SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
“Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan ! “ mısrada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A ) Ulama
B ) Ünlü düşmesi
C ) Yumuşama
D) Benzeşme
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılı değildir?
A)) Deniz
B)) Yaprak
C)) Kilim
D)) Tarak
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
A)) Hürriyet
B)) Milliyetçi
C)) Paragraf
D)) Telefon
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır?
A)) Çocuk ağaca çıkmak için uğraşıyordu.
B)) Kitabı masanın üstüne bıraktım.
C)) Tilkinin kuyruğu kapana sıkışmış.
D)) Çiftlikte arkadaşlarıyla oturuyordu.
5.
A)
B)
C)
D)
“ Ayşe şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?
A)) ( : )
B)) ( , )
C)) ( ! )
D)) ( … )
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcüklerin tümü çekim eki almıştır?
A) Soyguna karşı yeterli tedbirler alındı.
B) Benim yazımı hanginiz okuyamadı.
C)Böyle geniş bir derslik görmemiştim hiç.
D)Çocuğun yarası daha iyileşmedi.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından farklıdır?
A) Anı
B) Yazı
C) Adı
D) Sayı
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çekim ve yapım eki bir aradadır?
A) Sanatçıya
B) Kalemlik
C) Vereceksiniz
D) Masadadır
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bu şehirde çevre temizliğine önem veriliyor.
B) Sıcak bir yaz günü yola çıktık.
C) Türkçe, dillerin en köklülerindendir.
D) Düşürüp kırdığı vazoyu onarıyor.
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olayına bir örnek vardır?
A) İlaçları kullanınca kısa zamanda iyileşti.
B) Bahçıvan yeni ekilen çiçekleri suladı.
C) Mektubu posta kutusundan aldı.
D) Bayramda çeşitli hediyeler dağıtıldı.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır.
A)Güçlü
B)Takı
B)Büyük
C)Uygun
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –me eki,olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır?
A)Konuşma,herkes bize bakıyor.
B)Koruma görevlileri olaya müdahale etti.
C)Danışma bürosu burası mı?
D)Kardeşim uyuma numarası yapıyor.
13.
A)
B)
C)
D)
Bir kimsenin kendi hayatını anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anı
C)Söyleşi
B)Otobiyografi
D)Deneme
14.
A)
B)
C)
D)
”ÇEKMEK ”sözcüğü hangi cümlede “bir yerden bir yere taşımak” anlamında kullanılmıştır?
A)Okulun etrafına yüksek duvarlar çekildi.
B)Bankadaki bütün paramı çektim.
C)Hatalı üretilen bütün televizyonları piyasadan çektik.
D)Üç günde harmandaki bütün arpaları çektiler.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sadece çekim eki almıştır?
A)Süzülüyor ufukta bir küçük kuş
B)Karanlıkta sevgi yelkeni
C)Benliğinde hasretin ince teli
D)Sessizliğin sarhoş sesi
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü yönünden farklıdır?
A)Sanatçının ilk işi gözlemdir.
B)Duvarlar nemlenmiş.
C)Radyoyu kurcalama çocuğum.
D)Dün sen mi aradın beni?
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mesajı farklıdır?
A)Topalla gezen aksama öğrenir.
B)Körle yatan şaşı kalkar.
C)Üzüm üzüme baka baka kararır.
D)Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
18.
A)
B)
C)
D)
“Değişmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A)Sen de bir hayli değiştin.
B)Onu kimseye değişmem, dedi.
C)“Dünya değişiyor dostlarım.”
D)Her şey değişir zamanla.
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinde “-lik” eki somut bir isim meydana getirmiştir ?
A)İyilik
B)Kıskançlık
C)Şekerlik
D)Bencillik
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük vardır?
A) Saçlarını kestirdin mi?
B) Yaptıklarını hala unutamadım.
C) Sözleşmemizde böyle bir madde yoktu.
D) Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı bile.
21.
A)
B)
C)
D)
“Soğuk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Ayakları soğuktan buz kesmişti.
B) Soğuk davranışlarıyla kendinden uzaklaştırıyordu herkesi.
C) Bu ürünü soğuk hava deposunda tutmalısınız.
D) Hava böyle soğuk olursa pikniğe gidemeyiz.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?
A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.
B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.
C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.
D)Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez?
A)Bizim dengimizde müzik yapan bir grup tanımıyorum.
B)Evimizin bahçesindeki incirin tadını nasıl da özlemişim.
C)Seninle ne zamandır görüşememiştik.
D)Koltuğa oturup televizyon kanallarını dolaşmaya başladım.
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına uyan bir kelime yoktur?
A) Salıncağa binen çocuk çok korktu.
B) Çiçeği, kitabının arasına koydu.
C) Saçını özenle tarayıp, bağladı.
D) Soğuğa karşı dayanıklı olmalıyız.
25.
A)
B)
C)
D)
“Dalmak” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) İşine öyle dalmış ki gittiğimi fark etmedi.
B) Kitap okurken uykuya dalmış.
C) Manzarayı seyre dalmıştık.
D) Dalgıçlar denize daldılar.
      
......