SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması gerçekleşmiştir?
A) Yüreğimin derinliklerinde bir sızı duydum.
B) Sanatın birçok dalıyla ilgilenmiştir.
C) En küçük ayrıntılara kadar konuyu anlattı.
D) Çalışmalarımız erkenden başlıyor.
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) Güzellik
B) Gözlük
C) Kızgınlık
D) Günlük
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Yalnız
B) Herkez
C) Yalnış
D) Bir az
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamı “Hayal kurmak bilgiden daha iyidir.” cümlesinin anlamıyla aynıdır?
A) Düş kurmak bilgiden daha yeğdir.
B) Hayallenmek bilgiden bazen iyidir.
C) Düş kurmak bilgiyle eş değerdedir.
D) Hayallenmek ilimden de iyi değildir.
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”lerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Oda bizimle gelecekti.
B) Odada ağır bir koku var.
C) Oda yeni boyanmış çok güzel olmuş.
D) O da beni çok üzdü.
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”lerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Erken gel ki ders çalışalım.
B) Bizimki yine bozulmuş sizin ki nasıl?
C) Banyodaki çamaşırları yıkadın mı?
D) O kadar tatlı bir bebek ki…
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) vergi
B) korku
C) dilek
D) niçin
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) cumartesi
B) nasıl
C) güllaç
D) sevgi
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) Kitaplığım
B) Saygısızlık
C) Yazdırdılar
D) Oturanlar
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda cümlelerde kısaltmaların yazımı ile bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu hafta sonu TBMM’ne gezi düzenledik.
B) Tuttuğu balık 2 kg’ın üstündeydi
C) TDK’nin son çıkan sözlüğünü aldın mı?
D) Ahmet yapılan yarışmada 3’üncü oldu.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz,anlamca olumludur?
A) Uzunca bir zaman kardeşini ne aradı, ne sordu.
B) Neyi aradığınızı bilmiyorum.
C) Onların parası yok değil.
D) Bu problemlere henüz çözüm üretilemedi.
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisi “nesnel” bir yargı içermektedir?
A) Bence her şey insana, onun yorumuna bağlı.
B) Güzel günler görmek bizim elimizdedir.
C) Ne olursa olsun hayat yaşamaya değerdir.
D) Kurum yaptığı son toplantıda bütçesini açıkladı.
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır .?
A) )Sezgi
B) ) Nazlı
C) ) Görüş
D) ) soframız
14.
A)
B)
C)
D)
Dün akşam bize Ankara’dan misafir geldi . Cümlesinde de sözcüğü hangi sözcükten sonra getirilirse başkalarına da misafir geldiği anlaşılır ?
A) ) akşam
B) ) bize
C) ) Ankara’dan
D) ) misafir
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır?
A) Uykusuz geçen gecenin etkisini azaltmak istiyordu.
B) Sıkıntı dolu günlerimi güzelliklerle doldurmaya çalıştım.
C) Başlangıçta bu oyunun inceliklerini fark edememiş.
D) Bu çalışmalar daha sonra zevkli bir uğraş haline geldi.
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
I. kendine iş edinmişti
IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra
II. vaktiyle okumamış olmanın
V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi
III. durmadan çalışarak
VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat
A) II – IV – VI – III – V - I
C) V–VI–IV–III–II–I
B) III – II – V – VI – I – IV
D) VI – V – IV – III – II - I
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belirtili isim tamlamasıdır?
A) evin önü
B) demir kapı
C) masa örtüsü
D) okul kapısının kilidi
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır?
A) Ayağı
B) Baskın
C) Senedin
D) Gözlüğü
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz.
B) Kızılırmak uzun bir nehirdir.
C) Bu manzara ruhumu dinlendiriyor.
D) Bu şiirin konusu “doğa” dır.
20.
A)
B)
C)
D)
Kardeşimin gönlü olursa her işi yapar. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Alın bu çocuğu annesine götürün
B) Fikrini açıkça, sana kızmayacağım
C) Disiplinle baskıyı ayırmayı bilmeliyiz.
D) Beyin hastalıkları uzmanıyla görüşeceğim
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminin kökü farklıdır?
A) Deden çok iyiymiş.
B) Bu elbiseyi gün almış.
C) Aradığı kitabı bulamamış.
D) Derdini babasına anlatmış.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
A) Ağacın yaprağı dökülmüş.
B) Annem pazara gitti.
C) Muhtar şehre mektup gönderdi.
D) Kuyunun suyu çekildi.
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A) Çiçeklik
B) Balıkçı
C) Silahşör
D) Yağmurluk
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kapta
B) Çocukca
C) Maçtan
D) Taşkın
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A) Annem giysilerimi ütülemiş.
B) Bilim tüm dünyanın malıdır.
C) Yayalar üst geçitleri kullanmalı.
D) Bahçeyi her akşam suladım.
      
......