İNTERAKTİF TESTLER


1)Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu içinde yer almaz?
A) Yer şekilleri
B) Doğa olayları
C)Yerin yapısı
D)Canlılarla hava olayları arasındaki etkileşimler
....
2)Güneş’e en uzak gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Jüpiter
B)Satürn
C)Uranüs
D)Plüton
....
3)Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?
A)10:48
B)11:12
C)11:22
D)10:38
....
4)Selçukluların Bizans’a karşı kazanmış olduğu ilk büyük zafer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Malazgirt
B)Kösedağ
C)Miryakefelon
D)Pasinler
....
5)11.YY’da Türklere Anadolu’nun kapısını açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pasinler
B) Malazgirt
C)Yassıçemen
D)Kösedağ
....
6)Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağını gösteren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pasinler
B)Miryakefelon
C)Kösedağ
D)Malazgirt
....
7) Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur?
A)Çağrı Bey
B)Tuğrul Bey
C)Süleyman Şah
D) Alparslan
....
8)Birinci Haçlı Seferi sırasında başarılı bir savunma örneği gösteren Anadolu Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alpaslan
B)I.Kılıçarslan
C) Çağrı Bey
D)Melikşah
....
9)Anadoluda kurulan İlk Türk Devleti (11yy) aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saltuklular
B)Mengücekler
C)Moğollar
D)Artuklar
....
10)Elektrikli telgrafın icadıyla aşağıdakilerden hangisi boşlamış oldu?
A)Uzay Çağı
B)İletişim Çağı
C)Teknoloji Çağı
D) Bilgisayar Çağı


11. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A)Danişmentliler
B) Saltuklular
C)Artuklular
D)Aydınoğulları

12. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hangi arazi geliri sultana verilirdi?

A)Mülk Arazi
B)Has Arazi
C)İkta Arazi
D)Vakıf Arazi

13. Aşağıdaki kentlerden hangisi bir körfez kıyısında kurulmuştur?

A)Sinop
B)Trabzon
C)İzmit
D)Edirne

14. Milletvekilleri aşağıda belirtilenlerden hangisini millet adına kullanırlar?

A)Egemenlik
B)Hürriyet
C)Eşitlik
D)Demokrasi

15. Dünya yüzölçümünün yüzde kaçı karalarla kaplıdır?

A)%71
B)%29
C)%50
D)%60

16. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi daha çok tehlikelidir?

A)Grip
B)Sarılık
C)Tifo
D)Kızamık

17. Aşağıdakilerden hangisi yıldızdır?

A)Venüs
B)Güneş
C)Jüpiter
D)Plüton

18. Taç Mahal’i aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yaptırmıştır?

A)Babür Şah
B)Timur Han
C)Cihan Şah
D)Uzun Hasan

19. Ülkemizde ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

A)1936
B)1923
C)1927
D)1950

20. Anadolu’da Türk Tarihi kaç yılında başlamıştır?

A)1923
B)1176
C)1071
D)1048

CEVAPLAR: 1-C 2-D 3-A 4-D 5-B 6- B 7-C 8-B 9- A 10- B 11-D, 12-B, 13-C, 14-A, 15-B, 16-B, 17-B, 18-C, 19-C, 20-C


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER