SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Hiç bir insan evinden uzak kalmak istemez.
B) Her şey biz insanlar için doğada bulunmaktadır.
C) Babama birtakım elbise aldık.
D) Çocuklar bu gün dışarı çıkmadı.
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Derginin 5.’inci sayısı çıkmış.
B) Bu yıl yedinci sınıflar sınava girecek.
C) Ödevi ansiklopedinin 352. sayfasında buldum.
D) Tren 10.30’da hareket edecek.
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) soruya
B) kapıcıdan
C) çiçekliği
D) korkusuz
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki metin türleri gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
A) Söyleşi
B) Hikaye
C) Masal
D) Şiir
5.
A)
B)
C)
D)
” Bak dostum! Beni iyi dinle.” diyen birisinin ruh hali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mutludur
B) Kırgındır
C) Kızgındır
D) Üzgündür
6.
A)
B)
C)
D)
“ Sen de bir gün beni anlayacaksın “ cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Bu sözü söyleyen kişiyi kimsenin anlamadığı.
B) Bu sözü söyleyen kişinin kendisini anlatmaya çalıştığı.
C) Bu sözü söyleyen kişinin ümitli biri olduğu.
D) Bu sözü söyleyen kişiyi anlayan insanlar olduğu.
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sınıf birincisi de bu sınava katılmıştı.
B) Bu hafta 2. Selim anlatılacaktı.
C) 19.30’da buluşacaktık.
D) Sabahleyin erkenden gelecekti.
8.
A)
B)
C)
D)
“ Sana kavuşmak tek dileğimdir.” cümlesinde geçen altı çizili sözcükte yer alan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulama
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü türemesi
D) Ünlü daralması
9.
A)
B)
C)
D)
Bir sözcüğün köküne mastar eki getirilebiliyorsa bu sözcük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Bu sözcük yapım eki almıştır.
B) Bu sözcük çekim eki almıştır.
C) Bu sözcük fiildir.
D) Bu sözcük bileşik sözcüktür.
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kök halindedir?
A) Kapı
B) Kırgın
C) Karanlık
D) Karartma
11.
A)
B)
C)
D)
“Su” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde aldığı ekler bakımından diğer cümlelerden ayrılır?
A) Susuz bir yaz geliyordu sanki.
B) Okul idaresi çocuklara yeni suluklar dağıtmıştı.
C) Suyunu içer içmez uyumasını söylemiştim.
D) “Sucu” diye bağıran çocuklardı onlar.
12.
A)
B)
C)
D)
“ Yanlış hesap Bağdat’tan döner.” atasözünde görülen ses olayı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır?
A) Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz
B) Sora sora Bağdat bulunur.
C) Balık baştan kokar.
D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) İlk bilgisayar 14 Şubat 1946’da duyurulmuştur.
B) Sisten dolayı THY’nin bütün uçuşları iptal edilmiştir.
C) Atatürk elli yedi yıllık yaşamı boyunca 3 bin 957 kitap okumuştur.
D) Deneme sınavının 6.’ıncı sorusunda bir yanlışlık yapılmış.
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiil görevinde kullanılmıştır?
A) Daha sınava çok var.
B) Ben bir öğretmenim.
C) Evi size çok yakınmış.
D) Nihayet köye vardı.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir kelime yoktur?
A) Ne yapsam şeklini düzeltemiyorum.
B) Bahçenin kapısı açık kaldı.
C) O kadar sabrettim, artık yeter.
D) Omzum çok ağırdı.
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinde “sıcak” kelimesi “içten,samimi”anlamında kullanılmıştır?
A) )Beni oldukça sıcak karşıladılar.
B) )Sıcak bir günde yola çıktık.
C) )Canı sıcak bir çorba içmek istedi.
D) )Kovayı sıcak suyla doldurdu.
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) )Yalan yanlış bilgiler verdi.
B) )İyi kötü günler yaşandı.
C) )Doğru dürüst bir insandı.
D) )Eğri büğrü yollardan geçti.
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?
A) okul
B) gül
C) kitap
D) çanta
19.
A)
B)
C)
D)
“Oğlun can katmaktadır toprağa” cümlesinde hangi sözcükte yumuşama olmuştur?
A) toprağa
B) can
C) katmaktadır
D) oğlun
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” sözcüğe bitişik yazılmalıdır?
A) Bizimle onlar da gelsin.
B) Aradığım sevgiyi sen de buldum.
C) Sana da çok yakıştı bu.
D) Kral da biliyordu bu sırrı.
21.
A)
B)
C)
D)
“Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi.
B) Sabahleyin tatlı uykusundan uyandı.
C) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu.
D) Hiç böyle tatlı elma yememişti.
22.
A)
B)
C)
D)
“Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma”dır. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?
A) Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.
B) İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
C) Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
D) Düğün seyirciye kolay gelir.
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
A) Çocuklar salonda oyun oynuyorlar.
B) Babam pazardan çok güzel şeyler aldı.
C) Ateşi yakmak için çok uğraştık.
D) Anlamadım bana niye kızdığını.
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisindeöznel bir anlatım vardır?
A) 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde gece gündüz süresi eşittir.
B) Baharda burası cennet kadar güzeldir.
C) Denizler, karalara göre daha geç ısınır ve daha geç soğur.
D) İki şehir arasındaki mesafe 100 km’ dir.
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Çocuk ağaca çıkmak için uğraşıyordu.
B) Kitabı masanın üstünde bıraktım.
C) Tilkinin kuyruğu kapana sıkışmış.
D) Çiftlikte arkadaşlarıyla oturuyordu.
      
......