 1C 2C 3D 4C 5C 6C 7D 8D 9D 10A 11C
12A 13C 14C 15C 16C 17D 18C 19B 20A


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER