İNTERAKTİF TESTLER

1- 60 K paralelinde bulunan Norveç’in Oslo kentiyle, 40 K paralelinde bulunan İspanya’nın Madrid kentinin arasındaki mesafe kaç km’dir?
A) 3330
B) 2220
C) 2775
D) 1665

2- Bilimsel araştırma yaparken uygulamamamız gereken ilk aşama ne olmalıdır?
A) hipotez oluşturma
B) Kaynak taraması yapmak
C) Konunun belirlenmesi
D) Hipotezlerin doğruluğunu test etmek

3-.Atatürk tarafından kurulan ;
I. Türk Dil Kurumu II. Türk Tarih Kurumu III. Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Kurumlarından hangisi ya da hangileri Türk Kültürünün zenginleştirilmesi amacıyla kurulmuştur?
a) yalnız I
b) Yalnız III.
c) I ve II.
d) I,II ve III

4- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler’in yararlarından biri değildir?

a- Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar.
b-Etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar.
c- Fiziki gelişmemizi sağlar.
d- Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar.

5 Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir?

a-Türk Dil Kurumu
b-Atatürk inkılapları İnceleme Enstitüsü
c-Tarih Geliştirme Vakfı
d-Türk Tarih Kurumu

6 - Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
A) Her insan müzik dinlemekten hoşlanır.
B) Aileyi en iyi baba yönetir.
C) Türk Halk Müziği dünyanın en iyi müzik dalıdır.
D) Aile toplumun en küçük birimidir.

7- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

A) Konu seçimini yapmak.
B) Konun çözümüne yönelik varsayımlar oluşturmak.
C) Oluşturduğumuz varsayımları görüşlerimizle değiştirmek.
D) Konuyla ilgili bilgi toplamak.

8-“Yol,su,kanalizasyon,çöp vs.” sorunlarımızda aşağıdaki kurumlardan hangisine dilekçeyle başvurabiliriz?
A)Tüketici Hakları Derneği’ne C)Sağlık Müdürlüğüne
B)Belediye Başkanlığına D)Çevre Bakanlığı’na

9-Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kurdurduğu “Dil,Tarih-Coğrafya Fakültesi”den mezun olmuş ünlü bir tarihçimizdir?
A) Afet İNAN
B) Burhan TOPRAK
C) Halil İNALCIK
D) Sabiha GÖKÇEN

10-Aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait özelliklerden biri değildir ?

A) 360 Meridyen yayı vardır.
B) Başlangıç meridyeni İngiltere’nin Greenwich gözlem evinden geçer
C) İki Meridyen arası uzaklık her yerde 111 km’dir.
D) İki Meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.

 

11- Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A- Köktürk Devleti
B- Uygur Devleti
C- Asya Hun Devleti
D- Karahanlılar devleti

12- ‘’Herkes tarafından kabul edilen,sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir, ,ispatlanabilir bilgilere olgu denir.’’Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesi değildir?

A)Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B) Atatürk ,19 mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktı.
C) İzmir ,Türkiye’nin en güzel ilidir.
D) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.

13-Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir?

A- En sevimli hayvanlar kedilerdir.
B- Cep telefonu 15 yaşından sonra kullanılmalıdır.
C- En güzel mevsim ilkbahardır.
D- Türkiye Kuzey Yarımkürededir.

14- Serdar ve arkadaşları mahallelerinde bir boş araziye kendi çabalarıyla futbol sahası yapmışlardı. Ancak bir gün okul çıkışında sahaya gittiklerinde iş makinelerinin sahayı bozduğunu görünce çok üzüldüler.Serdar ailesiyle görüştü ve bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiler.

Arkadaşlarımızın bu sorunlarına çözüm bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur?
A) İmza toplamak
B) Siyasi bir partiye üye olmak
C) Belediyeye dilekçe yazmak
D) Gösteri ve miting düzenlemek

15- Bireyin eğitimi ilk olarak nerede başlar?

a) Ailesi
b) Çevrede
c) Okulda
d) Meslek Kuruluşunda

16- Dünyada parayı ilk kullananlar kimlerdir?

a) Sümerler
b) Çinliler
c) Hititler
d) Lidyalılar

17- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir?
A) Atatürk 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıktı
B) Japonlar dünyanın en zeki insanlarıdır.
C) Türkiye kuzey yarım kürededir.
D) Marmara depremi 17 Ağustos 1999’da oldu.

 

18- Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.Buna göre sıcaklığın en az olduğu kıyımız hangisidir?
a) Akdeniz
b) Ege
c) Marmara
d) Karadeniz

19- Olgu: Kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir. Örnek: Kadeş Antlaşması, tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?

A) Fenikeliler 22 harften oluşan alfabeyi bulmuşlardır.
B) Mısırlıların Keops Piramiti dünyanın en büyük taş anıtıdır.
C) Mezopotamya’nın en başarılı ve en bilgili hükümdarı, Hammurabi’dir.
D) Romalıların ilk yazılı kanunları 12 Levha Kanunları’dır

20-Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en önemli derstir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz?

A) Çevre bilincini kazandırmak
B) Dinsel inanç farklılıklarını azaltmak
C) Ülkenin geçmişini öğrenmeye istek uyandırmak
D) Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını kavratmak

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER