İNTERAKTİF TESTLER

1.  I. Erzurum'u ne zamandır görmedim.

II.  Ayşe ikide bir aynı hataları yapıyor.
III.  Arada sırada seni düşünmüyor değilim.
IV.    Çoktan beri sinemaya gitmedim.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizi­li sözler birbirine yakın anlamda kullanılmış­tır?
A) II ve IV                               
B) I ve IV
C)l ve III                                 
D) II ve III

2.Ama"   sözcüğü aşağıdakilerden hangisine farklı bir anlam katmıştır?

A)   Uslu durmazsan kızarım ama.
B)   Zamanında gelmezsen giderim ama. 
C) Beni davet etti, gitmedim ama.      
D) Bunun hesabını bir gün sorarım ama. 

3.    Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Mine'yle kavga etmedik.
B) Bana iki de bir taş. atıp durma. 
C) İnce ruhlu bir adamdı.
D) Mehdi, kara gün dostudur.4.    Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde zjt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?
A) Bereketli-verimli            
B) Sürekli-devamlı
C) Yabani-evcil              
D) Uygun- elverişli5.    Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "özen göste­rilmemek" anlamı vardır?
A) Acele etmek
B) Aceleye boğmak
C) Aceleci olmak
D) Aceleye getirmek

6.Elinden dal gibi düşerken ümit, Ne bir hasret duy, ne bir ah işit. Bir yaprak ol, esen rüzgârlarla git, Kırık bir tekne ol, dalgalarla gel.
Yukarıdaki dörtlükte geçen sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dörtlükte eş anlamlı sözcükler vardır. 
B)Zıt anlamlı sözcükler vardır. 
C)Soyut anlamlı sözcükler vardır. 
D)Sesteş özellikli sözcükler vardır.

 

 8.    "Ancak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "sadece" anlamında kullanılmıştır?
A)   O, okula ancak yetişebildi.
B)   O kitabı al, ancak geri getir.
C) Bu soruyu ancak o bilir.
D) Tanıştık, ancak konuşmadık.9.    "Karanlık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Karanlık bir gece ve ben evde yalnızım ...
B)     Lütfen, karanlık tablolar çizmeyelim.
C)Türkiye, karanlık güçlerin oyununu bozdu. 
D) Her insanın karanlık günleri de olabilir.


10. -     Mine sen de geliyor musun?
-      Hayır
-      Neden?
-      Geçen sefer burnumdan getirdiler de ondan.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmada geçen "Bur­nundan getirmek" deyimiyle anlatılmak iste­nen nedir?
A) Gittiği yerden zevk almamak
B)     Gittiğine pişman ettirmek
C) Umduğunu bulamamak
D) Gittiği yerden takdir toplamak
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fark etmek" farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Geldiğimizi fark eden ev halkı kapıyı açtı.
B) Onları gördük ama onlar bizi fark etmediler.
C)Bu hataları fark etmemek mümkün değil. 
D) Ne yaparsan yap bence fark etmez

12. Aşağıdakilerden hangisi "müddet" sözcüğü­nün eş anlamlısıdır?
A) vakit                      
B) zaman
C)süre                      
D) zaman dilimi
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "durmak" sözcüğü "dikilmek" anlamında kullanılmıştır?
A) Bunca sorun dururken, gereksiz işlerle uğra­şıyorsun.
B)  Müdür Bey konuşurken sık sık duruyor, notla­rına bakıyordu.
C) Gerçi, senin ayakta durduğunu uzun süre fark etmedim.
D) Keçiören otobüsü durunca aşağı indik.


 14. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Arkadaşının sinirlendiğini görünce, baltayı ta­şa vurduğumu anladım.
B)    Benim için çok değerlisiniz, başımın üstünde yeriniz var.
C)Asker arkadaşlarımı karşımda görünce se­vinçten gözlerimin karardığını hissettim.
D) Küçük bir şakaya alınacak kadar buluttan nem kapan biriydi.

15. "Masalın kahramanı bir çırpıda derdini büyücü kadına anlatır.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kat­tığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Düşüncelerini kısa cümlelerle anlatan biridir.
B)     Bir fırsatını bulduğumda hemen soracağım.
C)Düşüncelerinizi özetle anlatmanızı istiyoruz.
D)    Haberi sıcağı sıcağına anlatmışlardı.

16. "Hasta" ve "doktor" sözcükleri arasındaki iliş­kinin benzeri "araba" ile aşağıdakilerden han­gisi arasında kurulabilir?

A) şoför                                B) direksiyon
C) trafik                                D) tamirci


17. Aşağıdakilerden hangisinde "üst" sözcüğü "giysi" anlamında kullanılmıştır?
A)    Ücretin üstünü almayı unutmuş.
B)    Üşümesinler diye üstlerini örttük. 
C)Üstünü çıkarıp yatağa girdi.
D)Otların üstüne kırağı yağmış.
18 "Yaptıklarınızdan haberimiz olmadı mı sanıyor­sunuz? Bu dizginsiz ataklarınla bizi ne durumla­ra düşüreceksin? Ah dayı ah! Bırak artık şu huy­larını."
Yukarıdaki cümledeki "dizginsiz" sözcüğü ye­rine aşağıdakilerden hangisini kullanmak uy­gun düşmez?
 
A) Şuursuz   B) Hareketli   C) Akıl almaz    D) Hesapsız

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)   Aklına gelen her şeyi yapıyordu.
B)   Karaya vuran balıkları topladılar.
C)   Bir garip ölmüş, yasına geldim.
D)   Durmadan konuşup kafamızı şişirdi.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma­dan türemiş bir fiil vardır?
A)    Mutfaktan cızırtılar geliyordu.
B)    Çalılar ateşte tatlı tatlı çıtırdıyordu.
C)    Kazandaki su kaynıyordu.
D)    Çocuğu bulmak için bağırıyor

 

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6. A 7. B 8. C 9. A 10. B11.D

12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. C 18. B 19. C 20. B

Özkan BİÇER

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER