SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)    
“ Ben seni Bırakmak için sevmedim Benim bağrı yanık Ufacık tefecik Çilekeş memleketim.” Yukarıdaki şiirde kaç yerde ünlü düşmesi görülür?
A) bir
B) üç
C) dört
D) iki
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi fiil kökü olarak kullanılmaz ?
A) Yaz
B) Yüz
C) Savaş
D) Kış
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Yanlış
B) Yanlız
C) Herkez
D) Deyil
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki çekim eki almıştır?
A) Sebeplerini
B) Sevinçten
C) Coşkusuz
D) İnsanlar
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isimden fiil yapan ek almıştır?
A) Gördüler
B) Uyuttuk
C) Sıcaklaştı
D) Mutsuzluktan
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi fiilden türeyen isimdir?
A) Bilim
B) Anlat
C) Başla
D) Biletçi
7.
A)
B)
C)
D)
Çöp kutusuna atmayı öğrenebilseler keşke çöplerini insanlar 1 2 3 4 5 6 Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 5 – 4 – 6 – 1 – 2 – 3
B) 4 – 6 – 2 – 1 – 5 – 3
C) 6 – 1 – 2 – 5 – 3 – 4
D) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3
8.
A)
B)
C)
D)

1. Yaşamaktan
2. Rengini
3. Arıyor
4. Alnındaki Hangi iki sözcükte ünlülerle ilgili ses olayı olmuştur?
A) 1. ve 2.
B) 1. ve 3.
C) 3. ve 4.
D) 2. ve 4.
9.
A)
B)
C)
D)

“Öyle bir söz söyledi ki…………” Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile bitirilirse sözlerin çok ağır olduğu anlaşılır.
A) Keramet var içinde.
B) Yenilir yutulur gibi değil.
C) Ne dediğini anlayamadım.
D) Herkes hayran oldu.
10.
A)
B)
C)
D)

“Kirazın derisinin altında kiraz
Narın içinde nar
Benim yüreğimde boylu boyunca
Memleketim var.” Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünlü türemesi
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövde halinde bir sözcük değildir?
A) Başak
B) Ölçü
C) Bölge
D) Kulak
12.
A)
B)
C)
D)
Hangi ata sözünün konusu eğitimdir ?
A) ) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
B) ) Akıl yaşta değil baştadır.
C) ) Ağaç yaşken eğilir.
D) ) Bugünün işini yarına bırakma
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?
B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez.
C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?
D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.
14.
A)
B)
C)
D)
“ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) sergi – le - di –k
C) ser – gi – le – di – k
B) ser- gi – le – dik
D) sergile – di – k
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almamıştır?
A) evcilik
B) Evliden
C) evlilikten
D) evsizler
16.
A)
B)
C)
D)
"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz.
B) Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilirsiniz.
C) Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirmesini bilmeliyiz.
D) İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.
17.
A)
B)
C)
D)
"Selcan, arkadaşının kalemine göz dikti." cümlesinde altı çizili söz grubunun adı nedir?
A) Şiir
B) Fıkra
C) Deyim
D) Atasözü
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Bize birkaç kitap yoll
A)
B) Camların hepsi kırık.
C) Sınıfımız dün çok sıcaktı.
D) Yıllarca Bodrum’da yaşamış.
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu gidişle sende sınıfta kalacaksın.
B) O mutlu olsun da gerisi önemli değil.
C) Sende git sende unut kimler unutmadı ki.
D) Bizide beraberinde götürmek istedi.
20.
A)
B)
C)
D)
” Herhangi bir konuda yazılabilir. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeksizin açıklar.Konu sınırlaması yoktur.Yazar kendisiyle konuşuyormuşcasına yazar.Kişisellik vardır ve bireysel düşünce savunulur.” Yukarıda sözü edilen yazı türü nedir?
A) makale
B) deneme
C) söyleşi
D) fıkra
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Hiçbir şey söylemiyen,hep sessiz kalan biriydi.
B) Başarılımı başarılı bir öğretmendi.
C) Onu bu konuda bir çok kez uyardım.
D) Size de uğrayacaklar mı,bilmiyorum.
22.
A)
B)
C)
D)
“İhtiyarlamışız. İstasyonlar artık gençlikteki gibi alıp başını gitme arzuları vermiyor. Evimiz,gözümüzde tütmeye başladı.” diyen biri en çok hangi duygunun etkisindedir?
A) Kaygı
B) Özlem
C) Umut
D) Korku
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) )Sınıfın başarısı %75’ti.
B) )Onun üç kardeşi var.
C) )Sınavda birinci oldu.
D) )İkinci Mehmet bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmıştır.
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü yumuşaması görülmez?
A) )saç
B) )kalp
C) )yurt
D) )ağaç
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) )sobacılık
B) )kömürlükte
C) )sınıfımızı
D) )kitapçı
      
......