SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
Kahramanları hayvanlardan seçilen sonunda ders verme amacı ile yazılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) )masal
B) )hikaye
C) )fabl
D) )sohbet
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi düşünceye dayalıdır?
A) Masal
B) Deneme
C) Öykü
D) Roman
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki yazı türlerini iki gruba ayırırsak hangisi tek kalır?
A) Biyografi
B) Tiyatro
C) Anı
D) Fabl
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) Sustunuz
B) Getirir
C) Sürgü
D) Hayalim
5.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi gövde halindedir?
A) Kalemler
B) Saatim
C) Sezgili
D) Yollarda
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerdeki ifadelerden karşısındaki ile uygun olmayanı hangisidir?
A) Bir türlü yapamıyorum! (Üzüntü)
B) Yardım et lütfen! (Keder)
C) Ah, çocuk düştü! (Korku)
D) Mutluluktan havalara uçuyorum. (Sevinç)
7.
A)
B)
C)
D)

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır. Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu ,yorgun veya alkollü olarak araç kullanan ; hız yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların baş sorumlusudur.
Parağrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir ?
A ) Araçlardan kaynaklanan hatalardan.
B) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden
C ) Sürücülerin hız sınırını aşmasından
D ) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından.
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcük ikilisinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A ) sene - yıl
B) eksik - noksan
C ) çukur - tümsek
D) temiz - pak
9.
A)
B)
C)
D)
“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” atasözündeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?
A) Ünsüz yumuşaması- ünsüz türemesi
B) Ünsüz benzeşmesi- ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz türemesi- ünlü düşmesi
D) Ünlü türemesi- ünsüz benzeşmesi
10.
A)
B)
C)
D)
”Katı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Babam bu konularda çok katıydı
B) Katı artıkları bu bölümde toplayacağız
C) Kaldırımda yürüyen adamın başına katı bir cisim düştü
D) Katı cisimler sıvı hale getirdik.
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardı?
A) Temizliyorum
C) İsteyecekmiş
B) Oturuyorlarmış
D) Gidiyorlardır
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılamaz?
A) Barış
C) Acı
B) Sıva
D) Bak
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) bilgiç
B) solgun
C) oturak
D) taşlı
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Kitaplar insanın en yakın dostudur.
B) Kitaplar sıkıntılarımızı unutturur.
C) Tatili iple çekiyorum.
D) Yurdumuzu çok seviyoruz.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A) Alçak yer yiğidi hor gösterir.
B) Hepiniz geçim derdindesiniz.
C) İçten sevgi doluydu herkese karşı.
D) Sabreden derviş muradına ermiş.
16.
A)
B)
C)
D)
Hangi cümlede ‘de’ nin yazımı yanlıştır?
A) Bu konuyu toplantıda tartışacağız.
B) Bende sizinle gelmek istiyorum.
C) Az önce içeride oturuyordu.
D) Annesi evde onu bekliyordu.
17.
A)
B)
C)
D)

1. kalkanlar
2. etkilemeden
3. öğretmeye
4. öğrencisini
5. yere
6. boş
7. demiri
8. soğuk
9. döverler Yukarıdaki sözcüklerin tamamını kullanarak anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur?
A) 4-9-6-5-2-1-3-7-8
B) 4-2-3-1-6-5-8-7-9
C) 3-2-1-8-7-9-6-5-4
D) 4-1-2-3-5-6-7-8-9
18.
A)
B)
C)
D)
Hangi sözcüğe –e/-a getirildiğinde sözcükte bir değişme olur?
A) portakal
B) kavun
C) kiraz
D) erik
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?
A) Katkı
B) Görgülü
C) Tuzluk
D) Ayaklar
20.
A)
B)
C)
D)
‘Dilini yutmak’ deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir?
A) Ne söyleyeceğini bilememek.
B) Sevinç, korku gibi sebeplerle konuşamamak.
C) Suçluluktan dolayı konuşmamak.
D) Konuşma yeteneğini kaybetmek.
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim(a
D) kökünden türemiştir ?
A) Sessiz
B) Seçkin
C) Yaptırmak
D) Yazı
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
A) Geçim sıkıntısı çekiyormuş.
B) Taşın hacmini de hesaplamalıydın
C) Adana kebabını çok severdi.
D) Zemin katı su basmış.
23.
A)
B)
C)
D)
“Zor-alt-savaş-ileri”sözcüklerinin zıt- karşıt anlamları aşağıdaki seçeneklerinden hangisinde verilmemiştir?
A) barış
B) üst
C) geri
D) yukarı
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Karadeniz’in Doğusu yine sisli.
B) Balzac’ın “Goriot Baba” adlı eserini okudun mu?
C) Akşam bize Ahmetler de gelecekmiş.
D) Topkapı Sarayı’nı gördünüz mü?
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A) imzalandı
B) zorluk
C) aralık
D) topraklama
      
......