SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
Hangi Seçenekte öznel bir anlatım yoktur?
A) Çok güzel resim yapıyorsun
B) Bugün hava çok sıcak.
C) En güzel içecek çaydır.
D) Paris, Avrupa’da bir kent merkezidir.                                            
2.
A)
B)
C)
D)
Hangi seçenekte ünsüz benzeşmesi yoktur.
A) Hoşaftan sen de içer misin ?
B) Şu karşıki sokakta yeni bir mağaza açılmış.
C) Aradığın konu şu kitapta var.
D) Beni çok meraklandırdın Ahmet.
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
A)Evin
B)Sokağa
C)Gittik
D)Silgi
4.
A)
B)
C)
D)
''Alnında geçmişin izleri Geleceğe umutla bakıyordu.'' Bu dizelerde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır?
A) Alnında
B)Umutla
C)Bakıyordu
D)Geçmişin
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Her sabah evden çıkar, sahilde dolaşırdı.
B) Dedem maaşını alınca bize harçlık verirdi.
C) Dostuna söylediklerini düşmanına söyleme.
D) Açık hece ile kapalı heceyi sistemli kullanmış.
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü addır?
A) Yazınızla ilgili araştırma yaptınız mı?
B) Edebiyatımızın ölümsüz ustasıdır.
C) Ayrıntıları gözlemlemeyi iyi biliyordu.
D) Sorunların çözümü kolay olmayacak.
7.
A)
B)
C)
D)
Bir sözcüğün herkesçe bilinen ilk anlamı temel anlamdır. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi temel anlamı dışında kullanılmıştır ?
A) Okulun kapısını açtı.
B) Burnu havalarda bir adamdır.
C) Alnından terler akıyordu.
D) Yarın İzmit’e doğru yola çıkacak.
8.
A)
B)
C)
D)
Sözcüğün sonradan kazandığı yakıştırma anlama yan anlam denir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Sobanın dirseğini uzatır mısın?
B) Tepenin eteği ağaçlarla kaplı.
C) Kapının kolu eğilmiş.
D) Çocuk birden ağlamaya başladı.
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü addır?
A) Durgun
B) Şekerci
C) Açık
D) Silgi
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Bazı fabrikalar doğal yaşama çok zarar veriyor.
B) Okuduğum kitapta birçok konuya değinilmiş.
C) Aman da aman, çok da özlemiş bizleri!
D) Onbeş yaşında var yok daha…
11.
A)
B)
C)
D)
“Mustafa kemal Atatürk, 19 mayıs 1919’da samsun’a ayak basmıştır.”cümlesinde kaç kelime büyük harfle yazılmalıydı?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?
A) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
B) Kardeşim kızamığa yakalandı.
C) Barışmaları için kardeşim aracı oldu.
D) Masadaki kitabı bana verir misin?
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “O”sözcüğü yerine bir insan ismi yazılamaz?
A) Ankara’ya o da gitmek istiyordu.
B) Genellikle onun düşünceleri pek tutarlı olmazdı.
C) Ona ,hep bu durakta rastlardım.
D) Kendisine yöneltilen sorular içinde o yoktu.
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaşma yoktur?
A) Masaya
B) Yazısı
C) Yedişer
D) Samanı
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A) Ormanlık
B) Ormancı
C) Ormanlar
D) Ormansız
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen yargı sebebi ile birlikte verilmiştir?
A) Onunla birlikte kütüphaneye gittik.
B) Ders çalışmadığından dolayı sınavı kötü geçti.
C) Dostlarımızın kıymetini bilmeliyiz.
D) Okulumuz Çanakkale’ye gezi düzenleyecek.
17.
A)
B)
C)
D)
‘al’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olarak kullanılmıştır?
A) Yanakları al al olmuştu.
B) Türk bayrağı al rengindedir.
C) Babam bana yeni bir kitap aldı.
D) Mezuniyetteki al kıyafetini çok beğendik.
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yapısı diğerlerine göre farklıdır?
A) sıraları
B) onun
C) evden
D) Vatandaş
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A)Görüş
B)Yazlık
C)Koşu
D)Yakıt
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır.
A)İki konu arasında çelişki var.
B)Marketteki dergiler hemen satılmış.
C)Okuduğum öyküleri hemen not alırım.
D)Bütün sanatçılar duygulu insanlardır.
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ünlü daralması’’ vardır?
A)Yarın Adana’ya gidiyorum.
B)Her akşam bir şeyler yazıyorum.
C) Bugünlerde seni çok özlüyorum.
D)Beni görünce nedense hep kaçıyor.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı.
B) İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı.
C) Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı.
D) Havanın ayazını içime çektim.
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisi isim köktür?
A) Düzen bozuldu.
B) Uçağı kaçırıldı.
C) Yoksulluğun pençesindeydi.
D) Balıkları kızarttı
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ek yanlış yazılmıştır?
A)THK'nin uçak filosu yenilemdi.
B) TBBM'nin üyelerini halk seçer.
C)TTK'nu Atatürk kurdu.
D)TDK'nın çalışmalarını takip ediyorum.
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A)yurdu
B)kurda
C)kitabı
D)aklı
      
......